Categorieën

Heeft u een samenwerkingsverband met uw partner en verricht die werkzaamheden die meer dan alleen ondersteunend van aard zijn? Dan heeft ook hij of zij mogelijk recht op fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Partner is naaste verwant

Met meewerkende partner wordt in dit geval een naaste verwant bedoeld. De wettelijke term daarvoor is verbonden persoon,ofwel: iemand die deel uitmaakt van het huishouden, een bloed- of aanverwant in rechte lijn of iemand die behoort tot het huishouden daarvan.

Inkomstenbelasting

Voor het samenwerkingsverband geldt dat dit onder de inkomstenbelasting moet vallen, zoals een maatschap, vennootschap onder firma, man-vrouwfirma of een commanditaire vennootschap, omdat alleen dan zelfstandigenaftrek mogelijk is. Bij een BV of NV is dat niet het geval.

Urencriterium

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet ook worden voldaan aan het urencriterium . Daarvoor gelden twee voorwaarden. Ten eerste moet er per kalenderjaar minimaal 1225 uur voor het bedrijf worden gewerkt, tenzij u starter bent, zwanger of vanuit een uitkering begint. In die gevallen is het aantal uur lager. Verder moet u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan de onderneming.

Uren tellen niet altijd mee

Daarmee zijn we bij de kern van het probleem beland. In deze situatie is het namelijk zeer de vraag of gewerkte uren wel mógen worden meegeteld voor het urencriterium. Om dat te bepalen wordt gekeken naar het soort werkzaamheden en hoe gebruikelijk het is dat een dergelijk samenwerkingsverband wordt aangegaan.

Werkzaamheden van ondersteunende aard

Als de meewerkende partner hoofdzakelijk -ofwel voor meer dan 70%- werkzaamheden verricht die ondersteunend van aard zijn, tellen de gewerkte uren niet mee. In het geval van bijvoorbeeld een coachingsbedrijf: de meewerkende partner is niet actief als coach, maar regelt de afspraken en handelt diverse administratieve klussen af. De werkzaamheden worden dan als ondersteunend gezien en mogen niet meegeteld worden voor het urencriterium.

Het kan echter wél zo zijn dat alle werkzaamheden tezamen dusdanig belangrijk zijn voor het bedrijf, dat zij als beleidsbepalend kunnen worden gezien. Én dus meer dan ondersteunend van aard.

Ongebruikelijk samenwerkingsverband

De uren tellen ook niet mee als het ongebruikelijk is dat niet verbonden personen een dergelijk samenwerkingsverband aangaan. Ofwel: als personen die niet elkaars partner zijn of anderszins in (familie)relatie tot elkaar staan, niet snel een dergelijk samenwerkingsverband zouden aangaan. Een voorbeeld daarvan is een vennootschap onder firma tussen een tandarts en zijn assistent. Tenzij die assistent een verbonden persoon is.

Voorbeeld

Een ondernemende partner voerde in de inkomstenbelasting de zelfstandigenaftrek op. Zij vormt samen met haar echtgenoot een VOF die onderwijskundige diensten aanbiedt. Voor dit bedrijf organiseerde zij de werkzaamheden, het personeelsbeleid en de contacten met mogelijke klanten.

De fiscus stelde echter dat zij niet aan het urencriterium voldeed, waarna de rechter zich over de zaak boog. Die oordeelde dat de werkzaamheden weinig te maken hadden met de hoofdactiviteit van het bedrijf en los van elkaar bezien hoofdzakelijk van ondersteunende aard waren.

Daarna stelde de rechter echter dat zij een essentiële en zelfstandige rol had vervuld met haar werkzaamheden, die in wezen het management van de onderneming betroffen. In onderling verband en samenhang waren zij daardoor dermate wezenlijk en (mede) beleidsbepalend dat zij voor meer dan 30% van meer dan ondersteunde aard waren.

En daarmee voldeed zij dus wel aan het urencriterium.

Lees ook…
Je kent ze misschien wel. Die mensen zonder vaste baan met opdrachten overal en nergens. Ze worden zzp’ers, freelancers en zelfstandige ondernemers…
De fiscale oudedagsreserve (FOR) regeling stopt in 2023. Je kunt binnenkort dus geen pensioen meer opbouwen met deze fiscaal aantrekkelijke spaarpot….
De overheid is een voorstander van ondernemen en wil dit graag stimuleren. Daarom zijn er een aantal aftrekposten in het leven geroepen voor mensen die…