Zelfstandigenaftrek wordt vast bedrag
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2012 een vast bedrag van € 7.280,- dat niet zal worden geïndexeerd. Hiertoe is onder meer besloten om winstgevend ondernemerschap te bevorderen. Lees meer over de gevolgen.

De wijzigingen in de zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wijzigt op 3 punten:

1. De zelfstandigenaftrek wordt één vast bedrag van € 7.280,-;
2. De zelfstandigenaftrek loopt niet langer af bij stijgende winst;
3. Het uniforme bedrag wordt niet geïndexeerd.

Gevolgen
Bij indexatie zou de zelfstandigenaftrek in 2012 op maximaal € 9.645,- uitkomen bij een winst lager dan € 14.285,-, en minimaal € 4.680,- bij een winst vanaf € 60.830,-. Een groot aantal ondernemers valt nu in de 2e lange schijf voor een winst tussen de € 18.885,- en € 53.975,-. De aftrek in deze schijf zou bij ongewijzigd beleid € 7.390,- zijn. Dit wordt dus straks een vast bedrag van € 7.280,-; een verschil van € 110,-.

Hieronder een overzicht van het effect op de winst na aftrek van belasting en de IAB ZVW (inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet) voor alleenstaande ondernemers. Daarin is tevens het effect weergegeven van de verlaging van de inkomensafhankelijke zorgpremie en de verhoging van de premiegrens. (zie ook: kader onderaan dit artikel)

Tot € 7.280,-
– De belastbare winst voor ondernemers met een winst van minder dan € 7.280,- blijft gelijk aan nul. Zij gaan dus niet meer belasting betalen.

Tussen € 7.280,- en € 9.645,-
– Bij een winst tussen € 7.280,- en € 9.645,- was de belastbare winst gelijk aan nul. Dit verandert, omdat door de hogere belastbare winst meer IAB ZVW betaald moet worden. Als er geen andere inkomsten zijn en geen heffingskorting wordt uitbetaald, valt de te betalen belasting weg tegen de heffingskortingen en wordt er niet meer belasting betaald.

Tussen € 9.645,- en € 18.855,-
– Bij een winst tussen € 9.645,- en € 18.855,- daalt de zelfstandigenaftrek, maar er wordt bij afwezigheid van ander inkomen nog steeds geen belasting betaald. Het enige effect is dat over een groter deel van het inkomen IAB ZVW betaald moet worden.

Tussen € 18.855,- en € 53.975,-
– Bij een winst tussen € 18.855,- en € 53.975,- daalt de zelfstandigenaftrek met € 110,-. Ondernemers profiteren van de verlaging van de IAB ZVW. Vanaf een winst van circa € 45.000,- voelen ondernemers het effect van de verhoging van de premiegrens.

Boven de € 53.975,-
– Bij een winst boven de € 53.975,- stijgt de zelfstandigenaftrek en dat geeft een positief inkomenseffect. Omdat de zelfstandigenaftrek onder de huidige regeling bij toenemende winst afneemt, wordt het effect van de uniformering groter bij toenemende winst. Ondernemers bereiken bij een winst van circa € 64.000,- het hoogste box 1-tarief. Boven die winst blijft het absolute voordeel gelijk, maar daalt het voordeel als percentage van het inkomen bij stijgende winst.

Kijk hier voor de aftrekposten voor dit jaar: Dit mag u aftrekken per 1 januari 2011 »

Waarom gebeurt dit?
Het kabinet voert deze wijzigingen door vanwege 3 redenen:

1. Winstgevend ondernemen bevorderen
– De zelfstandigenaftrek is nu heel hoog bij lage winsten en loopt stapsgewijs af als de winst toeneemt. Dit kan leiden tot een hoge marginale druk, waardoor een ondernemer weinig overhoudt van de extra winst die hij maakt. Doorgroei wordt hierdoor ontmoedigd.

2. Evenwichtiger fiscale behandeling
– Het inkomen van ondernemers wordt lager belast dan dat van andere belastingplichtigen, zoals werknemers, onder meer vanwege investeringen en reserveringen. In de loop der jaren is er echter, met name bij de lagere inkomens, een aanzienlijk verschil in belastingheffing ten opzichte van het inkomen van werknemers ontstaan.

De eerste hoge schijf van de zelfstandigenaftrek bedraagt nu bijna € 9.500,-. Met daarnaast een MKB-winstvrijstelling van 12%. Door de werking van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling betaalt een IB-ondernemer die aan het urencriterium voldoet pas belasting vanaf een inkomen van circa € 18.500,-. Een werknemer betaalt belasting vanaf een inkomen van circa € 6.250,-.

Bovendien verlaagt de zelfstandigenaftrek het toetsingsinkomen voor de toeslagen en de grondslag voor de IAB ZVW verlaagt. Daardoor is vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt een grote fiscale stimulans is ontstaan om arbeidsinkomen te realiseren als zelfstandige i.p.v. werknemer.

Deze zogeheten ‘aanzuigende werking’ moet minder groot worden door het maximum van de zelfstandigenaftrek af te vlakken en het stopzetten van de indexatie.

3. Meer duidelijkheid
– Ondernemers krijgen voortaan van tevoren zekerheid over de hoogte van de zelfstandigenaftrek. Nu is die hoogte afhankelijk van de hoogte van de jaarwinst en de daarbij behorende schijf van de tabel van de zelfstandigenaftrek. Dit is pas na afloop van het kalenderjaar bekend als de boeken zijn opgemaakt. Doordat de zelfstandigenaftrek één vast bedrag wordt, weten ondernemers beter waar zij aan toe zijn.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijke premie wijzigt ingrijpend. Het percentage wordt weliswaar verlaagd naar 7,1% (was 7,75%), maar de inkomensgrens gaat omhoog naar € 50.056,- (was € 33.427,-). Sommige inkomens gaan daardoor bijna € 1.000,- meer betalen.

Meer over aftrekposten »

Zie ook:
Urencriterium voor zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft

Indeed
Nieuw personeel werven?
Wat zijn veelgemaakte fouten bij het werven van nieuw personeel? Welke vragen wil je zeker stellen tijdens een gesprek? En hoe voorkom je ghostinggedrag van kandidaten? Ontdek Indeed Inspiration, het nieuwe kennisplatform met praktische tips om je te helpen bij jouw zoektocht naar toptalent.
.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Lees ook…
Veel zzp’ers houden zelf hun administratie bij. Dat betekent dat je na geleverde goederen of diensten een factuur moeten sturen aan klanten of…
De overheid is een voorstander van ondernemen en wil dit graag stimuleren. Daarom zijn er een aantal aftrekposten in het leven geroepen voor mensen die…
Je overweegt om voor jezelf te beginnen als zzp’er, maar wil ook graag een vast salaris of de zekerheden van werken in loondienst. Dan kun je…