Kleine-ondernemersregeling (KOR) aangepast
De kleine-ondernemersregeling (KOR) biedt een aantal voordelen: u betaalt minder en soms zelfs helemaal geen btw, en kunt ontheffing krijgen van uw btw-verplichtingen. De regeling is in 2013 op een aantal punten aangepast.

De kleine-ondernemersregeling (KOR)
De kleine-ondernemersregeling is bedoeld voor ondernemers die weinig omzet draaien, maar niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging.

Om de regeling toe te passen, moet u allereerst voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

  1. U hebt een eenmanszaak, óf de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, VOF, man/vrouw-firma);
  2. Na aftrek van voorbelasting betaalt u minder dan € 1.883,- btw per jaar;
  3. U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Meer hierover leest u hier »

Aanpassingen
De kleine-ondernemersregeling is in 2013 op een aantal punten aangepast. De belangrijkste ziet u hieronder.

1. Teruggaaf van btw
De in een kalenderjaar verschuldigde btw – ná aftrek van voorbelasting – bepaalt hoeveel btw u minder hoeft te betalen.

Na afloop van een kalenderjaar nageheven of teruggegeven btw, rekent u toe aan het jaar waarop die betrekking heeft. In de volgende gevallen mag dat ook in het jaar van teruggaaf of bijbetaling:

  • Teruggaaf van btw vanwege oninbare vorderingen;
  • Teruggaaf of bijbetaling van btw als gevolg van een wettelijke bepaling.

U mag niet afwijken van een eenmaal gemaakte keuze.

2. Bepalen bedrag voorbelasting
Het bedrag dat u aan voorbelasting aftrekt, mag u voortaan ook aan de hand van uw betalingen bepalen.

Let wel: u maakt deze keuze voor 5 jaar. Pas daarna mag u het bedrag weer bepalen aan de hand van de aan u uitgereikte facturen.

3. Sterk wisselende omzet
De inspecteur kan de voorlopige vermindering aan het omzetverloop aanpassen, als de aard van het bedrijf daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld seizoenbedrijven.

Voorheen kreeg u geen teruggaaf als de voorlopige vermindering hoger was dan de in een tijdvak verschuldigde btw. Bij een sterk schommelende omzet kon daardoor de voorlopige vermindering flink lager zijn dan het bedrag waarop u, over het hele jaar gezien, recht had.

4. Boekjaar mag afwijken
U mag, anders dan in de oude situatie, de kleine-ondernemersregeling voortaan ook toepassen als uw boekjaar afwijkt van het kalenderjaar.

5. Eerder ontheffing administratieve verplichtingen btw
Binnen de kleine-ondernemersregeling kunt u ontheffing krijgen van uw administratieve verplichtingen voor de btw. Die ontheffing ging echter pas in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, waardoor u nog een tijdlang aan die verplichtingen vastzat.

U kunt voortaan ontheffing krijgen met terugwerkende kracht tot de dag waarop u het verzoek hebt ingediend. Daarvoor gelden deze voorwaarden:

  1. U maakt aannemelijk dat u geen btw hoeft af te dragen;
  2. U heeft, in het jaar dat u het verzoek indient, geen btw op uw facturen vermeld;
  3. U heeft, in het jaar dat u het verzoek indient, nog geen aanspraak gemaakt op teruggaaf van btw, en gaat dat ook niet doen.

6. Levering bedrijfsmiddel
Heeft u een ontheffing van uw administratieve verplichtingen en levert u goederen die u als bedrijfsmiddel hebt gebruikt? Dan hoeft u geen btw af te dragen. Bovendien blijft de ontheffing in stand, ook als de btw na toepassing van de regeling boven € 1.345,- uitkomt. U mag echter ook geen btw rekenen.

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Lees ook…
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…
Het RSIN is het nummer dat hoort bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband, zoals een bv of vof. Het is de vervanger van het vroegere fiscaal…
De btw-aangifte staat weer voor de deur. Voor veel mensen geen favoriet op de to-do-lijst, het is vaak helaas een ‘moetje’ waar je als ondernemer…