Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Btw terugvragen uit EU-land: 10 vragen en antwoorden

Btw terugvragen uit EU-land: 10 vragen en antwoorden

19 oktober 2012
Het terugvragen van btw uit een ander EU-land roept nogal eens vragen op. De Belastingdienst zette er daar 10 van op een rij. U kunt ze hier lezen.

1. “Binnen welke termijn moet ik het verzoek indienen?
Een verzoek om teruggaaf van btw moet u indienen vóór 1 oktober van het volgende jaar.

2. “Binnen welke termijn moeten EU-landen de btw terugbetalen?
De belastingdiensten in de EU-landen moeten uw verzoek binnen 4 maanden afhandelen. Dat kan verlengd worden tot 8 maanden als de buitenlandse belastingdienst aanvullende vragen aan u stelt. Als de buitenlandse belastingdienst deze verlenging overschrijdt, hebt u recht op rente over het bedrag.

3. “Kan ik met 1 formulier btw terugvragen uit verschillende EU-landen?
Nee, voor ieder EU-land doet u een apart verzoek

4. “Welke eisen stellen de verschillende EU-landen aan mijn verzoek om teruggaaf van btw?
Elk EU-land stelt andere eisen aan het verzoek om teruggaaf van btw. We hebben een lijst gemaakt van de vereisten per EU-land. U kunt deze lijst (pdf) hier downloaden »

5. “Kan ik een creditfactuur toevoegen aan mijn verzoek?
Ja, u kunt een creditfactuur toevoegen aan uw verzoek.

Zet voor het factuurbedrag en het btw-bedrag een minteken. Er mag geen spatie staan tussen het minteken en het bedrag.

Hebt u een creditfactuur ontvangen van een factuur die u in een eerder verzoek hebt ingediend? Voeg de creditfactuur dan toe aan uw eerstvolgende verzoek.

6. “Wat moet ik doen als ik een factuur vergeten ben in een verzoek?
Bent u een factuur vergeten? U kunt de factuur alsnog toevoegen in een jaarverzoek dat u indient na afloop van het kalenderjaar.

7. “Kan ik het pro-rata percentage van een ingediend verzoek wijzigen?
Ja, dat kan. Het percentage wijzigt u op https://eubtw.belastingdienst.nl via de link ‘Percentage belaste bedrijfsactiviteiten (pro-rata)’ bovenaan de pagina’s. U kunt het gewijzigde percentage naar meerdere landen tegelijk sturen.

Het pro-rata percentage dat u invult, is het deel van uw bedrijfsactiviteiten dat belast is met btw. Dat deel komt in aanmerking voor teruggaaf van btw. Hebt u het percentage nog nooit gewijzigd? Het percentage staat dan standaard op 100%.

Wilt u tijdens het invullen van een verzoek het percentage belaste bedrijfsactiviteiten aanpassen? U kunt dat doen bij ‘Aankoopgegevens’.

8. “Kan ik voor een onderneming van een fiscale eenheid inloggegevens aanvragen?
Ja dat kan. In sommige situaties hebben alle ondernemingen een eigen btw-nummer. Met dat nummer kunt u voor een onderneming van een fiscale eenheid inloggegevens aanvragen om btw uit andere EU-landen terug te vragen.

Er zijn ook situaties dat een onderneming van een fiscale eenheid het btw-nummer van de fiscale eenheid krijgt met een eigen subnummer. De fiscale eenheid heeft dan bijvoorbeeld nummer 123456789B01 en de onderneming 123456789B02. U kunt inloggegevens aanvragen op beide btw-nummers.

9. “Heb ik nog een verklaring van hoedanigheid nodig?
Nee. Als wij uw verzoek doorsturen naar het EU-land van teruggaaf, controleren wij of u ondernemer bent voor de omzetbelasting. Wij geven dat door aan de buitenlandse belastingdienst.

10. “Ik val onder de kleine-ondernemersregeling en wil inloggegevens aanvragen. Kan dat?
Ja, dat kan soms.

a. U kunt inloggegevens aanvragen als u onder de kleine-ondernemersregeling valt en aangifte omzetbelasting doet. Vul het hulpmiddel Aanvraag inloggegevens voor terugvragen btw uit EU-landen in. Dat leidt u naar het formulier waarmee u inloggegevens aanvraagt.

b. U kunt geen inloggegevens aanvragen als u onder de kleine-ondernemersregeling valt en geen aangifte omzetbelasting doet.

Bron: Belastingdienst

Lees ook:
Controle btw-nummer alleen via site EU »

Nieuwe factureringsregels btw per 1 januari 2013 »

De belangrijkste btw-begrippen »

De btw-administratie: wat moet u allemaal bewaren? »

Lees ook…