Categorieën

Btw, ofwel omzetbelasting, wordt geheven over de waarde die een ondernemer toevoegt aan een product of dienst. Het btw-stelsel kent een overvloed aan begrippen. Een overzicht.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Btw-begrippen

ABC-levering – Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste drie ondernemers uit één of meer landen betrokken. Ondernemer A verkoopt goederen aan B en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C. Alle verkopers moeten btw rekenen.

Autokostenfictie – Het bedrag aan btw dat u betaalt voor het privégebruik van uw auto van de zaak of die van uw werknemers.

Btw – Belasting over de toegevoegde waarde, ofwel omzetbelasting. Wordt geheven over de waarde die een ondernemer toevoegt aan een product of dienst. Anders gezegd: het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs. Zie ook: De btw-aangifte: zo werkt het »

Btw-nummer – Ook wel btw-identificatienummer genoemd. Het is het nummer waaronder u bij de Belastingdienst staat geregistreerd voor de btw. Het btw-nummer van Nederlandse ondernemingen bestaat uit 14 tekens: landcode NL, gevolgd door RSIN (fiscaal nummer), plus een toevoeging van 3 posities: B01 t/m B99. Zie ook: Zo ziet een btw-nummer eruit »

Btw-tarieven – Voor het leveren van goederen en diensten gelden verschillende btw-tarieven. Het algemene tarief is 21%, het verlaagde tarief 6%. Doet u zaken met het buitenland, dan kan het tarief 0% zijn.
Zie ook: Het btw-tarief: een historisch overzicht »

BUA – Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting. U mag geen voorbelasting aftrekken als u goederen en diensten die u voor uw onderneming hebt gekocht, gebruikt voor consumptieve doeleinden.

Diensten – Diensten zijn voor de btw alle handelingen waarvoor u een vergoeding berekent en die geen levering van goederen zijn.

Factuurstelsel – Bij het factuurstelsel berekent u btw op basis van de in het tijdvak van aangifte ontvangen en uitgereikte facturen. Beslissend is de dagtekening van de factuur.

Fiscaal vertegenwoordiger – Ondernemer die in Nederland namens een buitenlandse ondernemer btw aangeeft en betaalt. Hiervoor is een vergunning nodig.

Fiscale eenheid omzetbelasting – Verschillende ondernemingen die de Belastingdienst beschouwt als één ondernemer voor de btw.

Gemengd gebruik – Van gemengd gebruik is sprake als u goederen of diensten gelijktijdig voor zowel belaste als voor vrijgestelde prestaties gebruikt, of niet alleen voor de onderneming gebruikt, maar ook privé.

Globalisatiemethode – Een methode waarmee u btw berekent bij de handel in gebruikte goederen die u zonder btw hebt ingekocht. U stelt dan de winstmarge per aangiftetijdvak vast, in plaats van per transactie.

Intracommunautaire levering – Er is sprake van een intracommunautaire levering als u goederen verkoopt aan een ondernemer in een ander EU-land, deze goederen ook echt zijn vervoerd en uw klant ondernemer is en een btw-identificatienummer heeft.

Kasstelsel – Bij het kasstelsel berekent u de verschuldigde btw aan de hand van de in het aangiftetijdvak daadwerkelijk ontvangen bedragen. De voorbelasting mag u berekenen op basis van het factuurstelsel.

Kleine-ondernemersregeling – U komt voor deze regeling in aanmerking als u in een boekjaar na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 btw per jaar betaalt. U bent minder of helemaal geen btw verschuldigd, en heeft geen administratieve verplichtingen voor de btw. Zie ook: De kleine-ondernemersregeling »

Margeregeling – Deze regeling geldt bij de handel in gebruikte goederen die u zonder btw inkoopt. U berekent de btw niet over de verkoopprijs, maar over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs, ofwel de winstmarge. Zie ook: Btw-margeregeling »

Ondernemer voor de btw – U bent ondernemer voor de btw als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Zie ook: Wanneer bent u ondernemer voor de btw? »

Schattingsvergunning – U kunt om een schattingsvergunning vragen, als u structureel niet op tijd een nauwkeurige btw-aangifte kunt doen.

Suppletie – Als u over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig omzetbelasting hebt betaald, kunt u dat corrigeren door middel van een btw-suppletie, ofwel een aanvulling op de aangifte. Zie ook: De suppletie-aangifte »

Verleggingsregeling – Niet de leverancier, maar de afnemer moet btw berekenen en aangeven. Op de factuur zet u ‘btw verlegd’ en bij de aangifte geeft u aan voor welke omzet u de btw hebt verlegd. Ook als btw naar u is verlegd, geeft u dat aan bij de aangifte.

Vervoersverklaring – Levert u goederen levert met 0% btw aan een buitenlandse afnemer die deze goederen zelf bij u afhaalt? Dan kunt u met een vervoersverklaring van uw afnemer aantonen dat de goederen Nederland hebben verlaten.

Voorbelasting – Btw die u betaalt als u uitgaven doet voor uw onderneming, kunt u aftrekken van de btw die u betaalt over uw omzet. Btw over privéaankopen, uitgaven voor vrijgestelde omzet, eten en drinken in de horeca, personeelsvoorzieningen en giften kunt u niet aftrekken.

Vrijgestelde goederen en diensten – Goederen en diensten die niet met btw belast zijn. U hoeft geen btw in rekening te brengen en geen btw te betalen. Btw over uitgaven voor vrijgestelde goederen en diensten mag u echter niet als voorbelasting aftrekken. Zie ook: Btw: Vrijgestelde goederen en diensten »

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Gerelateerd lezen:

• Zo ga je goed voorbereid met de btw-aangifte aan de slag
• Wijzigingen wetgeving btw per 1 juli 2022
• Verhogen van het btw-tarief: een historisch overzicht van btw verhoging
• De basisbeginselen van de btw

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Denk je erover om een bestelauto te kopen? Dan is het goed om te weten dat rijden met een grijs kenteken fiscale voordelen heeft. Wel stelt de…
Erfbelasting is een complex en gevoelig onderwerp in Nederland. Het betreft de belasting die wordt geheven over vermogen dat wordt verkregen na…
Van sportabonnementen tot kerstpakketten en een vergoeding voor thuiswerken. Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever bepalen wat je…
Je bent ondernemer en geeft graag iets aan de maatschappij of de volgende generatie. Dat kan door geld te doneren aan een goed doel of een sportclub te…