Een dividendnota hoeft vanaf 2011 alleen te worden uitgereikt als er daadwerkelijk dividendbelasting wordt ingehouden. Verder kan hij ook elektronisch wordt uitgereikt.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Het onderstaande artikel heeft betrekking op de situatie per 1 januari 2011

De dividendnota

Een dividendnota geeft de ontvanger inzicht in de ingehouden dividendbelasting en de hoogte van de dividenduitkeringen. Deze gegevens heeft hij nodig om aangifte te doen, of als bewijsmidel van ingehouden dividendbelasting voor beroep op verrekening, vermindering of teruggave.

Voor de Belastingdienst heeft de dividendnota een controlefunctie. Is er terecht aanspraak gemaakt op verrekening, vermindering of teruggave van dividendbelasting?

Geen dividendbelasting

Als er geen dividendbelasting wordt ingehouden, dan hoeft er ook geen dividendnota te worden uitgereikt. Er hoeft namelijk geen inzicht in de ingehouden dividendbelasting te worden verstrekt en er bestaat geen recht op verrekening, vermindering of teruggave van dividendbelasting.

Dit komt voor in de onderstaande gevallen:

– Als inhouding van dividendbelasting achterwege blijft op grond van een wettelijke inhoudingsvrijstelling
– Bij een door Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting

Aanmerkelijk belang

Bij dividenduitkeringen aan een aanmerkelijkbelanghouder hoeft er ook geen dividendnota te worden verstrekt. Een aanmerkelijkbelanghouder is een rechthebbende met een aanmerkelijk belang (meer dan 5%) in de inhoudingsplichtige (de instelling die de dividendbelasting inhoudt). Dit kan dus ook een DGA zijn.

Dit geldt zowel voor in Nederland als daarbuiten woonachtige aandeelhouders met een aanmerkelijk belang.

Elektronisch

Een dividendnota kan ook elektronisch worden verstrekt. Dit mag ruim worden opgevat; hij mag per e-mail worden verstuurd, maar ook via internet beschikbaar worden gesteld.

Bezwaar en beroep

De inhouding van dividendbelasting wordt gezien als een ‘voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur’. Daardoor staat bezwaar en beroep open. Maar dit houdt ook in dat bezwaar en beroep niet mogelijk zijn als er geen dividendbelasting wordt ingehouden.

Elektronische dividendnota
De bezwaartermijn begint op de dag waarop een elektronische dividendnota is gedagtekend.

Aanmerkelijkbelanghouder
De bezwaartermijn begint op de dag na de dag dat de dividendbelasting is ingehouden.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Vanaf 1 januari 2023 treden weer een flink aantal nieuwe wetten en nieuwe regels in werking waarmee zelfstandig ondernemers te maken krijgen. We zetten…
In dit artikel duiken we in de wereld van de zelfstandigenaftrek. Wat is het precies? Hoeveel kun je besparen? En wat betekent de verdere afbouw van de…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…
Van kleine eenmanszaken tot grote bv’s: elke ondernemer heeft zijn eigen fiscale uitdagingen en kansen. In dit artikel duiken we in de wereld van…
De dividendbelasting is aangepast. Het kabinet heeft voor dit ‘box 2-inkomen’ twee belastingschijven geïntroduceerd. In een stelsel met twee schijven…
Van sportabonnementen tot kerstpakketten en een vergoeding voor thuiswerken. Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever bepalen wat je…