Categorieën

Bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan bent u sinds eind 2007 géén ondernemer voor de omzetbelasting (btw) meer. Wat daar de gevolgen van zijn, leest u in dit artikel.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

DGA: ondernemer of werknemer?

U bent ondernemer voor de btw als u uw werkzaamheden zelfstandig en voor eigen rekening uitvoert. Maar bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is dat niet zo eenvoudig vast te stellen. Want u bent dan wel eigenaar en bestuurder van de onderneming, u bent tevens het enige personeelslid. Dus bent u nou ondernemer of werknemer?

Op 26 april 2002 oordeelde de Hoge Raad dat een DGA een ondernemer is. U bepaalt tenslotte wat er gebeurt en loopt ook alle risico’s. Maar op 18 oktober 2007 bleek het Europees Hof van Justitie een andere mening toegedaan. Gesteld werd dat iemand die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is voor een belastingplichtige vennootschap waarvan hij aandeelhouder, bestuurder en personeelslid is, zelf toch geen belastingplichtige is. Met andere woorden: u bent een werknemer.

DGA is een particulier

Na deze uitspraak van het Europees Hof gaf staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën aan dat een DGA voortaan voor de btw als particulier wordt beschouwd. Tenzij hij werkzaamheden verricht die buiten de arbeidsovereenkomst vallen, zoals bijvoorbeeld de verhuur van onroerende goederen.

De gevolgen hiervan, die behoorlijk ingrijpend kunnen zijn, leest u hieronder.

Geen btw over salaris

Verricht u werkzaamheden voor de vennootschap op basis van een arbeidsovereenkomst, ofwel in loondienst? Dan hoeft u vanaf 18 oktober 2007 geen btw meer in rekening te brengen over het loon en de onkostenvergoeding(en) die u daarvoor ontvangt.

Btw-aftrek verdwijnt

Omdat u geen ondernemer meer bent voor de btw, mag u ook geen btw meer aftrekken van goederen of diensten die u voor uw werkzaamheden aanschaft.

Correctie bijtelling privégebruik over 2007

Voor de goederen die u niet alleen voor uw onderneming, maar ook privé gebruikt -bijvoorbeeld een auto- moet u bij de laatste aangifte van het jaar een bijtelling opnemen. Voor 2007 neemt u 290/365 van deze bijtelling op, ofwel 79% van het bedrag dat u voorheen zou opnemen.

Goederen overdragen aan onderneming

De goederen die u in het verleden hebt gekocht en waarvan u de btw hebt teruggevraagd, worden nu als privébezit gezien. Hieraan kunt u alleen ontkomen als u de goederen vóór 1 april 2008 overdraagt aan de onderneming, maar dan moet deze voortaan de btw voldoen over het privégebruik van die goederen en bij doorverkoop btw in rekening brengen, tenzij een vrijstelling van toepassing is.

Geen overdracht: btw terugbetalen

Als u goederen niet overdraagt aan de onderneming, maar privé aanhoudt, dan wordt dat beschouwd als een onttrekking. Gevolg daarvan is dat u de eerder afgetrokken btw in één keer moet terugbetalen.

Het bedrag dat u moet terugbetalen mag u verlagen aan de hand van de voor de btw gangbare afschrijvingsmethode. Voor roerende goederen geldt dat de btw over een periode van 5 jaar wordt herzien, bij onroerende goederen is dat 10 jaar. Daarbij mag u ervoor kiezen deze herziening in 2008 te laten beginnen.

Voorbeeld

U heeft een woning aangeschaft op 1 januari 2006 en betaalde daarvoor toen € 500.000, waarvan € 79.831 aan btw. De onttrekking op 18 oktober 2007 is belast met btw. U kiest ervoor de btw per 2008 te herzien.
Voor onroerende goederen geldt dat de btw tot 9 jaar na het jaar van aanschaf wordt herzien. De totale periode komt daarmee op 10 jaar. U trekt hier 2 jaar vanaf (2006 en 2007).
De verschuldigde btw is dan 8 jaar/10 jaar van € 79.831 = € 63.864.

Bron: Belastingdienst

Over de terugbetaling van deze btw is discussie ontstaan. Belastingadviseurs, waaronder de GIBO Groep, willen dat gespreide betaling mogelijk is. Het ministerie wil daar echter niet aan meewerken.

Fiscale eenheid wordt verbroken of gewijzigd

Als fiscale eenheid werden u en uw BV aangemerkt als één ondernemer. Maar omdat u zelf geen ondernemer meer bent, kunt u niet langer deel uitmaken van een fiscale eenheid. Deze wordt daarom in het geval van één BV verbroken, of gewijzigd als er sprake is van twee of meer BV’s.

De GIBO Groep adviseert om, als u grote bedragen aan omzetbelasting moet betalen, de Belastingdienst een schriftelijk verzoek voor het verbreken van de fiscale eenheid te sturen.

Bestelauto

Als ondernemer voor de btw viel u als DGA onder de ondernemersregeling voor de bestelauto. Ofwel: een vrijstelling voor de BPM en een lager tarief voor de motorrijtuigenbelasting als de bestelauto op uw naam was gesteld. Nu u niet meer als ondernemer wordt gezien, moet u echter alsnog rest-BPM betalen én valt u in het hogere mrb-tarief.

Hieraan kunt u ontsnappen door de bestelauto door te leveren aan een andere btw-ondernemer. Maar dit moet vóór juli 2009, of anders binnen twee maanden na de schriftelijke melding van de Belastingdienst dat uw ondernemerschap is geëindigd.

De btw-ondernemer waaraan u de auto doorlevert kan ook uw BV zijn, maar deze moet dan wel loonheffingen gaan inhouden voor het ter beschikking stellen van de bestelauto. De BV is ook de btw-correctie verschuldigd voor het privégebruik.


M.m.v. de GIBO Groep

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Internationaal zakendoen opent deuren naar onbegrensde mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In dit artikel duiken we in de…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Van kleine eenmanszaken tot grote bv’s: elke ondernemer heeft zijn eigen fiscale uitdagingen en kansen. In dit artikel duiken we in de wereld van…
Ben je een ondernemer met een holdingstructuur? In dit artikel leggen we uit hoe je met de deelnemingsvrijstelling in fiscale zin flink kunt besparen….
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen van een vennootschap. In dit…