"Kan ik binnen mijn bedrijfje de btw-margeregeling toepassen voor de omzetbelasting? En is dat volgens u verstandig?"

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

“Kan ik met de btw-margeregeling werken?”

“Ik ben startende ondernemer. Na de zomer ben ik voor mezelf begonnen. Ik koop allerhande spullen op van particulieren, zoals huisraad, elektrische en elektronische apparaten, en wat al niet meer, die knap ik op en ik verkoop ze weer door aan particulieren.”

“Na wat aanloop- en opstartperikelen begint het nu allemaal te lopen, veel beter dan ik dacht. Ik moet snel wat zaken gaan organiseren. Zoals de btw. Kan ik binnen mijn bedrijfje de margeregeling toepassen voor de omzetbelasting? En is dat volgens u verstandig?”

Antwoord

Als ondernemer die handelt in tweedehandsgoederen mag u de btw-margeregeling toepassen als u – fiscaal – kwalificeert als wederverkoper. Daarvoor is vereist dat u een handelaar bent in gebruikte goederen, kunst of verzamelvoorwerpen. Dat u als handelaar gebruikte goederen inkoopt, en die weer doorverkoopt.

De verhandelde goederen moet u inkopen bij particulieren, bij ondernemers die dat goed alleen voor btw-vrijgestelde prestaties hebben gebruikt, of bij ondernemers die dankzij de kleine-ondernemersregeling geen btw-administratie en geen btw-factureringsplicht hebben. Het gaat derhalve om inkopen waarop geen omzetbelasting zit die u als ondernemer als voorbelasting in aftrek zou kunnen brengen. Verder moet u als handelaar optreden: de aan- en verkopen binnen uw onderneming moeten op regelmatige basis, en niet incidenteel plaatsvinden.

Mij lijkt dat u aan alle voorwaarden voldoet voor toepassing van de margeregeling.

Margeregeling

Op grond van de margeregeling berekent u bij verkoop van de goederen de btw niet over de verkoopprijs, maar over de winstmarge, ofwel de verkoopprijs minus de inkoopprijs van het betreffende goed. Die marge moet in beginsel per afzonderlijk goed worden vastgesteld.

Uitzondering: globalisatieregeling
Een uitzondering geldt als u de globalisatieregeling kunt toepassen. Dan kunt u de marge per tijdvak van de aangifte voor de omzetbelasting vaststellen. Deze globalisatieregeling geldt uitsluitend voor bij de wet aangewezen goederen, zoals tweedehandskleding, meubels en muziekinstrumenten.

Berekenen btw-marge

Bij het berekenen van de btw-marge mag u de kosten van het opknappen van de gebruikte goederen niet in aftrek brengen. Die kosten verminderen de marge niet.

De btw die aan u op die kosten in rekening is gebracht, kunt u als voorbelasting in aftrek brengen.

Factuur

Bij verkoop van een margegoed mag u als ondernemer geen btw op de factuur vermelden. Doet u dit toch, dan mag u de margeregeling niet toepassen, en moet u de btw over de volledige verkoopprijs berekenen.

Administratie

De btw-ondernemer die de margeregeling kan toepassen, moet aan diverse administratieve verplichtingen voldoen. Een daarvan is dat hij bij inkoop van gebruikte goederen voor meer dan € 500,- per goed een inkoopverklaring aan de leverancier moet afgeven.

Op die verklaring moeten diverse gegevens worden vermeld, zoals de datum van levering, de NAW-gegevens van de leverancier en de handelaar, een duidelijke omschrijving en hoeveelheid van het geleverde goed, het bedrag dat de handelaar aan de leverancier moet betalen, én de verklaring van de leverancier dat hij voor de levering van dat goed in het geheel geen omzetbelasting in aftrek heeft gebracht.

Als wederverkoper moet u een getekende kopie van die verklaring bij uw administratie bewaren.

Voordelig

Het toepassen van de margeregeling is vrijwel altijd voordelig, u draagt als ondernemer minder btw af dan bij een reguliere positie als btw-ondernemer.

Bron: BelastingBelangen

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Mkb winstvrijstelling 2023 en 2024. Wat betekent de daling voor jouw portemonnee? In 2024 daalt de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent….
2024 brengt nogal wat veranderingen in de wereld van belastingen. Van wijzigingen in box 1 tot nieuwe regels voor directeuren-grootaandeelhouders en…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…
In dit artikel duiken we in de wereld van de zelfstandigenaftrek. Wat is het precies? Hoeveel kun je besparen? En wat betekent de verdere afbouw van de…
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen van een vennootschap. In dit…
Als ondernemer in de transportsector is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende autobelastingen in Nederland, zoals de belasting…