Is er iemand in uw omgeving die u voor uw bedrijf geld zou kunnen lenen of schenken? Dan kan diegene een zakelijke lening of schenking aan u verstrekken. Wat precies het verschil is en hoe u dit met de belasting moet regelen, wordt in dit artikel uitgelegd.

Zowel een zakelijke lening als een zakelijke schenking zijn vormen van onderhandse leningen. U betrekt er immers geen bank bij, maar spreekt de voorwaarden onderling af.

Stel bij het aangaan van een zakelijke lening of schenking, altijd een contract op. Dat is handig voor uzelf en u kunt het desgevraagd aan de belastingdienst overleggen. Hierin noteert u de volgende zaken:

  • Hoeveel u leent;
  • Het doel van de lening;
  • Het rentepercentage;
  • De looptijd;
  • Het betalingsschema;
  • Of de lening direct opeisbaar is;
  • Of er vervroegd afgelost kan worden;
  • Hoe u er als lener financieel voorstaat (gebruik deze handige checklist).

Als u een bedrag kunt krijgen dat u niet (volledig) hoeft terug te betalen, of waarover een lagere rente wordt betaald dan op de markt, wordt gesproken van een zakelijke schenking. Zodra u geld leent en daarover de laagste rente betaalt die u bij een commerciële partij zou betalen, of meer, spreken we over een zakelijke lening. De grens tussen een zakelijke lening of schenking is dus de laagste rente die u op de markt zou kunnen krijgen. Kijk op geld.nl voor de laatste rentestanden.  

Een zakelijke lening: hoe werkt dat?

Als er iemand is in uw omgeving die u tegen de laagste marktrente of meer geld zou willen lenen, heet dit in de volksmond een Tante-Agaath-lening. De schenker hoeft overigens geen familie van u te zijn. Een lening verstrekken aan een startende ondernemer wordt ook wel durfkapitaal genoemd. De fiscale voordelen voor deze regeling zijn in 2013 echter vervallen. Toch kan het nog steeds aantrekkelijk zijn om een zakelijke lening te verstrekken, omdat de rente die wordt betaald, aanzienlijk hoger is dan de rente op een spaarrekening. De schenker moet de betaalde rente opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. U kunt de betaalde rente aftrekken van uw winst.

Een andere vorm van zakelijk lenen is crowdfunding. Kennissen, vrienden en onbekenden kunnen u samen (of alleen) het bedrag lenen dat u nodig hebt.

Een zakelijke schenking, hoe werkt dat?

Als u een zakelijke schenking heeft gekregen, moet u daar mogelijk belasting over betalen. Dit moet als het bedrag hoger is dan 2.092 euro. Als u bijvoorbeeld een renteloze lening krijgt, zou u schenkbelasting moeten betalen als de rente die u op de markt over deze lening zou moeten betalen, meer zou zijn dan 2.092 euro. Uw (pleeg-)ouders mogen u 5.229 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag is per persoon per jaar. Een echtpaar mag 1 keer een dergelijke schenking doen. Uw ouders mogen u, ook als zij gescheiden zijn, samen maximaal 5.229 euro belastingvrij schenken.

Als u meer krijgt dan dit bedrag, moet u schenkbelasting betalen. Het tarief van de schenkbelasting is 10 tot 40 procent. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van de waarde van de schenking en uw relatie met de schenker. Voor (pleeg-)kinderen, andere verwanten, samenwonenden en partners gelden lagere tarieven. U kunt de rekenhulp op de website van de belastingdienst gebruiken om uit te rekenen hoeveel u betaalt. De schenkbelasting is een stuk hoger dan de marktrente. Onderzoek dus goed of het wel voordelig voor u en de gever is om bijvoorbeeld een renteloze lening te krijgen. Waarschijnlijk kunt u beter een zakelijke lening aangaan, en het drempelbedrag voor de schenkbelasting als korting krijgen.

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Lees ook…
Wanneer je kapitaal nodig hebt voor je onderneming, denk je al snel aan een traditionele bank. Maar er zijn meer mogelijkheden. De markt voor…
De rente zit afgelopen jaar stevig in de lift. Geen goed nieuws voor ondernemers op het eerste gezicht. Want tegen een hoger tarief geld lenen,…
Als ondernemer maak je kosten voordat er geld binnenkomt. Zeker in de groeifase van je bedrijf heb je vaak kapitaal nodig. Die uitgaven kun je niet…
Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat…
i.s.m.
Paul Robert Visscher is een succesvolle ondernemer met een niet alledaagse business. Hij is leidekker en restaureert onder meer oude gebouwen zoals…
Wanneer jouw bedrijf groeit, doe je er als ondernemer goed aan om een deel van het vermogen apart te zetten. Zo kun je een buffer of aanvullend…