Categorieën

U heeft een BV of wilt er een beginnen? Vanaf 1 oktober 2012 geldt voor zowel nieuwe als bestaande BV's het vereenvoudigde BV-recht. Bepaalde dwingende regels zijn verdwenen, maar om dat voordeel te benutten kan - voor oude BV's - een statutenwijziging nodig zijn. Lees hier wat er zoal is veranderd.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Flexibilisering BV-recht

Het huidige BV-recht werd vaak als omslachtig, onnodig belastend en beperkend ervaren. De flex-BV moet daar een oplossing voor bieden. De nieuwe wetgeving die daarvoor nodig was (flexibilisering van het recht inzake besloten vennootschappen (BV’s) en de wet bestuur en toezicht), is op 1 oktober 2012 ingevoerd. Overigens was eerder 1 juli als invoerdatum aangekondigd.

Een deel ervan is meteen van toepassing en dat heeft gevolgen voor zowel bestaande als nieuw op te richten BV’s.

Vanwege deze en nog wat andere wijzigingen in het BV-recht, moeten de notulen en andere standaarddocumenten worden aangepast. Het eenvoudigweg overschrijven van iets uit het verleden is nog gevaarlijker geworden dan het al was.

De belangrijkste veranderingen voor bestaande BV’s

1. De statutair directeur moet toestemming geven voor alle uitkeringen aan de aandeelhouders (dividend, agio, kapitaal). Bestuurders moeten, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid, toetsen of de BV na de uitkering kan blijven voldoen aan de lopende verplichtingen.

2. Een statutair directeur die een tegenstrijdig belang heeft met zijn BV, mag niet deelnemen aan de besluitvorming binnen de directie over die onderwerpen.

3. De regelgeving inzake certificering van aandelen verandert ingrijpend (het gebruik van aandelen zonder stemrecht, of met geen of beperkt recht op winst of reserves wordt mogelijk, het onderscheid tussen bewilligde en onbewilligde certificaten* verdwijnt), waardoor in alle gevallen statutenwijziging is aan te bevelen.
* onbewilligde certificaten: niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten

4. Bij BV’s waar de aandeelhouders ook directeur zijn, is een vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening mogelijk.

Nieuwe mogelijkheden

Het nieuwe BV-recht biedt een aantal faciliteiten, ook voor bestaande BV’s, die alleen benut kunnen worden als de statuten worden gewijzigd.

1. Er is geen minimumkapitaal van € 18.000 meer verplicht; reeds gestort kapitaal kan worden uitgekeerd.
2. De mogelijkheden voor uitkeringen en inkoop worden verruimd.
3. De formaliteiten inzake transacties met oprichters en aandeelhouders en inzake steunverlening door de BV bij overname zijn niet meer verplicht.
4. Er is meer mogelijk in de sfeer van aandelen en stemrecht, zoals de mogelijkheid van variabele stemrechtverdeling, stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen.
5. Een regeling is mogelijk op grond waarvan een groep van aandeelhouders de bevoegdheid heeft om een eigen bestuurder te benoemen.
6. De blokkeringsregeling is niet meer verplicht.

Laat statuten beoordelen

Het advies voor bestaande BV’s is daarom: ga na of statutenwijziging gewenst en wellicht zelfs noodzakelijk is. Bij nieuwe BV’s en statutenwijzigingen is het belangrijk om na te laten gaan of de notaris in de conceptstatuten voldoende met het nieuwe recht rekening heeft gehouden.

Keuze voor de BV

De BV in het nieuwe recht, de ‘flexibele BV’ ofwel ‘flex-BV’, is zeer geschikt voor joint ventures en persoonlijke en kleinschalige samenwerkingsverbanden in het midden- en kleinbedrijf en kan een geduchte concurrent worden voor de maatschap en vennootschap onder firma.

De flex-BV biedt zowel voor bestaande als voor nieuwe vennootschappen veel mogelijkheden. Kijk daarbij wel goed voor welk model u kiest. Die keuze hangt van allerlei factoren af, onder meer of er meerdere aandeelhouders zijn, welke rol die aandeelhouders vervullen en wat voor type onderneming u heeft.

Kijk ook goed naar de fiscale aspecten: soms is het bijvoorbeeld om fiscale redenen gunstiger om via een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma actief te zijn. Een handig hulpmiddel om dat te beoordelen is de Sdu-app De BV in?

Over de auteur:

Xander Alders is advocaat bij Pellicaan Advocaten en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, privaatrecht en fiscaal recht.

Hij houdt zich in de dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met het ondernemings- en vennootschapsrecht inclusief commerciële contracten, huurrecht bedrijfsruimte, bestuursrecht en procesrecht.

Voor meer informatie kijk op www.pellicaan.nl of volg Xander Alders via zijn blog.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit je een unieke positie binnen het bedrijfslandschap. Deze rol combineert het directeurschap met…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…