Categorieën

Heeft u er één in dienst? Een werknemer die méér dan goud waard is? Die écht al jarenlang een buitengewone prestatie neerzet? U kunt deze werknemer voordragen voor een koninklijke onderscheiding: het welbekende lintje. Lees hier welke voorwaarden er zijn.

Lintje

Het werk dat sommige werknemers voor uw organisatie doen is zo bijzonder dat u ze op een speciale manier wilt belonen. Een schouderklopje, compliment of een bloemetje zijn prima, maar soms moet er meer gedaan worden. Deze mensen verdienen een lintje!

Wie komt er in aanmerking?

Jaarlijks worden er tussen de 3000 en 4000 mensen onderscheiden met een lintje. Ook u kunt, als baas, een (vrijwillige) medewerker voordragen voor een lintje:

  • Als het prijzenswaardige gedrag gedurende meerdere jaren is waargenomen;
  • De samenleving profiteert van het gedrag en het herkent als bijzonder;
  • De medewerker is een voorbeeld en motiveert, stimuleert of begeleidt anderen.

Behalve bijzonder gedrag kunnen ook bijzondere prestaties een reden zijn voor een lintje. Uiteraard moet in de voordracht duidelijk gemaakt kunnen worden waarom de prestatie persoonlijk aan de voorgedragene kan worden toegeschreven.

De leeftijd van de persoon die u wilt voordragen, doet er niet toe. Het maakt ook niet uit of de medewerker die u voor een lintje wilt voordragen een vrijwilliger is of in dienst is en wordt betaald.

Voor betaalde krachten gelden uiteraard wel hogere eisen: het gedrag of de prestatie moet ver uitstijgen boven wat van iemand in die functie verwacht mag worden. En het maatschappelijke aspect blijft onverminderd belangrijk: een spectaculaire bijdrage aan de winst van een onderneming kan geen reden zijn iemand met een lintje te decoreren.

Hoe kan ik iemand voordragen?

Iedereen, behalve de medewerker zelf, kan iemand voordragen voor een lintje. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats waarin uw medewerker woont.

Om het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding te vergemakkelijken, kunt u op de website Lintjes.nl een formulier invullen. Dit formulier kunt u ook afhalen op het gemeentehuis van de woonplaats van de werkenemer die u wilt voordragen. Deze gemeente kan u meer informatie geven over de aanvraagprocedure en de eisen die aan een aanvraag worden gesteld.

Het lintje uitreiken

U kunt het lintje tijdens de ‘lintjesregen’ op de laatste werkdag voor Koninginnedag laten uitreiken. Gewoonlijk reikt de burgemeester de lintjes uit. In bijzondere gevallen neemt de Commissaris der Koningin de uitreiking voor zijn rekening.

Wees er op tijd

Dien het voorstel op tijd in, omdat de behandeling ervan veel tijd kost. U kunt op de website van uw gemeente nakijken wanneer het voorstel uiterlijk binnen moet zijn. Voor de ‘lintjesregen’ voor het volgende jaar moet bij veel gemeenten de aanvraag al in mei, juni of juli binnen zijn.

Wilt u het lintje op een andere dag uitreiken, dan moet dit minstens zes maanden van tevoren worden aangevraagd. De formele bekendmaking van het toekennen van een lintje vindt plaats door een publicatie in de Staatscourant.

Lees ook…
i.s.m.
Hoe je het ook wendt of keert, het coronavirus heeft een flinke impact (gehad) op mkb-ondernemers in Nederland. Ook als het aankomt op het werven en…
Het is zo makkelijk als je even wat extra handjes nodig hebt: een flexibele kracht inhuren via het uitzendbureau. Maar de arbeidspositie van…
i.s.m.
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het vervullen van vacatures vaak een uitdaging. Het vinden van nieuwe werknemers wordt hierdoor steeds…