Categorieën

Een van je medewerkers heeft lichamelijke klachten waarvoor hij zich meerdere malen per week moet laten behandelen en claimt dat hij het recht heeft om dit onder werktijd te doen, mét doorbetaling van loon. Klopt dat?

Inhoudsopgave

Vraag van de maand

“Ik heb een fulltimer in dienst die al geruime tijd kampt met lichamelijke klachten. Hiervoor moet hij zich drie keer per week laten behandelen door een fysiotherapeut. Deze werknemer is van mening dat hij dit onder werktijd mag doen, met doorbetaling van het loon. De fysiotherapeut waar hij heen moet is in een andere plaats gevestigd, dus hij moet er een eind voor reizen. Het blijkt trouwens dat deze fysiotherapeut al vanaf zeven uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds praktijk houdt.”

“Kan ik van mijn werknemer verlangen dat hij zich buiten werktijd laat behandelen, of mag hij dat onder werktijd doen? En moet ik dan zijn loon doorbetalen?”

Antwoord van de experts van MijnZaak

“Je werknemer moet in principe gewoon uren opnemen als hij onder werktijd naar de fysiotherapeut wil gaan. In dit geval kan hij er kennelijk ook voor kiezen om zich buiten werktijd te laten behandelen, want de fysiotherapeut hanteert ruime openingstijden.”

“Een werknemer kan alleen kortdurend verlof met behoud van salaris opnemen als hij niet kan werken door bijzondere – persoonlijke – omstandigheden. Denk dan aan de geboorte van een kind waarvoor aangifte moet worden gedaan of het snel moeten treffen van maatregelen vanwege een kapotte waterleiding.”

“Je zou kunnen overwegen de medewerker tegemoet te komen, want je hebt er ook baat bij dat hij herstelt. Als je je hard opstelt en hem aan de regels wilt houden, bestaat de kans dat hij dwars gaat liggen en zich ziek meldt. Probeer de gulden middenweg te vinden. Je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken dat hij twee keer per week buiten werktijd, en één keer onder werktijd, zonder dat het hem uren kost, naar de fysiotherapeut gaat.”

Lees ook…
Quiet quitting is een mogelijk zorgelijke nieuwe trend onder generatie z medewerkers. Quiet quitters nemen geen ontslag maar beperken hun inspanningen…
Elk jaar, vrijwel altijd in mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een…
i.s.m.
We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, waardoor de jacht op het vinden van goed personeel of het juiste talent, een grote uitdaging is. Een…