In 5 stappen naar een goed systeem

Orde op zaken betekent niet alleen een opgeruimde werkplek, maar ook een nette digitale omgeving. Werk met een duidelijke mappenstructuur, dat geeft meer overzicht en zorgt er uiteindelijk voor dat je (veel) meer gedaan krijgt. In vijf stappen naar een goed systeem.

In 5 stappen naar een goede mappenstructuur

Dat een opgeruimde werkplek overzicht geeft, is niet meer dan logisch. Je weet waar je iets kunt vinden en aan welke werkzaamheden je prioriteit moet geven. Met als gevolg dat je meer aandacht en tijd voor belangrijke zaken overhoudt. Een ordelijk digitaal systeem, met eenzelfde mappenstructuur voor jouw computer en mail, maakt daar ook onderdeel van uit. Begin met de volgende 5 stappen.

Stap 1: Begin met opschonen
Bekijk alle mappen op jouw computer, ook als je niet meer precies weet wat er instaat. Vraag je bij elke map of document af of het nog relevant is. Is het antwoord nee, en weet je zeker dat je het niet meer nodig hebt? Gooi het dan weg. Ook lege mappen mogen eraan geloven.

Stap 2: Breng een duidelijke structuur aan
Je weet nu waar je structuur aan moet geven. Breng overzicht aan door middel van mappen met logische (sub)namen. Begin op het hoogste niveau, daar waar nu nog de eerste mappen staan.

Maak mappen aan voor de meest gebruikte of voor jou belangrijke categorieën of onderwerpen, en gebruik submappen voor de deelgebieden daarvan. De hoofdmap is dus het onderwerp, de submappen zijn bijvoorbeeld de correspondentie(route) die je doorloopt of de administratie die je bewaart.

Een voorbeeld: een medewerker binnendienst heeft veel contact en correspondentie met klanten. Hij gebruikt veel standaard antwoorden voor mail en houdt er administratie van bij. Een logische mappenindeling is dan een hoofdmap ‘Klanten’, en de volgende submappen ‘Correspondentie’, ‘Sjablonen voor veel gebruikte mail’, ‘Klachten’ en ‘Administratie’. Gebruik nummers in de titel van een map om prioriteit aan submappen te geven.

Stap 3: Hanteer maximaal 5 hoofdmappen
Een duidelijke hoofdstructuur heeft niet meer dan 5 mappen met duidelijke benamingen. Vermijd mappen met algemene benamingen, dat worden waarschijnlijk ‘vergaarbakken’. Hou het concreet, dat maakt het indelen en zoeken van informatie makkelijker.

Stap 4: Deel uw informatie in
Deel alle informatie die je overhield na stap 1, nu in alle nieuwe mappen in. Sleep inhoud en mappen naar de nieuwe structuur en verwijder daarna de overgebleven oude mappen.

Stap 5: Check en dubbelcheck
Ga vervolgens nog een keer door het nieuwe systeem en loop de mappen na. Staat alles op zijn plek? Zijn de benamingen duidelijk? Kun je het later nog terugvinden? Belangrijk: is informatie ook voor medewerkers of externen (je boekhouder?) goed terug te vinden? Als dat niet het geval is, verplaats de informatie dan. Een duidelijke structuur is overdraagbaar.

Lees ook…
Een verkoopbrief voor een potentiële klant, een schriftelijke reactie op een klacht of een uitnodiging voor de jaarlijkse borrel met belangrijke…
In je marketingplan omschrijf je gedetailleerd hoe je jouw producten en diensten onder de aandacht van je potentiële klanten wilt…
Een goed opgebouwde database met e-mailadressen is een van de succesfactoren van geslaagde e-mailmarketing. Voor adressen hoef je niet direct bij een…
Een belangrijk moment in het verkoopproces: een potentiële klant vraagt een offerte aan. Wat heb je nodig om op een professionele manier een…
Wil je zeker weten dat je e-mailings in de inbox van de ontvanger komen? Zorg er dan voor dat ze niet als spam worden gezien. Dat blijkt in de praktijk…
Vragen stellen is een belangrijk onderdeel van ieder gesprek, dus ook van een verkoopgesprek. Je kunt het gesprek in de gewenste richting sturen door…