Categorieën

In samenwerking met
Van relatieproblemen tot financiële zorgen – persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot langdurige uitval bij je medewerkers. Ontdek hoe je als ondernemer stresssignalen kunt herkennen en proactief kunt handelen om verzuim te voorkomen.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Hoe kun je stress herkennen?

In het privéleven van je medewerkers kunnen veel dingen gebeuren die stress veroorzaken. Wanneer stress lange tijd aanhoudt, kan dat ertoe leiden dat iemand zich ziek meldt. Het is goed om je te realiseren dat iedereen anders reageert op stress, maar er zijn wel herkenbare patronen die in fases zijn in te delen. Het is nuttig voor werkgevers om deze fases te herkennen, zodat je op de juiste manier kunt reageren. 

Fase 1: stress

Deze fase heeft iedereen weleens meegemaakt. Door drukte stijgt de bloeddruk en versnelt de hartslag. Het werk gaat prima en met voldoende ontspanning herstelt de medewerker volledig. Duurt deze fase te lang? Dan kunnen klachten zoals hoofdpijn en slaapproblemen ontstaan.

Fase 2: langdurige stress

Als de klachten niet verdwijnen en er weinig ruimte is voor ontspanning, kan dit leiden tot langdurige stress. Veel medewerkers functioneren in deze fase nog goed en ervaren geen grote problemen. Deze fase kan maanden tot jaren duren zonder dat de medewerker overspannen raakt.

Fase 3: overspannenheid

Bij langdurige stress stijgen de cortisolwaarden in het lichaam. Cortisol zorgt voor verminderde energie en belastbaarheid. Naast lichamelijke klachten kunnen ook psychische klachten toenemen. De medewerker slaapt slecht, heeft concentratieproblemen en is prikkelbaar. Dit kan wijzen op overspannenheid.

Fase 4: burn-out

Wanneer er geen actie wordt ondernomen, raakt het lichaam geestelijk en lichamelijk uitgeput. In deze fase beheersen de klachten het leven en zorgen ervoor dat de medewerker niet goed meer kan werken. Naast angst- en paniekklachten kan de medewerker ook overgevoelig raken voor prikkels.

Ondersteuning door de bedrijfsarts

Het is goed om te weten dat bij elke stressfase passende acties mogelijk zijn. Een bedrijfsarts speelt daarin een cruciale rol, omdat hij of zij problemen vroegtijdig kan signaleren en klachten kan voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat je je medewerkers informeert over het (gratis) spreekuur van de bedrijfsarts. Hierdoor kunnen problemen sneller worden aangepakt en kan verzuim worden voorkomen.

Medewerkers kunnen zelf een afspraak maken voor een gesprek. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mag alleen met toestemming van de medewerker informatie delen met de werkgever, huisarts of specialist. 

Het belang van een goed arbobeleid en RI&E

Als ondernemer ben je verplicht om een arbobeleid te hebben. Dat begint met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hiermee breng je de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart. In de RI&E staat welke maatregelen al zijn genomen en welke nog nodig zijn om deze risico’s te beheersen.

Naast gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en lawaai, is het ook belangrijk om de werkdruk te beoordelen en de risico’s hiervan voor je medewerkers. Zorg dat medewerkers weten hoe ze de bedrijfsarts of andere deskundigen kunnen inschakelen, vooral bij stress door persoonlijke omstandigheden.

Een vinger aan de pols

Het is cruciaal om regelmatig met je medewerkers te praten. Dit kan tijdens werkoverleggen, functioneringsgesprekken of informele momenten zoals bij de koffieautomaat. Door regelmatig contact te leggen, weet je wat er speelt en toon je oprechte interesse. Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers eerder delen als er thuis iets speelt dat invloed heeft op hun werk. Zo kunnen jij en je medewerkers samen stress door persoonlijke omstandigheden verminderen en verzuim voorkomen.

Als een medewerker uitvalt door persoonlijke omstandigheden, is contact nog belangrijker. Steun in moeilijke tijden kan het verzuim verkorten en de terugkeer naar het werk versnellen. Oprechte aandacht betekent dat je als werkgever luistert, vragen stelt en meedenkt over mogelijke oplossingen. Als je zelf geen oplossing hebt, kun je iemand doorverwijzen naar de bedrijfsarts of een andere specialist.

Werkdruk verlagen

Wanneer persoonlijke omstandigheden stress veroorzaken, kan het nodig zijn om de werkdruk tijdelijk te verlagen. Voor veel van deze omstandigheden kan een medewerker verlof opnemen. Het is verstandig dat je duidelijke afspraken maakt over verzuim en het opnemen van verlof. Medewerkers weten dan wat hun mogelijkheden zijn en hoeven zich niet ziek te melden.

Jouw aanpak maakt het verschil

Door stress tijdig te herkennen en aan te pakken, kun je als ondernemer de gezondheid en productiviteit van je medewerkers bevorderen. Regelmatig contact, een goede RI&E en het inzetten van de bedrijfsarts spelen hierbij een cruciale rol. Investeer in een open en ondersteunende werkomgeving en voorkom verzuim. Jouw aanpak maakt het verschil!

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Sazas logo

Sazas, partner van De Zaak

Aangenaam. Wij zijn Sazas, jouw verzuimspecialist. Wij nemen je zorgen uit handen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van jezelf of je medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen helpen wij je ook met verzuimbegeleiding in samenwerking met onze partners. Voor een gezond bedrijf heb je vitale medewerkers nodig. Toch kan het gebeuren dat jezelf of een van jouw medewerkers ziek wordt. Je wilt dit natuurlijk voorkomen en daarbij kunnen wij je helpen.

Bekijk alle artikelen van Sazas >

Lees ook…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
i.s.m.
Het kan voorkomen dat wanneer een medewerker langdurig ziek is, hij of zij toch op vakantie wil. Mag dat? En ben je dan als werkgever verplicht om het…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
i.s.m.
Zowel jij als je medewerkers kunnen het zwaar te verduren krijgen met een hoge werkdruk. Verzuim ligt dan op de loer. Maar geen zorgen: er zijn…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…