Categorieën

In samenwerking met
Als je personeel in dienst hebt, dan kan het gebeuren dat één of meerdere medewerkers ziek worden. Dat is allereerst natuurlijk vervelend voor hem of haar. Maar een zieke medewerker heeft ook invloed op jouw bedrijf. Welke invloed? Dat lees je in dit artikel.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Werk ligt stil

Het klinkt misschien heel logisch: maar een medewerker die ziek is kan niet werken. Iemand kan thuiszitten met griep, maar de medewerker kan ook voor langere tijd uitgeschakeld zijn. Om alles zoveel mogelijk te laten doordraaien, regel je als werkgever dan misschien vervanging. Dit kost geld en tijd. En het is niet altijd makkelijk om een vervanger te vinden.

Begeleiden en re-integratie

Als jouw medewerker ziek is, dan ben je volgens de wet verplicht om hem of haar te begeleiden. De stappen hiervan worden genoemd in de Wet verbetering poortwachter. Als de medewerker (lange) tijd ziek is, doe je er samen alles aan om hem of haar zo snel mogelijk (deels of helemaal) weer aan het werk te krijgen. Dit noemen we re-integratie. Soms is er extra hulp en ondersteuning nodig om een medewerker te laten terugkeren naar het eigen werk of ander werk. Bijvoorbeeld van een arbodienst. Een re-integratietraject kost veel geld en tijd.

Het loon doorbetalen is verplicht

Als een medewerker ziek is, ben je volgens de wet verplicht om het loon de eerste twee ziektejaren door te betalen. Dit is volgens de wet minimaal 70% van het brutoloon. Maar in de cao of arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage zijn afgesproken. Als jouw medewerker hierdoor onder het minimumloon komt, moet je dit als werkgever het eerste jaar aanvullen tot het minimumbedrag.

Daarom is het onderwerp ziekteverzuim zo belangrijk

Als jouw medewerker ziek wordt, merk je dus dat het werk stil kan komen te liggen, dat je volgens de wet verplicht stappen moet ondernemen én dat het kosten met zich meebrengt. Een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld € 405 per dag. Waaruit deze kosten bestaan zie je in de tabel. Als je zich bewust bent hiervan, kun je aan de slag met het zoveel mogelijk voorkomen van ziekteverzuim. Dit is fijn voor de medewerker, en voor jou als werkgever.

Kosten van verzuim op een rij 

Wat?Kosten
Omzetverlies door afwezigheid€ 43
Kosten door vervanging € 191
Interne verzuimbegeleiding € 8
Kosten arbodienstverlening € 10
Loondoorbetaling € 133
Totaal€ 405

Verzuim voorkomen en verminderen?

Ben jij goed verzekerd? Met een verzuimverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen de financiële risico’s van verzuim. Regel alles in één keer: loondoorbetaling, verzuimbegeleiding én re-integratie.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Sazas logo

Sazas, partner van De Zaak

Aangenaam. Wij zijn Sazas, jouw verzuimspecialist. Wij nemen je zorgen uit handen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van jezelf of je medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen helpen wij je ook met verzuimbegeleiding in samenwerking met onze partners. Voor een gezond bedrijf heb je vitale medewerkers nodig. Toch kan het gebeuren dat jezelf of een van jouw medewerkers ziek wordt. Je wilt dit natuurlijk voorkomen en daarbij kunnen wij je helpen.

Bekijk alle artikelen van Sazas >

Lees ook…
i.s.m.
Van relatieproblemen tot financiële zorgen – persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot langdurige uitval bij je medewerkers. Ontdek hoe je als…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
i.s.m.
Zowel jij als je medewerkers kunnen het zwaar te verduren krijgen met een hoge werkdruk. Verzuim ligt dan op de loer. Maar geen zorgen: er zijn…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…