De kosten en plichten bij verzuim van je werknemer

Iedereen is weleens ziek: een griepje, iets verkeerds gegeten, migraine. Een heel ander verhaal is langdurig ziekteverzuim. Dit is officieel aan de orde als je werknemer zes weken of langer niet op het werk verschijnt. Voor jou als werkgever betekent dit dat je je ook moet gaan inzetten voor de re-integratie van je werknemer. Wat kost een langdurig zieke medewerker jou nu eigenlijk?

Inhoudsopgave

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

Elk jaar krijgt gemiddeld 29 procent van de bedrijven te maken met een werknemer die vier weken of langer ziek is. Langdurig verzuim is erg vervelend én prijzig. Je werknemer is niet op het werk, maar jij bent wel verplicht twee jaar, of zolang zijn contract duurt, het loon door te betalen. Daarnaast moet jij je inzetten voor zijn re-integratie.
Een langdurig zieke werknemer kan je tot wel 400 euro per gemiste dag kan kosten. Op jaarbasis lopen de kosten van een zieke werknemer hiermee op tot bijna een ton! Die kosten bestaan uit loondoorbetaling, vervanging van de medewerker en de kosten van bedrijfsarts of arbodienst die je zieke werknemer gaan begeleiden.

Burn-out

Aan langdurig verzuim liggen vaak psychische redenen ten grondslag. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft 70 tot 90 procent van de ziekmeldingen niet te maken met ziekte, maar bijvoorbeeld met problemen thuis.
Een verstoorde werk-privébalans en langdurige stressklachten kunnen leiden tot een burn-out. Het goede nieuws is dat je deze uitval met actief preventiebeleid omlaag kunt brengen.
Langdurig verzuim kost je niet alleen meer geld (gemiddeld 400 euro per dag in plaats van 230 euro per dag) dan kortdurend verzuim, het kost je ook meer tijd. Jij, of een van je medewerkers, moet namelijk aan de bak. Hieronder een handig stappenplan voor jou als werkgever.
Eerste week ziekte Binnen vier dagen na de eerste ziekmelding moet je dit melden bij een bedrijfsarts of arbodienst, of in bepaalde gevallen ook bij het UWV. Dit kan vaak online.
Eerste twee maanden
  • Duurt het verzuim langer dan zes weken, ziet het er niet naar uit dat de medewerker binnen 13 weken volledig zal zijn hersteld en is het ook niet meteen duidelijk dat de medewerker nooit meer kan werken? Dan moet de bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse opstellen.
  • Binnen acht weken na de eerste ziekmelding moet de probleemanalyse leiden tot een plan van aanpak. Hierin maken de deskundige en je werknemer een stappenplan voor de re-integratie van je personeelslid.
Eerste jaar
  • Er is regelmatig contact tussen jou, de werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts om het plan van aanpak uit te voeren. Je moet ook een casemanager aanstellen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke werknemer. Het kan een medewerker van je bedrijf of jijzelf zijn, maar ook iemand van de arbodienst. De casemanager legt een re-integratiedossier aan en houdt dit bij.
  • 42 weken na de eerste ziekmelding van je werknemer moet je het verzuim sowieso melden bij het UWV
  • In week 46 tot 52 van de ziekte moet je een eerstejaarsevaluatie maken. Daarin evalueer je de re-integratieactiviteiten van jaar 1 en maak je een plan voor jaar 2.
Tweede jaar
  • Na 20 maanden stel je als werkgever een re-integratieverslag op, waarin alle activiteiten staan die je hebt ondernomen.
  • Vanaf week 87 na de eerste ziekmelding kan je werknemer alvast een WIA-uitkering bij het UWV aanvragen.
  • Heb jij je genoeg ingezet voor re-integratie en is er echt niets mogelijk? Dan eindigt je loondoorbetalingsplicht na twee jaar.
Kortom, re-integratie kost tijd en geld. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Een arbodienst of een bedrijfsarts helpt je hierbij. Je betaalt hiervoor in een abonnement per werknemer, of per consult. Een consult bij een bedrijfsarts kost zo’n 150 euro.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet voor iedereen benodigd. Heb jij echter een adviserend beroep, maak jij tekeningen of voer jij berekeningen uit? Dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken handig zijn.

Langdurig ziekteverzuim verzekeren

Je kunt zelf kiezen hoeveel van de kosten je vergoed krijgt, 70 of 100 procent van het loon. Dit is natuurlijk van invloed op je premie. Een groot voordeel van een verzuimverzekering is dat zij je ook kunnen helpen bij preventie.
Ook helpt een verzekeraar je de kosten op een derde partij te verhalen, als die de veroorzaker is van het verzuim van je medewerker (bijvoorbeeld als je medewerker op de fiets is aangereden door een automobilist).

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Lees ook…
Elk jaar, in 2024 op 9 mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een andere…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
Quiet quitting is een mogelijk zorgelijke nieuwe trend onder generatie z medewerkers. Quiet quitters nemen geen ontslag maar beperken hun inspanningen…
Feit 1: vrouwen krijgen in Nederland gemiddeld 13 procent minder salaris dan mannen. Feit 2: gemiddeld verdient een vrouw € 300.000 minder dan een…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…
In het eerste jaar van de coronapandemie werd het al snel een onderwerp van discussie: hoe ga je als werkgever met vakantiedagen om? Medewerkers…