Categorieën

De kosten en plichten bij verzuim van je werknemer

Iedereen is weleens ziek: een griepje, iets verkeerds gegeten, migraine. Een heel ander verhaal is langdurig ziekteverzuim. Dit is officieel aan de orde als je werknemer zes weken of langer niet op het werk verschijnt. Voor jou als werkgever betekent dit dat je je ook moet gaan inzetten voor de re-integratie van je werknemer. Wat kost een langdurig zieke medewerker jou nu eigenlijk?

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Elk jaar krijgt gemiddeld 29 procent van de bedrijven te maken met een werknemer die vier weken of langer ziek is. Langdurig verzuim is erg vervelend én prijzig. Je werknemer is niet op het werk, maar jij bent wel verplicht twee jaar, of zolang zijn contract duurt, het loon door te betalen. Daarnaast moet jij je inzetten voor zijn re-integratie.
Een langdurig zieke werknemer kan je tot wel 400 euro per gemiste dag kan kosten. Op jaarbasis lopen de kosten van een zieke werknemer hiermee op tot bijna een ton! Die kosten bestaan uit loondoorbetaling, vervanging van de medewerker en de kosten van bedrijfsarts of arbodienst die je zieke werknemer gaan begeleiden.

Burn-out

Aan langdurig verzuim liggen vaak psychische redenen ten grondslag. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft 70 tot 90 procent van de ziekmeldingen niet te maken met ziekte, maar bijvoorbeeld met problemen thuis.
Een verstoorde werk-privébalans en langdurige stressklachten kunnen leiden tot een burn-out. Het goede nieuws is dat je deze uitval met actief preventiebeleid omlaag kunt brengen.
Langdurig verzuim kost je niet alleen meer geld (gemiddeld 400 euro per dag in plaats van 230 euro per dag) dan kortdurend verzuim, het kost je ook meer tijd. Jij, of een van je medewerkers, moet namelijk aan de bak. Hieronder een handig stappenplan voor jou als werkgever.
Eerste week ziekte Binnen vier dagen na de eerste ziekmelding moet je dit melden bij een bedrijfsarts of arbodienst, of in bepaalde gevallen ook bij het UWV. Dit kan vaak online.
Eerste twee maanden
  • Duurt het verzuim langer dan zes weken, ziet het er niet naar uit dat de medewerker binnen 13 weken volledig zal zijn hersteld en is het ook niet meteen duidelijk dat de medewerker nooit meer kan werken? Dan moet de bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse opstellen.
  • Binnen acht weken na de eerste ziekmelding moet de probleemanalyse leiden tot een plan van aanpak. Hierin maken de deskundige en je werknemer een stappenplan voor de re-integratie van je personeelslid.
Eerste jaar
  • Er is regelmatig contact tussen jou, de werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts om het plan van aanpak uit te voeren. Je moet ook een casemanager aanstellen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke werknemer. Het kan een medewerker van je bedrijf of jijzelf zijn, maar ook iemand van de arbodienst. De casemanager legt een re-integratiedossier aan en houdt dit bij.
  • 42 weken na de eerste ziekmelding van je werknemer moet je het verzuim sowieso melden bij het UWV
  • In week 46 tot 52 van de ziekte moet je een eerstejaarsevaluatie maken. Daarin evalueer je de re-integratieactiviteiten van jaar 1 en maak je een plan voor jaar 2.
Tweede jaar
  • Na 20 maanden stel je als werkgever een re-integratieverslag op, waarin alle activiteiten staan die je hebt ondernomen.
  • Vanaf week 87 na de eerste ziekmelding kan je werknemer alvast een WIA-uitkering bij het UWV aanvragen.
  • Heb jij je genoeg ingezet voor re-integratie en is er echt niets mogelijk? Dan eindigt je loondoorbetalingsplicht na twee jaar.
Kortom, re-integratie kost tijd en geld. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Een arbodienst of een bedrijfsarts helpt je hierbij. Je betaalt hiervoor in een abonnement per werknemer, of per consult. Een consult bij een bedrijfsarts kost zo’n 150 euro.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet voor iedereen benodigd. Heb jij echter een adviserend beroep, maak jij tekeningen of voer jij berekeningen uit? Dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken handig zijn.

Langdurig ziekteverzuim verzekeren

Je kunt zelf kiezen hoeveel van de kosten je vergoed krijgt, 70 of 100 procent van het loon. Dit is natuurlijk van invloed op je premie. Een groot voordeel van een verzuimverzekering is dat zij je ook kunnen helpen bij preventie.
Ook helpt een verzekeraar je de kosten op een derde partij te verhalen, als die de veroorzaker is van het verzuim van je medewerker (bijvoorbeeld als je medewerker op de fiets is aangereden door een automobilist).

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
i.s.m.
Zowel jij als je medewerkers kunnen het zwaar te verduren krijgen met een hoge werkdruk. Verzuim ligt dan op de loer. Maar geen zorgen: er zijn…
i.s.m.
Als je personeel in dienst hebt, dan kan het gebeuren dat één of meerdere medewerkers ziek worden. Dat is allereerst natuurlijk vervelend voor hem of…
i.s.m.
Het kan voorkomen dat wanneer een medewerker langdurig ziek is, hij of zij toch op vakantie wil. Mag dat? En ben je dan als werkgever verplicht om het…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…