Bij een sociale werkplaats kunt u terecht als u eenvoudige werkzaamheden wilt uitbesteden. Dit kan vaak goedkoop en flexibel. Ook kunt u een werknemer van een sociale werkplaats en werkplek in uw eigen bedrijf aanbieden.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Sociale werkplaats

Een sociale werkplaats biedt een beschutte werkomgeving voor mensen met een zogeheten indicatie WSW (Wet sociale werkvoorziening). Dat betekent dat ze door een handicap niet in een gewone baan, maar wel in een aangepaste omgeving, kunnen werken. Verder zijn ze in staat om regelmatig te werken, willen ze graag een baan en staan ze ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. 

De werkzaamheden die worden verricht zijn vaak eenvoudig en makkelijk onder de knie krijgen, zoals montage en verpakken. Fysiek en mentaal zwaar werk komt niet in aanmerking.

Werk uitbesteden aan een sociale werkplaats

Wil je werk uitbesteden aan een sociale werkplaats? Daarvoor kan je terecht bij een SW-bedrijf.

Voordelen

  • De werknemers zijn vaak zeer gemotiveerd
  • Je kan relatief eenvoudig meer mensen inzetten
  • Je toont maatschappelijke betrokkenheid
  • Subsidie van het Rijk en de gemeenten

Werkplek bij je in het bedrijf

Overweeg je om een SW-er in dienst te nemen? Dat kan op twee manieren:

Detachering

De Sw-er wordt aan jou uitgeleend en blijft dus in dienst bij het SW-bedrijf. Je betaalt een financiële vergoeding op basis van het functieloon en de verdiencapaciteit* van de SW-er.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding ligt bij jou.

Voordelen

  • Flexibele contracten
  • Minder administratieve lasten
  • Geen risico bij ziekte

Begeleid werken

In dit geval komt de SW-er bij jou in dienst conform jouw CAO. Je bent dus de werkgever en betaalt het salaris. Afspraken daarover maak je na een proefperiode.

Voordelen

  • Begeleiding door SW-bedrijf
  • Loonkostensubsidie op basis van de verdiencapaciteit* van de SW’er

* Verdiencapaciteit: De capaciteiten en vaardigheden van een SW’er vergeleken met die van een reguliere medewerker in dezelfde functie.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Na het succesvol doorlopen van de sollicitatiegesprekken is dit het moment waarop je afspraken maakt over de voorwaarden waaronder iemand gaat werken….
Bij De Zaak geloven we dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om hun ondernemersdromen waar te maken. Ondernemers geven smaak aan de wereld en…
Vrouwen krijgen in Nederland voor hetzelfde soort werk 13 procent minder betaald dan mannen. Om die loonkloof te dichten, tekende de Europese Unie in…
Goed personeel ligt niet voor het oprapen. Toch laten veel bedrijven AOW’ers bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd direct afvloeien. Dat…
Bij De Zaak geloven we dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om hun ondernemersdromen waar te maken. Ondernemers geven smaak aan de wereld en…