Categorieën

Vrijwel alle ondernemers – zzp’ers en mkb’ers – worden momenteel geconfronteerd met stijgende kosten. Grondstoffen, energie, verpakkingen, transport; alles wordt duurder. De vraag is: kun jij die gestegen kosten doorberekenen in een hoger tarief? Wat zijn de regels? Wat zijn je mogelijkheden? En hoe communiceer je een verhoging?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wanneer de kosten stijgen zou je die vanuit bedrijfsoogpunt natuurlijk het liefst meteen doorberekenen. Maar hoe zit het als je een prijs hebt afgesproken? Denk aan een klus die je al hebt aangenomen. Of een product of dienst dat je via een abonnement hebt verkocht. De vraag is: wanneer mag je wel en wanneer mag je geen prijsverhogingen doorvoeren?

Wel of geen overeenkomst?

Heb je een winkel of webwinkel? Dan ben je vrij om je prijzen aan te passen. Omdat je geen overeenkomst met je klanten hebt, mag je een prijsverhoging op ieder moment doorvoeren.

Is er wel sprake van een overeenkomst met de klant? Of heb je een offerte uitgebracht met een reageertermijn? Dan liggen de zaken anders. Dan geldt in beginsel: afspraak is afspraak.

Wil je in die gevallen toch de mogelijkheid hebben om je prijzen te verhogen? Verwijs dan in de overeenkomst naar je algemene voorwaarden. Daarin staat waarschijnlijk dat prijzen verhoogd kunnen worden. Let op:

  • De algemene voorwaarden moeten op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
  • De klant – moet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst – de mogelijkheid hebben gehad om kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden.
  • De klant mag door deze algemene voorwaarden niet onnodig worden benadeeld.

Is de klant consument?

Prijsverhogingen doorvoeren als er een overeenkomst is en je klant is consument, ligt gevoeliger. Consumenten worden door de wet goed beschermd.

Maar je kunt in je algemene voorwaarden opnemen dat je bevoegd bent om een prijsverhoging door te voeren binnen bijvoorbeeld 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Waarbij de klant expliciet de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden.

De wet staat soms tariefsverhoging toe

Soms biedt de wet de mogelijkheid om prijzen te verhogen. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer onder voorwaarden zijn prijzen verhogen als er sprake is van kostenverhogende omstandigheden. Verhoging van btw kan altijd worden doorberekend, ook als de overeenkomst is gesloten.

Wat als je bedrijf in nood komt?

Als je in de overeenkomst niets hebt opgenomen over tariefsverhoging, kan de klant je aan de overeenkomst houden. Echter: wanneer je bedrijf door stijgende kosten in nood komt, kun je naar de rechter stappen. De rechter kan op verzoek de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden. 

Tip: komt jouw onderneming in gevaar doordat je de prijzen niet mag verhogen? Ga dan altijd met de klant in gesprek. Die zal wellicht akkoord gaan met een prijsstijging, omdat anders de levering in gevaar komt.

Hoe verhoog ik mijn prijzen?

Prijs is een belangrijk instrument voor het bepalen van je winstgevendheid. Wanneer je je prijzen verhoogt met een kleine verhoging van 1 procent en je kosten blijven gelijk, stijgt je winstgevendheid met zo’n 10 procent.

Prijsverhoging is het enige marketinginstrument dat niets kost en direct geld oplevert. Toch blijkt uit concrete cijfers dat de meeste ondernemers moeite hebben om een prijsverhoging voor hun producten of diensten door te voeren omdat ze bang zijn klanten te verliezen.

Durf je prijzen te verhogen

Marketeer Jos Burgers – een van de meest gevraagde managementsprekers van Nederland – heeft een duidelijk antwoord op deze angst van ondernemers. ‘Veel ondernemers hebben meer speling (een lagere prijselasticiteit) dan ze denken. Wanneer je een prijsverhoging aankondigt, moet je inzicht krijgen in de juiste prijs en je niet richten op kostprijs of concurrentie. Richt je op kwaliteit en betrouwbaarheid van je producten of diensten! Dat is wat klanten interesseert. De juiste prijs is de prijs die jouw klanten willen betalen voor jouw product of dienst. En daar kom je het beste achter door je tarieven steeds iets te verhogen. Tot het moment waarop een aantal klanten afhaakt. Dan zit je goed qua prijs. Het is niet erg dat er klanten zijn die jou te duur vinden.’ 

7 bekende prijsstrategieën

1. Afroomstrategie

Je start met een hoge prijs bij de introductie van je product om de kosten snel terug te verdienen. Daarna laat je de prijs dalen.

2. Penetratieprijsstrategie

Je start met een lage prijs en gaat de prijs stapsgewijs verhogen nadat je marktaandeel gewonnen hebt.

3. Kostprijsplus-methode

Je prijs is inkoopprijs van je product plus een vast opslagpercentage.

4. Concurrentie-georiënteerde strategie

De prijs die je concurrenten hanteren, vormt je uitgangspunt.

5. Follow the leader

Je gaat uit van de prijzen van de machtigste marktleider.

6. Premium Pricing

Je rekent een hogere prijs dan de rest om zo de kwaliteitsperceptie op te voeren.

7. Discount pricing

Je gaat uit van een iets lagere prijs dan de concurrentie.

Prijsverhoging communiceren

Uiteindelijk blijft de vraag over of en hoe je een prijsverhoging of een nieuwe prijs communiceert naar de klant. Het is lastig om daar in het algemeen iets over te zeggen. Het hangt af van de branche en de situatie.

Heb je veel nieuwe klanten en nieuwe projecten? Dan is communicatie hierover minder nodig. Doe je daarentegen vooral zaken met vaste klanten? Dan is het wel zo handig om je prijsverhoging op tijd aan te kondigen. Communicatie naar je klanten is cruciaal voor hun vertrouwen in jou.

Tip: voor vaste klanten is de verhoging van de prijs vaak niet het allerbelangrijkste. Geef duidelijk aan welk voordeel de nieuwe prijs hen oplevert, zoals betere kwaliteit en dienstverlening. Klanten accepteren een tariefsverhoging zolang je goed onderbouwt waarom je duurder wordt.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Ben je op zoek naar een manier om extra aantrekkelijk te zijn voor werknemers? Het cafetariamodel is een flexibel systeem van arbeidsvoorwaarden dat…
Is het tijd voor investeringen, maar zit je krap bij kas of krijg je een zakelijke lening niet rond? In plaats van dure bedrijfsmiddelen direct af te…