22 December 2020

Wat moet je weten over een faillissement?

Het is de nachtmerrie voor elke ondernemer: failliet gaan. Wanneer vraag je een faillissement aan, wat gebeurt er precies als je failliet gaat en hoe kun je dit voorkomen?

Hoe ga je failliet?

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van jou of jouw bedrijf. Als je niet meer aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen, kun je bij de rechtbank zelf surséance van betaling aanvragen.

Hiervoor hoef je geen advocaat in de arm te nemen. In sommige gevallen verklaart de rechtbank je failliet, als hij denkt dat uitstel van betaling jouw bedrijf niet meer kan redden.

Jouw schuldeisers kunnen, als zij met twee of meer zijn, via een advocaat ook een aanvraag indienen om je failliet te laten verklaren. Ook het Openbaar Ministerie en de rechtbank kunnen een faillissement voor je aanvragen, als zij denken dat dit in het algemeen belang is.

Wat gebeurt er als je failliet bent?

Als jouw faillissement is aanvaard, neemt een curator je bedrijf over. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat jouw schuldeisers worden betaald. Daarbij hebben schuldeisers zoals de Belastingdienst, UWV en leveranciers van gas, water en elektriciteit voorrang boven gewone schuldeisers (zij worden daarom preferente schuldeisers genoemd).

De curator beheert jouw bezittingen en bepaalt of je door mag gaan met jouw werkzaamheden en welke. Hij kan de bezittingen van jouw bedrijf verkopen of bepalen tot een doorstart. Het faillissement wordt in de meeste gevallen ook bekendgemaakt bij de faillissementsgriffie, de Kamer van Koophandel en met advertenties in de Staatscourant en een landelijk dagblad.

Soms bereidt een curator achter de schermen een doorstart voor. Dan wordt het niet bekendgemaakt dat het bedrijf failliet is, om imagoschade te voorkomen.

 
“Failliet gaan, ik kan het iedereen aanraden”
 
Ook topondernemers gaan weleens kopje onder.

 

Rechtsvorm bij faillissement

Bij een faillissement maakt het uit of je een eenmanszaak, bv of nv hebt. Als jouw eenmanszaak failliet gaat, ben je ook privé failliet. Je blijft verantwoordelijk voor de schulden. Een doorstart maken is in dit geval heel moeilijk.

Als jouw bedrijf een bv of nv is, gaat het bedrijf failliet, jij als bestuurder niet. Jij kunt dan eventueel met de gezonde bedrijfsonderdelen een doorstart maken. Alleen als er sprake is van wanbestuur, kun je persoonlijk voor de schulden van het bedrijf worden aangeslagen.

Bij het uitspreken van een faillissement wordt ook een rechter-commissaris aangewezen. Hij of zij houdt toezicht over het faillissement en kan getuigen oproepen en horen. Als je niet meewerkt, kan de rechter-commissaris besluiten jou te gijzelen (in de gevangenis op laten sluiten). De rechter-commissaris zit ook verificatievergaderingen voor, waarop de schuldenlijst wordt vastgesteld.

Wat moet je doen als je failliet bent?

Je bent dus verplicht om mee te werken, hier kun je ook toe worden gedwongen. Overleg alles, je hebt inlichtingenplicht. Vraag bijvoorbeeld toestemming aan de curator om eventueel door te werken. En licht de curator, rechter-commissaris, verificatievergadering en de commissie van schuldeisers in over alle ontwikkelingen die van belang zijn voor jouw bedrijf.

Vraag ook toestemming aan de rechter-commissaris als je voor langere tijd jouw woonplaats of het land wilt verlaten en vraag toestemming voor uitgaven als je als privépersoon failliet bent verklaard. Eerste levensbehoeften vallen overigens niet onder het faillissement. Je kunt een deel van jouw eventuele inkomen houden voor huur/hypotheek en dergelijke.

Hoe lang duurt een faillissement?

Een faillissementsprocedure kan behoorlijk lang duren. Je bent zeker enkele maanden tot enkele jaren failliet. Er zijn een aantal manieren waarop een faillissement kan eindigen:

  • Het kan worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Als er geen geld meer is om te verdelen, eindigt het faillissement.
  • Schuldeisers kunnen akkoord gaan met een aanbod van de failliete ondernemer. Meestal biedt hij aan een deel van de schuld te voldoen, zodat de rest kan worden kwijtgescholden.
  • Als de slot-uitdelingslijst verbindend wordt en de preferente schuldeisers (zoals Belastingdienst en UWV) zijn betaald.
  • Als het Gerechtshof het uitspreken van het failliet van de rechtbank herziet.
  • Als je bij de rechter een verzoek indient om de schuldsanering in te gaan en de rechter dit goedkeurt.

Hoe voorkom je dat je failliet gaat?

Het recept om een faillissement te voorkomen bestaat niet, het belangrijkste is dat je weet hoe het zit met de financiële situatie van jouw zaak.

Zorg dat je inzicht hebt in de cijfers door regelmatig een balans en resultatenrekening op te stellen. Dan weet je wat je hebt en welke financiële verplichtingen je aan kunt gaan. Mocht je dit niet zelf willen doen is het verstandig om een boekhouder of belastingadviseur in te schakelen. 

Zorg ook voor een goed debiteurenbeheer en bespaar waar mogelijk op jouw bedrijfskosten. Leg in goede tijden een buffer aan voor wanneer het minder gaat.

Bedrijfsovername

Een andere optie om faillissement te voorkomen is het tijdig verkopen van je bedrijf. Plaats je bedrijf anoniem op Brookz.nl en bereik duizenden potentiële kopers.
 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…