Categorieën

Financier je facturen

Factoring is een financieringsvorm én een service. Een factormaatschappij kan jou een krediet geven of je facturen voorfinancieren. Daarnaast kan een factormaatschappij je debiteurenbeheer uit handen nemen.

Inhoudsopgave

Met factoring heb je geen slepend incasseringstraject meer. Je hoeft ook niet meer te wachten tot je facturen betaald worden. Hierdoor kun je de cashflow in je bedrijf op gang houden.

Wat is factoring?


Factoring bestaat uit drie onderdelen:

  1. Financiering: naast of in plaats van bijvoorbeeld een banklening of crowdfunding, kun je kiezen voor factoring als financieringsvorm. De factormaatschappij geeft je een financiële buffer. Hierdoor krijg je direct weer werkkapitaal en kun je sneller investeren om je bedrijfsvoering uit te breiden of op gang te houden.
  2. Debiteurenbeheer: het tweede component van factoring is de uitbesteding van je debiteurenbeheer. Je kunt je volledige debiteurenbeheer uitbesteden aan de factormaatschappij of slechts één of meerdere debiteuren (klantdossiers).
  3. Afdekking kredietrisico: een factormaatschappij kan ook het risico dat een debiteur niet betaalt volledig overnemen. Je hoeft dan geen eigen kredietverzekering af te sluiten.

Twee soorten factoring

Factoring heeft twee varianten, namelijk:

1. Traditioneel

Bij traditionele factoring krijg je een krediet op basis van een percentage van je totale uitstaande debiteurenportefeuille (aantal klanten + omvang facturen). De meeste traditionele factormaatschappijen vragen als tegenprestatie een vast bedrag per jaar of een klein percentage van je omzet (tussen de 0,1 en 1 procent).

De grote aanbieders van deze vorm van factoring zijn voornamelijk banken of dochterondernemingen van banken en moeten daardoor voldoen aan veel beschermende, maar beperkende regels. Hierdoor moet je als ondernemer voldoen aan veel aanvullende eisen. Lang niet alle aanbieders van deze vorm nemen ook je debiteurenbeheer over en er is geen automatische afdekking van het kredietrisico. Traditionele factoring is met name geschikt voor het midden- en grootbedrijf.

2. American 

Bij American factoring krijg je geen vast krediet, maar kun je losse facturen indienen om voor te financieren. Binnen 48 uur wordt het volledige ingediende factuurbedrag uitbetaald, minus de afgesproken kosten voor factoring. De factormaatschappij vraagt meestal tussen de 3 en 6 procent van het factuurbedrag en neemt in ruil daarvoor de invorderingsprocedure en bijbehorend risico op zich. Dat scheelt jou weer slapeloze nachten over onbetaalde facturen.

American factoring is vaker geschikt voor het mkb. Ook steeds meer zzp’ers maken gebruik van American factoring en brengen hun volledige debiteurenbeheer onder bij een dergelijke factormaatschappij. De aanbieders van American factoring zijn in Nederland meestal niet aan de bank gelieerd.

Omdat er bij deze manier  geen banklicentie nodig is, hebben de aanbieders een grote mate van vrijheid in hun handelen. Het brengt iets meer risico met zich mee, maar deze factormaatschappijen kunnen wel vaker maatwerk bieden en tot financieren overgaan, waar een normale bank dat niet kan.

Wat zijn de voorwaarden?

Het is niet geschikt voor alle bedrijven. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit verschilt per factormaatschappij.

  • Als je achteraf factureert, na levering van goederen of diensten, of op uurbasis, dan is factoring bijna altijd mogelijk.
  • Als je werkt met deel- of termijnfacturen is dat meestal niet ‘factorabel’. Ook vooraf factureren is niet geschikt.
  • Traditionele factormaatschappijen werken ook met minimale omzetvereisten of concentratiegraden (minimaal aantal facturen per maand).
  • In de meeste gevallen kun je het alleen gebruiken bij facturen naar zakelijke klanten (B2B), maar in sommige gevallen is de uitbesteding van facturen naar consumenten (B2C) ook mogelijk.
  • Per bedrijf zijn er vele verschillen qua debiteurenbeheer, verzekering, minimale omzet en voorschot percentages. Op deze pagina kun je een overzicht vinden van dergelijke voorwaarden.

Welk percentage betaal je?

Welk percentage in rekening wordt gebracht door de factormaatschappij is afhankelijk van het risico dat jouw klant (debiteur) niet of te laat betaalt. Een factormaatschappij beschikt over veel gegevens om de financiële status van bedrijven, in binnen- en buitenland, te beoordelen. Hierdoor wordt snel en effectief de kredietwaardigheid van debiteuren beoordeeld en het betalingsrisico ingeschat.

De factormaatschappij maakt daarbij gebruik van ratings die worden verstrekt door kredietinformatiebureau’s zoals Graydon en Dunn & Bradstreet. Factormaatschappijen die gelieerd zijn aan banken beschikken over een eigen ratingsysteem. Een rating is een cijfer of letter(reeks) die aangeeft in hoeverre een bedrijf kredietwaardig is. Hiermee kunnen financiële instellingen en ook gewone bedrijven snel inzicht krijgen in de betaalmoraal van organisaties.

Lees ook…
Als je wilt groeien met je bedrijf, vraagt dat ook om investeringen. Maar hoe beperk je de risico’s als je een investering wilt doen? Lees hieronder 5…
Het opzetten en runnen van een eigen onderneming vergt niet alleen veel tijd, moeite en energie, maar kost ook behoorlijk wat geld. Zeker in de…
De rente zit afgelopen jaar stevig in de lift. Geen goed nieuws voor ondernemers op het eerste gezicht. Want tegen een hoger tarief geld lenen,…