Introductie van een nieuwe medewerker
Personeelsbinding begint bij de introductie van een nieuwe medewerker. Als een werknemer goed wordt ingewerkt, zal hij meer betrokken en gemotiveerd zijn en beter presteren. Een gedegen introductie kan dus veel opleveren, terwijl het niet veel moeite hoeft te kosten.

Een goed begin…
In de werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt vaak veel geïnvesteerd. Logisch. Maar als de werknemer bij indiensttreding aan zijn lot wordt overgelaten, gaat een hoop rendement verloren.

Aandacht voor het inwerken komt ten goede van de motivatie en productiviteit van de werknemer. Kortom: een gedegen introductie verdient zichzelf snel terug.

 • Bereid de komst van de nieuwe medewerker voor door een introductieprogramma te maken (download hier een voorbeeld).
 • Benoem vervolgens een begeleider die verantwoordelijk is voor de goede introductie van de nieuwe werknemer.

De eerste dag
Verwelkom de nieuwe medewerker, stel deze op zijn gemak en trek daar voldoende tijd (en koffie of thee) voor uit. Begin met een ontvangst door de directie en stel hem aan de directe collega’s en de andere medewerkers voor. Regel de administratieve zaken en bespreek het ‘programma’ voor de komende dagen. Doorloop het introductieprogramma, maak daarbij voldoende tijd en let erop dat de nieuwe medewerker het allemaal kan volgen en niet overvoerd raakt.

Nieuwe collega’s
Beperk de kennismaking in de introductiefase tot de voor de nieuwe medewerker ‘belangrijke’ mensen, mensen waarmee hij geregeld contact zal hebben. Het heeft weinig zin om iemand achter elkaar zeventig handen te laten schudden: dat leidt alleen tot verwarring. Een iets uitgebreidere kennismaking met een paar mensen is veel nuttiger. Inventariseer van tevoren met welke afdelingen en externe relaties de nieuwe medewerker kennis moet maken.

Zorg dat alle medewerkers van de afdeling op de hoogte zijn van de komst van de nieuwe medewerker en van het introductieplan. Weten zij wat er van hen verwacht wordt en is daar tijd voor vrij gemaakt?

De regels van het bedrijf
Medewerkers moeten geïnformeerd worden over zowel de formele als de informele kanten van het bedrijf. Formele informatie kan bijvoorbeeld gegeven worden door het uitreiken van een informatieboekje over het bedrijf of een informatiemap (personeelsgids). Een map heeft het voordeel boven een boekje, dat wijzigingen eenvoudig in de (losbladige) map verwerkt kunnen worden. Voeg hierin bijvoorbeeld toe: een organisatieschema, functiebeschrijving, plattegrond, smoelenboek en de CAO-regeling.

Verder moet de medewerker op de hoogte worden gebracht van de faciliteiten van het bedrijf. Is er een kantine of restaurant? In veel bedrijven gelden ook regels over bijvoorbeeld privé-telefoongesprekken of internetgebruik.

Informele informatie wordt in een gesprek gegeven. Er zijn in een bedrijf veel ongeschreven regels. Een nieuweling moet daarvan zoveel mogelijk op de hoogte zijn. Elk bedrijf heeft zijn eigen cultuur en filosofie. Het gaat daarbij lang niet altijd om hoogdravende zaken; heel eenvoudige dingen kunnen een medewerker onzeker maken als hij niet voldoende op de hoogte is. Denk bijvoorbeeld aan kledingregels (hoe formeel is men gekleed bij een bezoek aan klanten) en dergelijke.

Na een paar dagen
Evalueer, na de eerste dagen, de introductie met de nieuwe medewerker en neem extra tijd voor die aspecten die nog onduidelijk zijn of onvoldoende aan bod zijn gekomen. Onderwerpen van gesprek en vragen zijn dan:

 • Hoe zijn de eerste dagen verlopen?
 • Wat zijn de eerste indrukken van de nieuwe medewerker?
 • Welke zaken zijn hem opgevallen?
 • Wat wordt er nog gemist?
 • Wat dient nu nog geregeld te worden?
 • Gaat alles naar wens?
 • Hoe wordt de sfeer ervaren?
 • Wat zijn de eerste indrukken ten aanzien van de onderlinge samenwerking, de organisatie, producten, diensten en werkwijzen?
 • Krijgt de nieuwe medewerker ook voldoende aandacht en ondersteuning van de collega’s?

 

De eerstedagsmelding
Sinds 1 januari 2009 is de algemene verplichting om nieuwe werknemers met een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst aan te melden, vervallen. Alleen als er sprake is van fraude of illegale werknemers, kun je verplicht worden om 3 jaar lang eerstedagsmelding te doen. Je krijgt daar dan een beschikking van.

 


Met medewerking van: AaZet Partner , Personeelsadvies, Trainingen& Coaching

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.