Categorieën

In deze tijd van arbeidskrapte is investeren in opleidingen van je medewerkers een strategische zet om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Benieuwd hoe je dat aanpakt? In dit artikel leggen we uit hoe je als ondernemer een effectief opleidingsplan opzet. 

In het kort

 • Investeer in opleidingen voor betere prestaties en productiviteit van je team.
 • Verhoog de motivatie en betrokkenheid van werknemers door te investeren in hun professionele groei.
 • Zorg voor duurzame inzetbaarheid en een concurrentievoordeel door een goed opgeleid personeelsbestand.
 • Overweeg subsidiemogelijkheden zoals de SLIM-subsidie of de Subsidieregeling praktijkleren om kosten te dekken bij opleidingen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Waarom investeren in het opleiden van personeel?

Krapte op de arbeidsmarkt of niet – het is altijd verstandig om opleidingen, een cursus of trainingen aan te bieden aan je werknemers. Zo’n investering levert je onderneming namelijk een heleboel voordelen op:

Betere prestaties en productiviteit

Met opleidingen geef je de prestaties van je werknemers een boost. Meer kennis, meer vaardigheden en een beter bewustzijn dragen vaak bij aan werknemers die beter renderen. Oftewel: investeren in opleidingen leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit en betere kwaliteit van het werk. 

Gemotiveerder en meer betrokken

Investeren in opleidingen zal een positief effect hebben op je werknemers. Die waarderen het dat je investeert in hun professionele groei en ontwikkeling. En dat heeft weer een positieve impact op de motivatie en de betrokkenheid van je werknemers.  

Verhoogde retentie

Bied je genoeg kansen voor groei en ontwikkeling? Dan zullen je werknemers sneller geneigd om bij je bedrijf te blijven. Je verhoogt dus de retentie. En dat is mooi meegenomen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Zie maar eens een waardige vervanger te vinden als iemand opstapt. En lukt het wel om gekwalificeerde mensen aan te nemen? Dan ben je sowieso tijd, geld en energie kwijt aan openstaande vacatures, werving, selectie en het inwerken van nieuw personeel.

Duurzame inzetbaarheid

Vanuit de overheid is veel aandacht voor duurzame en optimale inzetbaarheid. Dat wil zeggen dat je team tot aan hun pensioen vitaal, tevreden en naar behoren blijft werken. Het draait allemaal om goede arbeidsomstandigheden en zorgen voor een leven lang ontwikkelen (LLO). Dit thema is belangrijk voor iedereen op de werkvloer.

Concurrentievoordeel

Een goed opgeleid personeelsbestand kan concurrentievoordeel opleveren, zeker als je concurrenten niet voldoende investeren in groei en ontwikkeling van werknemers. En het is ook nog eens goede reclame voor je bedrijf als veel mensen bekend raken met de opleidingsmogelijkheden binnen jouw organisatie.  

Innovatie en groei

Dankzij bepaalde opleidingen leren je werknemers op een andere manier naar zaken te kijken. Daarmee stimuleer je creativiteit, het aanpassen aan veranderingen en moedig je je werknemers aan met nieuwe ideeën en benaderingen te komen.

Klanttevredenheid

Goed opgeleide werknemers zijn vaak beter in staat om op de juiste manier met klanten om te gaan. Zo verbeter je de klantenservice. En dat leidt weer tot een hogere klanttevredenheid en -loyaliteit. 

Wanneer is het aanbieden van opleidingsmogelijkheden verplicht?

In de meeste gevallen is het bieden van opleidingsmogelijkheden geen verplichting. Je bepaalt dan zelf of en in welke mate je investeert in opleidingen van je personeel.

Toch zijn er ook situaties waarin je wel verplicht bent bepaalde opleidingen beschikbaar te stellen en te vergoeden.

Aan de slag met een opleidingsplan

Verplicht of niet, je wilt de vruchten plukken van beter opgeleide werknemers. Maar waar begin je? Aan de hand van een opleidingsplan kun je stapsgewijs bepalen wat de sterke punten zijn van je werknemers en welke extra kennis en vaardigheden ze nodig hebben om beoogde bedrijfsdoelen te behalen. Met zo’n opleidingsplan zet je ook meteen je opleidingsbudget efficiënt in.  

Visie op opleiden

Door een opleidingsplan op te stellen, dwing je je organisatie een visie te formuleren op het gebied van scholing, leren en ontwikkeling. Kortom, je ontwikkelt een leercultuur die past bij je organisatie. 

Identificeer de opleidingsbehoeften

Met zo’n opleidingsplan breng je vervolgens in kaart welke competenties er in huis zijn en welke aanvullingen je graag ziet om als organisatie verder te groeien en je doelstellingen te behalen. 

Opleiders zoeken en het opleidingsbudget vaststellen 

Je kunt nu op zoek gaan naar gerichte opleidingen die aansluiten bij de behoeften van je organisatie. Op deze manier kun je meteen een realistisch opleidingsbudget opstellen. Dit budget dekt onder meer de volgende zaken:

 • cursusmateriaal
 • opleider(s)
 • externe opleidingsdiensten
 • eventuele reis- en verblijfkosten


Door met een realistisch opleidingsbudget te werken, voorkom je dat je lukraak opleidingen gaat aanbieden, omdat er toevallig nog budget over is.

Evaluatie opleidingsplan

Na het afronden van bepaalde opleidingstrajecten ga je evalueren. Werd het opleidingsplan goed uitgevoerd? Hoe hebben je werknemers het traject ervaren? Ben je tevreden over de opleiders. Zijn de resultaten van de opleiding(en) zoals verwacht? Op basis van deze resultaten stel je je een volgend opleidingsplan bij.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Welke subsidiemogelijkheden voor opleidingen bestaan er?

Investeren in je werknemers kost natuurlijk geld. Uiteindelijk verdien je zo’n investering terug, maar misschien kom je in aanmerking voor een subsidie of regeling vanuit de overheid. Vanaf 2024 is er helaas geen STAP-budget meer beschikbaar.  Wél zijn er nog andere opleidingssubsidies waarvoor je misschien in aanmerking komt:

SLIM-subsidie (Stimuleringsregeling Leren & Ontwikkelen in het mkb)

Dankzij de SLIM-regeling van de Rijksoverheid krijg je een steuntje in de rug wanneer je investeert in de ontwikkeling van je medewerkers. Deze regeling vergoedt een groot deel van de kosten die je maakt om de kennis en vaardigheden van je werknemers up-to-date te houden.

Extra gunstig voor mkb’ers

Als je aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je als kleine werkgever (maximaal 50 mensen in dienst) 80 procent van de subsidiabele kosten die je maakt. Dit zijn interne loonkosten en/of kosten die je maakt voor het inhuren van een externe opleider. Er geldt jaarlijks een maximaal subsidiebedrag van € 24.999.

Subsidieregeling praktijkleren

Wil je praktijk- of werkleerplekken aanbieden om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt? Dan kun je gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming in kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplek krijg je maximaal € 2.700 vergoed.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

 • Kwetsbare groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort is aan gekwalificeerd personeel
 • Wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie


Zelf de kosten van opleidingen vergoeden? Maak goede afspraken

Besluit je de kosten voor opleidingen te dragen zonder subsidie? Dan is het belangrijk dat je goede afspraken maakt met je werknemers en deze ook schriftelijk vastlegt. Je wilt natuurlijk voorkomen dat een werknemer kort na een – door jou betaalde opleiding – vertrekt, zonder financiële consequenties. 

Werk met een glijdende schaal

Om dit risico zoveel mogelijk af te dekken kun je gebruikmaken van een studiekostenbeding of studiekostenovereenkomst. In zo’n document leg je vast wat er gebeurt met de opleidingskosten als je werknemer ontslag neemt.

Gebruikelijk is om met een bepaalde termijn te werken waarin de medewerker de opleidingskosten (deels) vergoedt bij ontslag. Bijvoorbeeld als je werknemer binnen twee jaar na het afronden van de opleiding vertrekt. Je kunt dit ook stapsgewijs afbouwen (glijdende schaal) en als volgt vastleggen: 

 • Vertrekt je werknemer binnen 1 jaar na het afronden van de opleiding? Dan betaalt je werknemer 100 procent van de opleidingskosten terug.
 • Vertrekt je werknemer tussen de 1 en 2 jaar na het afronden van de opleiding? Dan betaalt je werknemer 50 procent van de opleidingskosten terug.
 • Vertrekt je werknemer na 2 jaar na het afronden van de opleiding? Dan hoeft je werknemer niets terug te betalen. 


Maak het verschil met opleidingen

Een goed opgeleid team vormt de drijvende kracht achter innovatie, klanttevredenheid en duurzame groei. Hoewel het soms een uitdaging kan zijn om opleidingen, trainingen en cursussen te integreren met de dagelijkse werkzaamheden, betaalt een doordachte opleidingsstrategie zich vrijwel altijd uit.

Verken de mogelijkheden, ontwikkel een opleidingsplan en begin vandaag nog met investeren in de toekomst van je onderneming.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
In deze globaliserende markt is voor steeds meer ondernemers een vloeiende beheersing van Engels cruciaal. En hoewel Nederlanders over het algemeen…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…
Wil jij je bedrijf klaarstomen voor de toekomst en ervoor zorgen dat je medewerkers blijven ontwikkelen en ontwikkelen? Ontdek hoe de SLIM-regeling…