Je overweegt de overname van een bedrijf, maar je hebt nog geen helder zicht op wat een overnameproces allemaal met zich meebrengt? Dit eerste, beknopte stappenplan helpt je op weg. Wat moet je doen, waar moet je op letten, en wat zijn in eerste instantie de valkuilen?

Stap 1 – Maak een profielschets

Begin je zoektocht niet voordat je een duidelijk profiel hebt gemaakt van het bedrijf dat je wil overnemen. Beantwoord minimaal de volgende vragen:
  • In welke markt/bedrijfstak is de onderneming actief?
  • Waaruit bestaan die activiteiten?
  • Wat is de omvang van de onderneming?
  • Wat verlang je van de bedrijfscultuur?
  • Wat zijn je financiële mogelijkheden/criteria?

Stap 2- Verken de markt 

Ofwel: ‘Wat is er beschikbaar dat voldoet aan mijn profielschets?’. Laat je speurtocht naar een geschikte kandidaat uitwaaieren over zoveel mogelijk kanalen. Contacteer niet alleen fusie- en overnamebureaus, maar ook banken en accountantskantoren en doorzoek internetdatabanken. 

Op zoek naar een bedrijf?

 

Bekijk onderstaande bedrijven. Deze staan sinds kort te koop. Reageer kosteloos op interessante profielen en kom direct in contact met de verkoper.

 

 

Stap 3 – Win informatie in 

Na een marktverkenning zul je ook informatie moeten inwinnen over potentiële overnamekandidaten en de markt/bedrijfstak waarin zij actief zijn. Maak daarbij gebruik van zoveel mogelijk bronnen, bijvoorbeeld met behulp van vaktijdschriften, jaarverslagen, brancheorganisaties of marktonderzoekbureaus.

Stap 4- Schakel een adviseur in

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces dat staat of valt met een goede voorbereiding. Hoe ervaren ook, weinig ondernemers zullen álle kennis paraat hebben om elke fase van de overname zonder problemen te doorlopen. Extern advies is, met andere woorden, onontbeerlijk. Zoek daarom een partner die je ondersteunt in de verschillende fasen van een bedrijfsovername. Informeer bij branchegenoten naar positieve ervaringen met adviesbureaus.

Stap 5 – Benader een kandidaat

Als je een bedrijf op het oog hebt dat niet expliciet aanwezig is op de overnamemarkt, zul je omzichtig te werk moeten gaan. Informeer eerst of er interesse bestaat voor een gesprek over een mogelijke samenwerking. Is het antwoord positief, bereid je dan voor op een ontmoeting waarbij je een zwaar beroep zult moeten doen op al je zintuigen. Is je gesprekspartner werkelijk geïnteresseerd in samenwerking of is dit voor hem louter een vrijblijvende bijeenkomst. Bestaat er interesse voor een overname? Klikt het tussen jou en je gesprekspartner?

Stap 6 – Onderhandel

Als je een onderneming koopt, kun je voor de noodzakelijke waardebepaling gebruikmaken van een aantal methoden. De vijf meest gangbare worden hier nader toegelicht. Maar let op: een standaardmethode bij het bepalen van de koopsom bestaat niet. Winst- en verliescijfers zijn belangrijk, maar ook gevoelsmatige onderdelen als bijvoorbeeld goodwill spelen een rol. Onderhandelen over het transactiebedrag is een kwestie van geven en nemen, niet van rigide vasthouden aan de uitkomst van een waardebepalingmethodiek.
Let op: Voordat je gaat onderhandelen, moet je zekerheid hebben van deelname van je financiers.

Stap 7 – Leg garanties vast 

Hou je verre van contracten zonder voldoende garanties. Fiscale garanties, balansgaranties, milieugaranties – het zijn allemaal zaken die je moet vastleggen. Beding ook een heldere claimprocedure in het contract. Je kunt bijvoorbeeld met je onderhandelingspartner overeenkomen dat je een deel van de overnamesom overmaakt naar een geblokkeerde rekening. Op die manier is de mogelijkheid tot een claim zeker gesteld.  
 

 

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…