Een due diligence wordt uitgevoerd bij een fusie, overname of management buy-out, om te zorgen dat de betrokken partijen, zoals koper en verkoper, niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Bij een due diligence wordt onder meer boekenonderzoek gedaan.

Wat is jouw bedrijf waard? Start de gratis Brookz Waardescan, krijg snel inzicht in de actuele waarde van je bedrijf en doe er je voordeel mee!

Inhoudsopgave

Wat is een due diligence?

Een due diligence wordt uitgevoerd omdat de partijen die bij een fusie of overname betrokken zijn, zo min mogelijk risico willen lopen. In de wandelgangen wordt due diligence vaak een boekenonderzoek genoemd, maar in de praktijk is het veelomvattender.

Niet alleen wordt in opdracht van de koper het financiële verleden van een potentiële overnamekandidaat of samenwerkingspartner uitgebreid doorgespit, ook de fiscale, juridische en commerciële kanten worden bekeken. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn zaken als milieu en personeel in de analyse mee te nemen.

De koper

De koper wil vooral ook een inschatting kunnen maken van de toekomstige inkomsten van de onderneming. Voegt het bedrijf wel waarde toe en kan hij daardoor zijn investering terugverdienen? Ook wil hij uitsluiten dat achteraf verborgen gebreken aan het licht komen, de welbekende ‘lijken in de kast’.

Alle informatie wordt meegenomen in de overnameonderhandelingen, waarbij extra voorwaarden kunnen worden gesteld of mogelijk zelfs van de koop wordt afgezien.

De verkoper

De verkopende partij kan tot een zogeheten vendor due diligence besluiten. Dit gebeurt meestal in een vroegtijdig stadium, waardoor eventuele problemen en knelpunten nog hersteld kunnen worden. Bovendien hoeft de verkoper zich niet bloot te geven aan een team onderzoekers van de koper.

Nadeel is wel dat het onderzoek niet goedkoop is, en wordt uitgevoerd op een moment dat er geen zekerheid is of er opbrengsten tegenover zullen staan.

Door wie wordt due diligence uitgevoerd?

Een due diligence wordt doorgaans uitgevoerd door accountants die in dergelijke onderzoeken zijn gespecialiseerd én voldoende ervaring hebben met de betreffende branche. Doorgaans zullen zij voor deelgebieden weer de hulp inschakelen van specialisten, zoals een belastingadviseur, jurist en milieudeskundigen.

Uiteindelijk wordt een onderzoeksrapport opgesteld waarin alle bevindingen zijn opgenomen.

Wanneer wordt due diligence uitgevoerd?

Een due diligence wordt uitgevoerd vóór het definitieve fusie- of overnamecontract wordt opgesteld. Koper en verkoper ondertekenen een intentieverklaring met daarin de basisafspraken over het komende onderhandelingsproces.

Daarin worden onder meer opgenomen de reikwijdte van de due diligence, dus welke zaken allemaal worden onderzocht, en de eventuele implicaties van de uitkomsten voor de overnamevoorwaarden.

Wat zijn de verplichtingen?

De koper heeft een wettelijke onderzoeksplicht en moet veronderstellingen controleren voordat hij tot overname overgaat. Mochten er na de overname onbekende feiten aan het licht komen, dan heeft een gang naar de rechter alleen zin als je kan aantonen dat er vooraf een gedegen onderzoek is uitgevoerd.

Aan de andere kant heeft de verkoper weer een mededelingsplicht van feiten waarvan hij weet dat ze voor de koper van essentieel belang zijn.

Grenzen

De verkopende partij zal niet altijd alle informatie over zijn bedrijf willen prijsgeven voordat de definitieve overeenkomst is getekend.

Denk bijvoorbeeld aan inkoopvoorwaarden van leveranciers met wie afspraken over geheimhouding zijn gemaakt. Zaken waar hij geen volledige openheid in wil geven, moeten worden gegarandeerd in een contract.

Zelf op zoek naar een bedrijf

Bekijk onderstaande bedrijven. Deze staan sinds kort te koop. Reageer kosteloos op interessante profielen en kom direct in contact met de verkoper.

Nieuwsgierig geworden naar wat de actuele waarde is van jouw bedrijf? Bereken gratis de waarde van jouw bedrijf en doe er je voordeel mee!

Lees ook…
Een bedrijf kopen of verkopen is voor de meeste ondernemers een enorme mijlpaal. Naast alle zakelijke aspecten komen er vaak emoties bij kijken. In dit…
De verkoop van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) is ingewikkelder dan van bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv). Hier zetten we…
Bedrijfsoverdracht vindt om uiteenlopend redenen plaats, bijvoorbeeld om te groeien, te diversifiëren, te herstructureren of om de eigenaar de kans te…
Als je met jouw bedrijf stopt of het overdraagt, moet je normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als je…
Je wilt een bedrijf overnemen en vraagt je af: hoe ga ik de bedrijfsovername financieren? Je hebt verschillende mogelijkheden. Welke optie het beste…
De overname van een familiebedrijf – aan andere familieleden of aan een derde partij buiten de familie – is een delicaat proces en vraagt een goede…