De btw tarieven verschillen flink in Europa. Het standaardtarief varieert bijvoorbeeld van 7,7 procent in Zwitserland tot 27 procent in Hongarije. Maar wat zijn de btw-percentages in o.a. België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk? Een overzicht.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Europese btw-tarieven

In alle Europese landen wordt btw geheven. Maar de tarieven zijn in elk land anders. De tarieven per land staan hieronder in het Overzicht btw-tarieven in Europa. Elk land heeft een standaardtarief en daarnaast meestal een verlaagd tarief of zelfs een superverlaagd tarief voor speciale leveringen. Soms geldt er een nultarief. In dat geval kan je als leverancier 0% btw in rekening brengen, terwijl je wel het recht hebt om btw die je al betaald hebt voor deze levering, af te trekken.

Als je zakendoet in het buitenland, is het goed om op de hoogte te zijn met de plaatselijke btw-regels. Bekijk hier het overzicht van de btw-tarieven in Europa.

Overzicht btw-tarieven Europa in 2023

Land Standaard btw tarief Verlaagd btw tarief
België 21% 6%, 12%
Bulgarije 20% 9%
Cyprus 19% 5%, 9%
Denemarken 25%
Duitsland 19% 7%
Estland 20% 9%
Finland 24% 10%, 14%
Frankrijk 20% 2,1 %, 5,5%, 10%
Griekenland 24% 6%, 13%
Hongarije 27% 5%, 18%
Ierland 23% 4,8%, 9%, 13,5%
Italië 22% 4,8%, 5%, 10%
Kroatië 25% 5%, 13%
Letland 21% 5%, 12%
Litouwen 21% 5%, 9%
Luxemburg 16% 3%, 7%
Malta 18% 5%, 7%
Moldavië 20% 8%
Nederland 21% 9%
Noorwegen 25% 11%, 12%, 15%
Oostenrijk 20% 10%, 13%
Polen 23% 5%, 8%
Portugal 23% 6%, 13%
Roemenië 19% 5%, 9%
Rusland 18% 10%
Slowakije 20% 10%,
Slovenië 22% 5%, 9,5%
Spanje 21% 4%, 10%
Tsjechië 21% 10%, 15%
Turkije 18% 1%, 8%
Verenigd Koninkrijk 20% 5%
Zweden 25% 6%, 12%
Zwitserland 7,70% 2,5%, 3,7%

De meerderheid van de landen in bovenstaande tabel maakt onderdeel uit de Europese Unie. Maar niet allemaal. Het is goed om in de gaten te houden dat de Belastingdienst een onderscheid maakt tussen zakendoen met landen binnen de EU en landen buiten de EU.

Btw-tarieven in Nederland

In Nederland zijn er eigenlijk drie btw-tarieven: het standaard tarief van 21%, het verlaagde tarief van 9% en het nultarief van 0%. Welk tarief je moet hanteren is afhankelijk van het product of de dienst die je levert. Er zijn ook diensten waarvoor een btw-vrijstelling geldt. Goed om te weten: het 0%-tarief is niet hetzelfde als de btw-vrijstelling. 

Internationaal zakendoen: wie betaalt de btw?

Als je zakendoet met handelspartners in het buitenland, krijg je vaak te maken met de vraag: wie moet de btw betalen? Er zijn verschillende scenario’s denkbaar. Maar als vuistregel geldt: de btw over goederen moet betaald worden in het EU-land waar de consument de goederen gebruikt. En voor diensten geldt dat ze met btw worden belast in het EU-land waar ze geleverd worden. Hoe werkt het?

Btw bij goederen en diensten uit EU-landen

Goederen en diensten die je afneemt uit andere EU-landen, zijn meestal in Nederland belast. Voor goederen geldt dat de leverancier 0% btw berekent. Vervolgens bereken je zelf de btw en doe je daarover aangifte in Nederland.

Voor diensten geldt dat de leverancier van de diensten de btw naar jou verlegt. Ook dan moet je de btw berekenen en daarover aangifte doen. Zowel voor diensten als goederen die je afneemt uit een EU-land geldt dat je de btw kunt berekenen door te kijken in welk tarief de goederen of diensten vallen. Vervolgens vermenigvuldig je de inkoopprijs met het btw-tarief. De uitkomst hiervan kun je meenemen in je btw-aangifte.

E-commerce

Sinds juli 2021 zijn er nieuwe regels voor e-commerce ondernemers in de EU. Webshops die minder dan € 10.000 omzet hebben bij particuliere klanten in het buitenland (EU-landen), zijn btw-plichtig om de Nederlandse btw over hun producten te berekenen. Als een webshop voor meer dan het drempelbedrag van € 10.000 per jaar in EU-landen verkoopt, dan is de webshop verplicht om de btw te berekenen van het land in kwestie. De e-commerce ondernemer moet het btw-tarief van het land zelf in rekening brengen en in het land van de levering aangifte doen. Natuurlijk moet je dan goed op de hoogte zijn van de btw-tarieven in Europa, want zoals blijkt uit het overzicht, gelden in bijna elk land andere btw-percentages.

Unieregeling

Je kunt ervoor kiezen om per land btw-aangifte te doen. Je moet je dan aanmelden bij de belastingdienst in de landen waar je zaken doet en daar de aangifte doen. Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de Unieregeling btw-aangifte, ook wel het éénloketsysteem of One Stop Shop-regeling (OSS) genoemd. De Unieregeling houdt kort gezegd in dat je de btw meldt en in een keer betaalt. De Belastingdienst stuurt de melding en de betaling vervolgens door naar de belastingdienst van het land waar je klanten hebt.

Goederen en diensten aan ondernemers in EU-lidstaten

Als je goederen levert aan ondernemers (die btw-aangifte moeten doen) in EU-lidstaten, moet je meestal het 0%-tarief gebruiken. De ondernemer die de goederen afneemt, moet de btw berekenen volgens de plaatselijke regels en dat bedrag in dat land afdragen. Dit is voor jou als leverancier een intracommunautaire levering.

Bij het leveren van diensten is de volgende vraag belangrijk: is de klant een ondernemer die btw-aangifte doet of is hij een particulier? Als de klant een particulier is, is de dienst in de meeste gevallen belast in Nederland en geldt dus het Nederlandse btw-tarief. Als de klant een ondernemer is die btw-aangifte moet doen, moet hij als afnemer zelf de btw berekenen en die in zijn land afdragen. De leverancier in Nederland stuurt dan een factuur zonder btw met daarop de woorden: btw-verlegd. Je afnemer neemt deze dienst vervolgens op in zijn btw-aangifte en geeft die op onder Intracommunautaire prestaties.

Goed om te weten: er zijn ook diensten waarvoor een uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft een handige tool ontwikkeld om vast te stellen hoe het zit met de btw als je diensten of goederen levert in het buitenland.

Btw en Brexit

De Brexit heeft grote gevolgen gehad voor ondernemers. Ineens is het Verenigd Koninkrijk geen deel meer van de EU. Dat betekent dat een levering van diensten of goederen aan het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 ineens een levering van diensten of goederen aan een land buiten de EU is geworden. Als je wilt weten hoe het zit met btw-tarieven voor diensten en/of goederen in het Verenigd Koninkrijk, kun je dezelfde tools van de Belastingdienst gebruiken. Alleen dan moet je aangeven dat het land in kwestie een land buiten de EU is.

Terugvragen btw uit andere EU-lidstaten

Betaalde btw in andere EU-lidstaten kun je terugvragen als je voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Je onderneming is gevestigd in Nederland
  • Je doet geen btw-aangifte in het EU-land in kwestie
  • Je gebruikt de diensten of goederen voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn

Je moet de btw op tijd terugvragen, wat betekent dat je de aanvraag vóór 1 oktober inlevert na het jaar waarover je de aanvraag doet. Je kunt de aanvraag doen via een speciale website van de Nederlandse Belastingdienst. Hulp nodig bij de belasting? Vraag dan hulp van een belastingadviseur.

Tip van De Zaak

“Voor het terugvragen van btw uit EU-landen heb je speciale inloggegevens nodig, die je eenmalig kan aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst. Dien je verzoek op tijd in, vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover je btw terugvraagt. Verzoeken die later binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.”

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe verkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen

Zijn de btw-tarieven in Europese landen gelijk?

Nee, de tarieven in elk land zijn anders. Elk land heeft een standaardtarief. Daarnaast is er meestal een verlaagd tarief of zelfs een superverlaagd tarief.

Welke btw-tarieven zijn er in Nederland?

In ons land zijn er drie btw-tarieven: het standaard tarief van 21%, het verlaagde tarief van 9% en het nultarief van 0%.

Als je goederen levert aan andere ondernemers in de Europese Unie, welk btw-tarief moet je dan als Nederlandse ondernemer in rekening brengen?

Bij levering van goederen en diensten aan EU-ondernemers moet je meestal het 0%-tarief gebruiken. De ondernemer die de goederen en diensten afneemt, moet zelf de btw in rekening brengen.

Gerelateerd lezen:

• Btw: Vrijgestelde goederen en diensten
• Btw-teruggave zonnepanelen
• Btw-margeregeling
• Bedrijfspand en btw: 7 vragen en antwoorden

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…
In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 komen er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…
De mkb-winstvrijstelling verlaagt je belastbare winst van je bedrijf met 14 procent, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Iedereen die…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2023 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…