18 February 2021

Twee, vijf of twintig jaar

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar.

Verjaringstermijn vordering of factuur

Het recht om betaling van een factuur of andere vordering te eisen, is niet eeuwigdurend. De reden hiervoor is dat na verloop van tijd de precieze situatie toen de overeenkomst werd aangegaan en uitgevoerd, moeilijk te achterhalen is.

Het bewijs wordt meestal na enkele jaren weggegooid. Bovendien wil de wetgever in Nederland een klant beschermen tegen vorderingen die hij niet meer hoefde te verwachten.

Zakelijke klanten

In het Burgerlijk Wetboek staat daarom een aantal bepalingen over verjaring. De hoofdregel is een verjaringstermijn van 20 jaar. Je kunt daarna niet meer naar de rechter stappen om betaling te eisen.

De wet kent, zoals wel vaker, uitzonderingen op deze regel. Bij zakelijke klanten bijvoorbeeld, verjaart een factuur of vordering 5 jaar nadat hij opeisbaar is geworden, ofwel: na de betalingstermijn.

Betalingstermijn of verjaringstermijn

Op de factuur staat een betalingstermijn (periode waarin betaald moet worden). Dit is iets anders dan de verjaringstermijn (geldigheid van de factuur).

De betalingstermijn is meestal 15, 30, 60 of 90 dagen na de factuurdatum. Als er niet binnen die termijn betaald wordt, kun je in sommige gevallen rente vorderen.

Afhankelijk van wat je met je klant in de overeenkomst hebt afgesproken, kan de verjaringstermijn ook korter of juist langer dan 5 jaar zijn. Verder gelden in het buitenland vaak andere verjaringstermijnen dan in Nederland.

Consumenten

Bij consumentenkoop – een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper – ligt het anders. Er wordt namelijk verschil gemaakt tussen de aanschaf van producten en diensten.

  • De verjaringstermijn is 2 jaar bij producten. Het gaat hierbij om consumptiegoederen, zoals levensmiddelen en wasmachines, maar ook gas en elektra.
  • De verjaringstermijn is 5 jaar bij diensten. Denk aan een reis boeken, een verzekering afsluiten, een lening aangaan, tandarts/huisartsbezoek.

Let op: als een kredietovereenkomst ‘voldoende verbonden’ is met de consumentenkoop, bijvoorbeeld bij het kopen van een auto, dan geldt ook daarvoor de verkorte verjaringstermijn.

Voorkom verjaring factuur door te ‘stuiten’

Je kunt de verjaringstermijn opnieuw laten ingaan door de verjaring te stuiten. Lees hier wat dat is, en hoe je dat doet »

Tip van De Zaak: “Als de debiteur niet reageert op e-mails, of gewone brieven, stuur dan tijdig aangetekende brieven met de post. Als de debiteur deze niet aanneemt of ophaalt, is dat voor zijn risico en niet voor jou als crediteur.”

Lees ook: Boekhouder: Wat zijn de voordelen, kosten en werkzaamheden?

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

Hoe maak ik een resultatenrekening?
Factoring: laat je debiteurenbeheer uit handen nemen
Boekhouder
Sneller facturen betaald krijgen
Wat is factoring?

Lees ook…