Categorieën

Een vordering is simpelweg een te innen schuld. Het zijn bedragen op de balans van je bedrijf waarvan je verwacht dat je ze van een persoon of bedrijf ontvangt. In dit artikel lees je alles over vorderingen en de verantwoording hiervan.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat houdt een vordering in?

Het woord vordering zegt het eigenlijk al: je eist geld van iemand op. Vorderingen worden geboekt op het moment dat een product of dienst is verkocht, maar nog niet betaald. Iemand is dus geld verschuldigd aan jouw onderneming.

Overigens kan een vordering ook ontstaan zonder dat er een product of dienst geleverd is, bijvoorbeeld als er geld overgemaakt is naar een verkeerde bankrekening. Dit noem je ook wel een onverschuldigde betaling.

Welke soorten vorderingen zijn er?

In de boekhouding maak je doorgaans onderscheid tussen twee soorten vorderingen.

  • Kortlopende vorderingen, oftewel debiteuren, zijn vorderingen waarvan het aannemelijk is dat je deze binnen een jaar ontvangt. Dit gaat bijvoorbeeld om facturen die pas verzonden zijn. Deze neem je op je balans op onder de vlottende activa.
  • Langlopende vorderingen zijn vorderingen waarvan je verwacht dat het een jaar of langer gaat duren voordat je deze krijgt. Deze boek je op de balans onder vaste activa. Als het bedrag waarop je aanspraak maakt niet betaald kan worden door de debiteur, dan is er sprake van een oninbare vordering.

Wat is een vordering op de balans?

Zowel je langlopende als je kortlopende vorderingen krijgen een plaats op de balans. Je zet zowel de kort- als de langlopende vorderingen in je boekhouding.

Bij langlopende vorderingen kan het zijn dat je deze lager waardeert dan de nominale waarde. Hiervoor maak je als schuldeiser een inschatting van de waarde. Je waardeert een schuld bijvoorbeeld lager wanneer je debiteur failliet is.

Wat is een vordering bij het boekhouden?

Alle bedragen die je nog niet in je bezit hebt, maar waar je wel aanspraak op maakt, vermeld je op de balans. Het maakt hierbij niet uit wat voor bedrag je vordert en van wie. Een factuur naar een trouwe klant moet op de balans staan, net zoals een nota voor een wanbetaler waarvan de dagvaardingsprocedure onder de rechter is.

Vorderingen van dga bij een bv

Als je directeur-grootaandeelhouder (dga) bent, kun je een vordering hebben bij je eigen bv. Dit is wel aan allerlei regels gebonden. Volgens de terbeschikkingstellingsregeling moet de winst van de dga worden vastgesteld als ware de dga een onderneming is.

Als eerste betaalt een bv vaak rente over de schulden bij de dga. Daarnaast kan de vordering bij de bv worden afgewaardeerd, bijvoorbeeld als de bv minder goed draait. Dit kan de dga een fikse belastingkorting opleveren.

Op het moment dat de bv weer betere cijfers laat zien, kan het zijn dat de vordering weer moet worden opgewaardeerd. Een veelgebruikte truc om dit te ondervangen is de vordering te verkopen, bijvoorbeeld aan familielid. Bij dit familielid valt de vordering dan in box 3.

Veelgestelde vragen over vorderingen

Hoe noteer ik vorderingen in de boekhouding?

Kortlopende vorderingen registreer je op je balans onder de vlottende activa, oftewel de roerende zaken. Onder kortlopende vorderingen verstaan we alle openstaande betalingen die naar verwachtingen binnen jaar worden voldaan. Dit gaat bijvoorbeeld om openstaande facturen, maar ook om producten waarvoor een periodieke betaling geldt zoals een abonnement.

Langlopende vorderingen vallen onder de vaste activa. Hierbij gaat het om betalingen waarvan je verwacht dat het langer dan twaalf maanden duurt voordat deze afbetaald wordt.

Hoe waardeer je een vordering op de balans?

In de meeste gevallen waardeer je een vordering volgens de nominale waarde. Vooral bij kortlopende vorderingen is het aannemelijk dat deze op korte termijn worden voldaan. Je kunt deze dan ook niet afwaarderen, tenzij je hiervoor zwaarwegende gronden hebt (bijv. de schuldenaar is failliet).

Bij langlopende vorderingen ligt het anders. Als je verwacht dat de schuldeiser niet in staat is om aan zijn verplichting te voldoen, kun je de schuldvordering lager waarderen. Hierbij kan je wel verplicht worden om een onderbouwing aan te leveren waarom je de vordering lager waardeert. Op het moment dat een schuld wordt voldaan, dan heeft dit fiscale gevolgen als je het te vorderen bedrag alsnog kunt innen.

Hoe zit het met vorderingen van een dga bij een bv?

Een bv kan geld verschuldigd zijn bij een dga. Een dga kan kapitaal beschikbaar stellen aan de bv en hier een rentevergoeding voor eisen. Deze vorderingen kunnen ook geherwaardeerd worden als daar aanleiding toe is. Zowel de rente als de wijzigingen in de waarderingen van de vorderingen zijn belast in box 1 van de dga.

Hier zijn voordelen mee te behalen. Als de schuld van de bv bij een aandeelhouder minder dan €17.500 is, hoeft de eiser geen rente in rekening te brengen. Een afwaardering van een schuldvordering op goede gronden leidt tot een belastingkorting voor de dga. Tot slot kan een vordering worden doorverkocht als deze weer in waarde stijgt, bijvoorbeeld aan een familielid zonder deelnemingen in de bv.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten die niet betalen. Het inschakelen van een deurwaarder is dan soms een noodzakelijke stap om…