"Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?"
Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn van een factuur voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar.

Inhoudsopgave

Verjaringstermijn vordering of factuur

Het recht om betaling van een factuur of andere vordering te eisen, is niet eeuwigdurend. Er geldt namelijk een verjaringstermijn per factuur. De reden hiervoor is dat na verloop van tijd de precieze situatie toen de overeenkomst werd aangegaan en uitgevoerd, moeilijk te achterhalen is.

Het bewijs wordt meestal na enkele jaren weggegooid. Bovendien wil de wetgever in Nederland een debiteur beschermen tegen vorderingen die hij niet meer hoefde te verwachten.

Verjaringstermijn factuur zakelijke klanten

In het Burgerlijk Wetboek staat daarom een aantal bepalingen over verjaring. De hoofdregel is een verjaringstermijn van twintig jaar. Je kunt daarna niet meer naar de rechter stappen om betaling te eisen.

De wet kent, zoals wel vaker, uitzonderingen op deze regel. Bij zakelijke klanten bijvoorbeeld, verjaart een factuur of vordering in principe vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden, ofwel: na de betalingstermijn.

Betalingstermijn of verjaringstermijn

Op de factuur staat een betalingstermijn (periode waarin betaald moet worden). Dit is iets anders dan de verjaringstermijn (geldigheid van de factuur).

De betalingstermijn is meestal 15, 30, 60 of 90 dagen na de factuurdatum. Als er niet binnen die termijn betaald wordt, kun je in sommige gevallen rente vorderen.

Afhankelijk van wat je met je klant in de overeenkomst hebt afgesproken, kan de verjaringstermijn ook korter of juist langer dan vijf jaar zijn. Verder gelden in het buitenland vaak andere verjaringstermijnen dan in Nederland.

Consumenten

Bij consumentenkoop – een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper – ligt het anders. Er wordt namelijk verschil gemaakt tussen de aanschaf van producten en diensten wanneer een factuur verjaart.

  • De verjaringstermijn is twee jaar bij producten. Dit heet de verkorte verjaringstermijn. Het gaat hierbij om consumptiegoederen, zoals levensmiddelen en wasmachines, maar ook gas en elektra, waar de kortere verjaringstermijn geldt.

  • De verjaringstermijn is vijf jaar bij diensten. Denk aan een reis boeken, een verzekering afsluiten, een lening aangaan, tandarts/huisartsbezoek.

Let op: als een kredietovereenkomst ‘voldoende verbonden’ is met de consumentenkoop, bijvoorbeeld bij het kopen van een auto, dan geldt ook daarvoor de verkorte verjaringstermijn.

Voorkom verjaring factuur door te ‘stuiten’

Je kunt de verjaringstermijn opnieuw laten ingaan door de verjaring te stuiten, wat betekent dat de verjaringstermijn opnieuw ingaat. Dit stuiten doe je door je debiteur eraan te herinneren dat je een vordering op hem hebt. Dat kan bijvoorbeeld via een betalingsherinnering, aanmaningsbrief of dagvaarding waarin je ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.

Vergeet niet om dit zowel via een schriftelijke mededeling als aangetekend te doen, zodat je later geen probleem hebt met bewijzen dat je debiteur tijdig de herinnering heeft ontvangen. Het kan overigens ook dat de debiteur de vordering erkent, waarna de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen. Erkenning gebeurt bijvoorbeeld door je debiteur een termijnbetaling doet, of dat deze om uitstel van betaling vraagt.

Tip van De Zaak: “Als de debiteur niet reageert op e-mails, of gewone brieven, stuur dan tijdig een schriftelijke aanmaning met de post. Als de debiteur deze niet aanneemt of ophaalt, is dat voor zijn risico en niet voor jou als crediteur.”

 

Lees ook: Boekhouder: Wat zijn de voordelen, kosten en werkzaamheden?

Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.