Categorieën

De komst van zero-emissiezones (ZEZ) in Nederlandse steden is een hot topic bij bedrijven. Deze plekken, waarin alleen voertuigen zonder uitstoot zijn toegestaan, worden vanaf 2025 ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. In dit artikel duiken we in de zero-emissiezones. Wat zijn de regels? Wie krijgen er wanneer mee te maken? En hoe bereid je je bedrijf voor op een uitstootvrije toekomst?

In het kort

  • Vanaf 2025 voeren veel Nederlandse steden zero-emissiezones in waar alleen uitstootvrije voertuigen zijn toegestaan.
  • Ondernemers moeten overstappen op elektrisch vervoer, wat grote investeringen vereist.
  • De financiële uitdagingen kunnen groot zijn, maar er zijn mogelijk ontheffingen en subsidies beschikbaar om de overgang te vergemakkelijken.

Inhoudsopgave

Nieuwe regelgeving CO₂: Vanaf 1 juli 2024 geldt de nieuwe CO₂ registratieplicht. Lees wat jij moet doen voor jouw MKB.

Wanneer je over enkele jaren in de stad langs een busje loopt dat aan het laden en lossen is, zul je waarschijnlijk niet meer de geur van diesel of benzine inademen. Vanaf 2025 mogen in veel Nederlandse binnensteden immers geen busjes en vrachtwagens meer rijden die CO2 uitstoten.

Deze overgang heeft grote gevolgen voor ondernemers. Vervoerders moeten over op elektrisch vervoer. Ontvangers van goederen – denk aan winkeliers en horecabedrijven – zullen op een andere manier bevoorraad worden. En wat te denken van marktkooplui en aannemers, die met hun huidige busjes niet meer de stad in mogen? Eén ding is zeker: de invoeringsdatum van zero-emissiezones staat voor de deur en als bedrijf kun je je geen afwachtende houding permitteren.

Wat is een zero-emissiezone?

Zero-emissiezones zijn gebieden waarin alleen voertuigen zijn toegestaan die 100 procent uitstootvrij zijn. Dit betekent dat binnen deze zones alleen elektrische of waterstofvoertuigen mogen rijden. Tussen 2025 en 2030 worden in dertig tot veertig Nederlandse gemeenten zero-emissiezones ingevoerd.

Milieuzone vs. zero-emissiezone

Milieuzones bestaan al langer en richten zich op het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen door oudere vervuilende voertuigen te weren. Zero-emissiezones gaan een stap verder: daar mogen alleen voertuigen zonder uitstoot komen.

Waarom zero-emissiezones?

Een belangrijke reden voor de invoering van zero-emissiezones is de luchtkwaliteit in steden verbeteren. Vervuilde lucht door de uitstoot van schadelijke stoffen heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Volgens het RIVM leidt luchtvervuiling jaarlijks tot duizenden vroegtijdige sterfgevallen.

Daarnaast heeft Nederland internationale klimaatafspraken gemaakt en ligt er een Nederlandse Klimaatakkoord. Daarin staat dat de CO2-uitstoot aanzienlijk moet worden verminderd en uitstootvrij vervoer levert daar een bijdrage aan.

Waar komen zero-emissiezones?

Op dit moment hebben 29 gemeenten besloten om een zero-emissiezone in te voeren. Bij 17 gemeenten gaan de nieuwe regels op 1 januari 2025 in. Daarbij zijn grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en de gemeente Nijmegen.

Naast grote steden werken ook kleinere gemeenten aan de invoering van zero-emissiezones. Omdat de ingangsdatum van de zero-emissiezones per gemeente verschilt, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de plannen in je eigen gemeente of gemeentes waarin je voor je werk regelmatig komt. Op opwegnaarzes.nl staat een overzicht. Deze website is sowieso een goede bron voor informatie over zero-emissiezones.

Wat zijn de gevolgen van zero-emissiezones voor ondernemers?

In een zero-emissiezone mogen alleen voertuigen rijden die geen schadelijke stoffen uitstoten. Dit betekent dat diesel- en benzinevoertuigen niet zijn toegestaan. Voor veel ondernemers heeft dit grote gevolgen.

Transportbedrijven: overstappen op elektrisch

Logistieke bedrijven en koeriersdiensten zullen door de invoering van zero-emissiezones hun wagenpark vervroegd moeten vernieuwen. Dit is een grote investering, zeker omdat elektrische voertuigen momenteel in aanschaf duurder zijn dan diesel- of benzinevoertuigen. Op de lange termijn kunnen de investeringskosten wellicht worden terugverdiend door lagere operationele kosten, zoals onderhoud en brandstof.

Bouwsector: uitdaging zware voertuigen

Veel bouwbedrijven gebruiken zwaar materieel. De overstap naar zero-emissie kan een extra uitdaging zijn, gezien de beperkte beschikbaarheid van vrachtwagens en bouwvoertuigen op stroom en waterstof.

Ook de publieke laadinfrastructuur voor trucks is ingewikkeld, omdat deze voertuigen meer ruimte nodig hebben en een (verzwaarde) aansluiting op het stroomnet vereisen. Veel gemeentes maken zich sowieso zorgen over de extra belasting van het volle stroomnet.

Kleine ondernemers: flinke investering

Veel kleine zelfstandigen zijn afhankelijk van auto’s en busjes voor hun dagelijkse bedrijfsvoering. Denk aan kleine bouwbedrijven, schoonmaakbedrijven, bakkers en bloemisten. De overgang naar zero-emissiezones kan voor hen financiële uitdagingen met zich meebrengen, aangezien nieuwe bestelauto’s tienduizenden euro’s kosten.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie om kleine mkb’ers tot ten minste 2028 een ontheffing te geven voor nieuwe zero-emissiezones. Het kan zijn dat je meer tijd krijgt, dus houd ontwikkelingen goed in de gaten.

Winkeliers & horeca: hoe krijg je je goederen

Is je bedrijf gevestigd in de ZE-zone? Dan moet degene die je goederen transporteert, voldoen aan de vereisten voor de zone. Als dat voor je vervoerder niet haalbaar is, kun je transport via een logistieke stadshub aan de rand van de zone regelen. Hier worden goederen verzameld en een uitstootvrij voertuig neemt het laatste stuk van de reis voor zijn rekening. Veel steden die een ZE-zone invoeren, gaan een stadshub voor distributie inzetten.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Stappenplan naar zero-emissie

Hoe kun je je als ondernemer het beste voorbereiden op de invoering van zero-emissiezones? Hier zijn drie stappen die je kunt nemen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen:

Stap 1: Inventariseer in welke mate je met een zero-emissiezone te maken hebt

Om te bepalen welke impact de veranderingen hebben op jouw bedrijf, is het belangrijk dat je nagaat hoe vaak je in een toekomstige ZE-zone komt en waar de exacte locaties en grenzen liggen. Ga vervolgens na tot wanneer jouw huidige voertuigen de ZE-zone in mogen. Dat kan via de zero-emissie kentekencheck op opwegnaarzes.nl.

Ontheffingen en overgangsregelingen

Voor een aantal voertuigcategorieën gelden ontheffingen, vrijstellingen en overgangsregelingen. Bijvoorbeeld voor bestelauto’s en vrachtauto’s in emissieklasse 5 en 6. Stel aan de hand van alle gegevens een plan op voor de gefaseerde vervanging van je wagenpark.

Stap 2: Maak een plan voor de overstap naar zero-emissie

Aanschaf zero-emissie voertuigen

Blijf op de hoogte van nieuwe zero-emissievoertuigen en -technologieën. Het is belangrijk om te weten aan welke eisen het voertuig in jouw praktijk moet voldoen. Denk aan laadvermogen, laadvolume en trekgewicht. Hoeveel kilometers rijden je medewerkers echt? En waar en hoe kunnen zij de accu’s opladen? Maak een laadstrategie en neem contact op met een installateur van laadinfrastructuur voor kennis over laden en oplossingen voor knelpunten met laden en beheer.

Onderzoek subsidies en regelingen

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor de overstap naar zero-emissievoertuigen. Deze financiële regelingen kunnen helpen om de investering in elektrische voertuigen te compenseren. Bekijk welke mogelijkheden er zijn en maak hier gebruik van om de kosten te drukken. Voor meer informatie over subsidies en regelingen kun je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Stap 3: schakel experts in en ga voor samenwerking

Je hoeft het wiel niet alleen uit te vinden. Werk samen met andere ondernemers en organisaties om kennis en ervaringen te delen. Schroom niet om de hulp van experts in te schakelen, zoals een logistiek makelaar. Meerdere regio’s bieden gratis adviesdiensten om je te helpen met de overstap naar duurzame stadslogistiek. Ook kun je contact opnemen met je brancheorganisatie voor specifieke adviezen en ondersteuning. Vergeet niet om je inspanningen te communiceren naar je medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Invoering van zero-emissie: uitdagingen en kansen

De invoering van zero-emissiezones in Nederlandse steden is een stap richting een duurzamere toekomst. Hoewel deze ontwikkeling zeker uitdagingen met zich meebrengt voor ondernemers, biedt het ook kansen om je bedrijfsvoering te verduurzamen en je te onderscheiden van de concurrentie. Door tijdig te anticiperen en de juiste stappen te nemen, kun je succesvol inspelen op de veranderingen en bijdragen aan een schonere en gezondere leefomgeving.

CO₂ registratieplicht vanaf 1 juli 2024? Bereid je nu voor en voorkom administratieve rompslomp. Download de whitepaper voor tools en tips!

Foto van Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
i.s.m.
45% van de CO₂-uitstoot op het gebied van mobiliteit wordt veroorzaakt door reizen die we maken voor ons werk. Bijvoorbeeld van huis naar kantoor, of…
i.s.m.
Een vergoeding voor je reiskosten: het is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Zeker in de huidige arbeidsmarkt. Maar welke vergoedingen kun…
Zoek je een duurzame en fiscaal aantrekkelijke manier om je team te motiveren en gezond te houden? Met de fiets van de zaak-regeling maak je je…
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als werkgever te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie…