Categorieën

Naar je werk reizen kan op verschillende manieren. Sommige werkgevers bieden een zakelijke leaseauto aan, maar je kunt ook kiezen voor een mobiliteitsbudget. Dat is een regeling die werknemers meer flexibiliteit en keuzevrijheid biedt bij het kiezen van een vervoermiddel naar het werk. En niet geheel onbelangrijk: het is vaak een duurzame oplossing voor mobiliteit. Benieuwd hoe je het mobiliteitsbudget kunt inzetten in jouw organisatie?

Nieuwe regelgeving CO₂: Vanaf 1 juli 2024 geldt de nieuwe CO₂ registratieplicht. Lees wat jij moet doen voor jouw MKB.

Inhoudsopgave

Wat is een mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget is een bepaald bedrag dat een werkgever aan zijn werknemers beschikbaar stelt voor zakelijke ritten. De werknemer mag zelf bepalen hoe hij of zij dit budget besteedt, bijvoorbeeld aan een leaseauto, openbaar vervoer, fiets, e-bike of elektrische scooter. Een andere term voor mobiliteitsbudget is mobiliteitsvergoeding.

Voordelen van een mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget heeft verschillende voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. We zetten ze op een rij.

Voordelen voor werknemers

  • Meer keuzevrijheid. Geen enkele werknemer heeft dezelfde situatie. De een woont dicht bij het werk, de ander moet een stuk reizen. De een reist liever met de trein, de ander liever met de auto. De werknemer mag zelf kiezen hoe het mobiliteitsbudget in te zetten voor het optimale transportmiddel.
  • Duurzamer. Met het mobiliteitsbudget kun je werknemers stimuleren na te denken over mobiliteit. Dit maakt ze bewuster van hun keuzes. In veel gevallen zal iemand vervolgens kiezen voor duurzamer vervoer. Als je als werkgever duurzame oplossingen stimuleert, zoals het openbaar vervoer of de elektrische fiets, wordt dat een logische keuze. Veel bedrijven hebben ook doelstellingen op dit gebied, bijvoorbeeld om minder CO₂-uitstoot te realiseren. Het mobiliteitsbudget biedt dus kansen in het bevorderen van duurzame mobiliteit.
  • Meer flexibiliteit. Omstandigheden veranderen en daarmee ook de behoeften als het gaat om mobiliteit. Met een mobiliteitsbudget kan je werknemer zich beter aanpassen aan veranderingen. Heeft iemand gezinsuitbreiding? Dan is een auto van de zaak misschien aantrekkelijker. Gaat iemand dichter bij het werk wonen? Dan is een fiets misschien een betere besteding van het mobiliteitsbudget.
  • Maatwerk bij het kiezen van vervoersmiddelen. In deze tijd is er meer dan ooit behoefte aan maatwerk. De ene dag werkt je werknemer thuis, de andere op kantoor. Wat past het best bij zijn of haar specifieke situatie? Met het mobiliteitsbudget kan je werknemer maatwerk voor zichzelf leveren.
  • Fiscale voordelen. Geen auto van de zaak meer, dus niemand hoeft bijtelling te betalen. En geld uit het mobiliteitsbudget dat over is, mag de werknemer houden. Makkelijk verdiend!

Voordelen voor werkgevers

  • Aantrekken en behouden van talentvolle werknemers. Werknemers hebben verschillende behoeften als het gaat om mobiliteit. Met een mobiliteitsbudget laat je je werknemer helemaal zelf beslissen over de besteding van het budget. Hierdoor schep je gunstige arbeidsvoorwaarden voor een bredere groep werknemers dan wanneer je slechts één of twee oplossingen voor mobiliteit kiest. Als je dit goed regelt, stimuleert dat de loyaliteit aan jou als werkgever.
  • Minder administratieve lasten. Met een mobiliteitsbudget keer je alleen een bedrag per werknemer uit. Daarna ligt het bij de werknemer. Kortom, je hebt bijna geen administratieve lasten en je hoeft niet zo veel uit te zoeken. Dat scheelt!
  • Geen langdurige leasecontracten. Het is altijd een heel gedoe als je blijft zitten met een zakelijk leasecontract van een vertrekkende werknemer. Met een mobiliteitsbudget heb je daar geen last meer van.
  • Positieve werksfeer en meer productiviteit. Misschien denk je: het gaat wel heel ver om het mobiliteitsbudget in verband te brengen met een positieve werksfeer en meer productiviteit. Maar het is niet vergezocht. Het zijn de details die bijdragen aan de juiste sfeer binnen het bedrijf. Als je werknemer lekker op de fiets naar het werk kan komen omdat die oplossing goed bij hem of haar past, geeft dat een goed gevoel. Een werknemer die beter in zijn vel zit, is uiteindelijk ook productiever.

Mobiliteitsbudget invoeren

Hoe pak je het aan als je het mobiliteitsbudget wilt invoeren in je organisatie?

Breng mobiliteitskosten in kaart

Een eerste stap is te kijken wat je nu kwijt bent aan zakelijke mobiliteit. Kijk naar kosten voor woon-werkverkeer, maar ook naar zakelijke ritten naar bijvoorbeeld zakelijke afspraken. Denk aan het wagenpark, ov-kosten en andere kosten die met zakelijke mobiliteit te maken hebben. Neem ook mee hoeveel tijd je maandelijks kwijt bent aan het managen van de verschillende regelingen.

Mobiliteitsbudget berekenen

Op basis van alle kosten kun je het mobiliteitsbudget berekenen. Je stelt een vast bedrag per maand vast dat je medewerker zelf mag besteden aan mobiliteit.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Fiscale regels

Je kunt een mobiliteitsbudget bruto of netto uitkeren. Bij een bruto mobiliteitsbudget moet je over het volledige bedrag loonbelasting betalen. De werknemer houdt per saldo dan minder over.

Netto mobiliteitsbudget

Bij een netto mobiliteitsbudget geef je bijvoorbeeld een onbelaste vergoeding van € 0,21 per zakelijke kilometer. Nadat de vergoeding voor de zakelijke kilometers is uitgekeerd, wordt wat overblijft van het mobiliteitsbudget bruto uitgekeerd. Over dat bedrag moet weer loonbelasting betaald worden.

Mobiliteitsbudget voorbeeld

Een medewerker kiest voor een private leaseauto. Met deze privéleaseauto rijdt hij elke maand 2500 zakelijke kilometers. Hij krijgt een mobiliteitsbudget van € 1000,- per maand.

Voor de zakelijke ritten krijgt hij een bedrag netto:
0,21 x 2500 = € 525

Wat overblijft van het maandelijks budget moet hij loonbelasting betalen.

Wat kies jij?

Als werkgever moet je zelf een oplossing vinden voor de mobiliteit binnen jouw organisatie. Kies je voor een budget per werknemer? Dan volg je een trend die steeds duidelijker wordt.

CO₂ registratieplicht vanaf 1 juli 2024? Bereid je nu voor en voorkom administratieve rompslomp. Download de whitepaper voor tools en tips!

Foto van Job Jansen

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij onder andere De Zaak elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.
Lees ook…
i.s.m.
45% van de CO₂-uitstoot op het gebied van mobiliteit wordt veroorzaakt door reizen die we maken voor ons werk. Bijvoorbeeld van huis naar kantoor, of…
i.s.m.
Een vergoeding voor je reiskosten: het is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Zeker in de huidige arbeidsmarkt. Maar welke vergoedingen kun…
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…
Zoek je een duurzame en fiscaal aantrekkelijke manier om je team te motiveren en gezond te houden? Met de fiets van de zaak-regeling maak je je…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als werkgever te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie…
De komst van zero-emissiezones (ZEZ) in Nederlandse steden is een hot topic bij bedrijven. Deze plekken, waarin alleen voertuigen zonder uitstoot zijn…