Je bent ondernemer en geeft graag iets terug aan de maatschappij. Of je wil jaarlijks een bedrag schenken aan een goed doel. Of nog een andere situatie: je wil je bedrijf schenken aan je kinderen. Kan dat allemaal? Kun je belastingvrij schenken? En met welke belastingregels heb je als ondernemer te maken wanneer je gaat schenken?

Inhoudsopgave

Wat is een zakelijke schenking?

Een zakelijke schenking of zakelijke gift wordt juridisch omschreven als een overeenkomst zonder tegenprestatie.

Als ondernemer geef je aan een andere partij een geldbedrag of iets van waarde (een gift in natura) en krijg je daar niets voor terug.

Wanneer je bijvoorbeeld geld geeft aan een goed doel of een culturele instelling heet zo’n gift een donatie en is de schenking belastingvrij.

Maar niet alle schenkingen, donaties of giften zijn een belastingvrije schenking.

Welke schenkingen zijn belastingvrij en aftrekbaar van de winst?

Periodieke giften zijn belastingvrij en volledig aftrekbaar. Een gift is periodiek als je jaarlijks of maandelijks hetzelfde bedrag geeft aan een instelling.

Het is wel de bedoeling dat je dit bedrag in ieder geval 5 jaar overmaakt.

Die afspraak is vastgelegd bij de notaris of je hebt een ANBI overeenkomst met de instelling waaraan je schenkt. Vanaf dit jaar heeft het kabinet besloten om de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) te beperken tot € 250.000 per kalenderjaar.

Giften met zakelijk karakter volledig aftrekbaar

Giften met een duidelijk bedrijfsbelang zijn zakelijk en worden als bedrijfskosten gezien en zijn volledig aftrekbaar.

  • Uitgaven aan reclame zoals sponsoring van een sportvereniging.
  • Giften waaraan je onderneming zich niet kan onttrekken vanwege standing of wanneer ze een belangrijke maatschappelijke betekenis hebben.
  • Giften aan doelen waarbij je als schenkende ondernemer belang hebt, bijvoorbeeld: een instelling die ervoor zorgt dat jongeren met een achterstand aan het werk komen.

Kun je vanuit de bv belastingvrij schenken?

Je kunt zeker onder bepaalde voorwaarden giften doen vanuit je bv.

  • Als je als bv vennootschapsbelasting (vpb) betaalt, kun je giften aan goede doelen met een ANBI status of steunstichtingen SBBI jaarlijks tot 50% van de winst aftrekken tot maximaal € 100.000.
  • Doe je een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, dan mag je de aftrek van de winst met 50% verhogen. De verhoging mag niet meer zijn dan € 2.500.

Voor alle giften geldt dat ze op papier moeten staan in een zogenaamde schenkingsovereenkomst. Giften moet je schriftelijk kunnen bewijzen. Giften in contanten zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar.

Op mijnzaak.nl kun je verschillende juridische documenten vinden, deze kun je door onze gebruiksvriendelijke interface helemaal aanpassen naar jouw situatie. Natuurlijk kun je hier ook een schenkingsovereenkomst vinden.

Kun je vanuit een IB onderneming schenken?

Ook vanuit een IB onderneming kun je schenken. Hiervoor geldt hetzelfde onderscheid

  • giften met een zakelijk karakter;
  • giften uit vrijgevigheid.

Voor giften met een zakelijk karakter geldt, net als bij de bv, dat er een zakelijk belang moet bestaan. Dezelfde voorwaarden en voorbeelden zijn van toepassing.

Een bedrijf schenken, mag dat?

Ja, dat mag. Als je een bedrijf geschonken krijgt, betaal je over het algemeen belasting, afhankelijk van de waarde van het bedrijf, maar soms krijg je een vrijstelling.

Een vrijstelling van erfbelasting of schenkbelasting

Als je als kind het familiebedrijf overneemt betaal je minder of geen belasting. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Wanneer geldt de bedrijfsopvolgingsregeling?

  • Het bedrijf moet een actieve, lopende onderneming zijn.
  • De vorige eigenaar moet minstens 5 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf. Als de vorige eigenaar is overleden, geldt een termijn van 1 jaar.
  • Het bedrijf moet minstens 5 jaar doorgaan met de activiteiten. Als je aandelen in een bedrijf hebt gekregen, mag je die niet binnen 5 jaar verkopen of doorgeven.

Hoe werkt deze bedrijfsopvolgingsregeling?

Je doet aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting en vermeldt dat je vrijstelling wilt. In de aangifte vermeld je de gegevens en de waarde van het bedrijf. Het is zeker verstandig om bij een dergelijke schenking een adviseur in te schakelen.

Bezint eer ge begint!

Schenk je vanuit privé of zakelijk?

Tenslotte is het van belang om van tevoren uit te zoeken of je privé schenkt of als ondernemer. Fiscaal gelden andere regels voor giften door ondernemers dan voor giften door privépersonen. En de omvang van de gift speelt daarbij ook een rol.

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen

Wat kost een schenkingsovereenkomst?

Een schenkingsovereenkomst als notariële akte kost gemiddeld € 400.

Kan een schenking zonder notaris?

De schenkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en kunnen zonder notariële akte.

Schenking van voor 2003?

Wat betreft schenkingen van voor 2003… Voor die schenkingen gelden een andere wettelijke regeling. Deze andere regeling had bijvoorbeeld impact op giften.

Lees ook…
Ben je van een plan een woning, een bedrijfspand of een stuk grond te kopen? Dan moet je over de koopsom 2 procent overdrachtsbelasting betalen. Er…
Een onderneming die een investering doet, kan onder bepaalde voorwaarden investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je…
De btw-margeregeling is van toepassing op de levering van tweedehands goederen, kunst, antiek of verzamelingen (curiosa). Wat zijn de voorwaarden? Een…
De vermogensbelasting ligt al jaren onder vuur. Veel mensen betalen meer belasting dan ze aan rendement ontvangen over hun spaargeld en beleggingen….
Goed nieuws! Ondernemers die door corona in de knel zijn gekomen en schulden hebben opgebouwd, krijgen meer lucht van de Belastingdienst. Dit doet de…
Van inkomstenbelasting tot omzetbelasting. Van btw-aangifte tot loonheffingen. Als ondernemer heb je te maken met verschillende soorten belastingen….