De kosten kunnen flink oplopen

Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar 70% tot 100% van het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren.

Inhoudsopgave

Loondoorbetaling bij ziekte verzekeren?

Het maakt niet uit hoe iemand ziek is geworden; door een auto-ongeluk of door een sportblessure, de werkgever moet het loon van de werknemer doorbetalen. Hoe je met dit risico en de loondoorbetaling bij ziekte omgaat, mag je zelf bepalen.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het risico bij loondoorbetaling bij ziekte te verzekeren bij een verzekeraar. Met een verzuimverzekering of ziekteverzuimverzekering krijg je een vergoeding voor het loon van je werknemer, zodra deze voor langere tijd uit de running is door ziekte of een blessure. Daarnaast word je vaak geholpen bij het voorkomen van ziekte binnen je bedrijf en bij de re-integratie van zieke werknemers.

Kleine bedrijven zullen zich sneller voor loondoorbetaling bij ziekte verzekeren dan grote bedrijven, want een paar zieke medewerkers kunnen al leiden tot een ondraaglijke financiële last.

Tip: Bespaar gemiddeld €100- €500 per jaar op je autoverzekering, met de hoge collectieve korting via De Zaak. Zowel voor personenauto’s, bestelbussen als voor je hele wagenpark. Bereken direct jouw besparing.

Soorten verzuimverzekeringen

Je kunt kiezen uit een groot aanbod van verzekeringen tegen het risico van loondoorbetaling, maar er zijn twee hoofdvormen:

De conventionele verzekering

Bij de conventionele verzekering wordt de hoogte van de premie vastgesteld op basis van het gemiddelde ziekteverzuim binnen het bedrijf. Voor een van tevoren afgesproken aantal wachtdagen draag je het risico zelf.

Is de werknemer langer ziek, dan keert de verzekeraar je een overeengekomen bedrag uit (70-100% van het door te betalen loon) voor elke verzuimdag van de zieke werknemer. Uiteraard betaal je de laagste premie als je kiest voor het laagste percentage aan doorbetaald loon en het hoogste aantal wachtdagen.

Let op: Als je moet voldoen aan een cao, kan daarin staan dat je niet onder een bepaald percentage mag komen. Kijk dus altijd goed wat je cao voorschrijft over loondoorbetaling bij verzuim.

De ‘stop-loss’-verzekering

Bij de ‘stop-loss’-verzekering draagt de werkgever een eigen risico voor een bepaald bedrag (‘eigen behoud’) en verzekert hij de verzuimkosten die daar bovenuit komen. De verzekering keert dus alleen uit bij overschrijding van het eigenrisicobedrag.

De hoogte van het eigen behoud kun je het beste bepalen aan de hand van het gemiddelde ziekteverzuim van de afgelopen drie jaar. Kies je voor een hoger bedrag aan eigen behoud, dan betaal je minder premie.

Veel brancheorganisaties kunnen voordeel bieden doordat zij door hun omvang vaak gunstige(r) tarieven kunnen bedingen bij hun verzekeraars, bijvoorbeeld via mantelcontracten.

Een klein bedrijf heeft beperkte risicospreiding en is niet goed in staat schades zelf op te vangen. Grofweg geldt dat voor bedrijven vanaf ongeveer 25 medewerkers, de stop-loss-verzekering de beste optie is.

Factoren die de premiehoogte beïnvloeden

Verzekeraars kijken bij het vaststellen van de premies niet alleen naar het actuele ziekteverzuim. Ze gaan ook uit van het te verwachten verzuim en dat van de branche in zijn geheel. In de praktijk spelen deze factoren een rol:

 • verzuim in de bedrijfstak;
 • het ziekteverzuim binnen het bedrijf in het verleden (veelal de afgelopen drie jaren);
 • de gekozen verzekeringsvorm;
 • de hoogte en de aard van een eigen risico;
 • de gemiddelde leeftijd en de verdeling daarvan binnen de organisatie.

Keuze in het aantal wachtdagen

Verzekeringsmaatschappijen bieden veel mogelijkheden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al na twee wachtdagen (de periode die officieel voor rekening van de werknemer komt) een vergoeding te ontvangen, of meer wachtdagen af te spreken.

Hoe meer dagen je voor eigen rekening neemt, hoe lager de premie die de verzekeringsmaatschappij in rekening brengt. De meeste verzekeraars houden het op tien wachtdagen. ‘Normale’ ziektegevallen vang je dan zelf op, maar als iemand langer ziek is, ben je daartegen verzekerd.

Vergoedingspercentage voor het doorbetaalde loon

De hoogte van de uitkeringen die verzekeringsmaatschappijen aanbieden, varieert van 70 tot 100% van het loon. Als je je aan de wettelijke ondergrens houdt, is 70% voldoende.

Ook als je het loon 100% doorbetaalt, kun je een dekking voor 70% nemen. Je loopt dan meer risico, maar bespaart wel op de premie.

Er zijn ook polissen die je voor meer dan 100% verzekeren. In dit geval is niet alleen de loondoorbetaling, maar zijn ook de extra kosten die verzuim met zich meebrengt verzekerd, bijvoorbeeld overwerk van het andere personeel.

Regresrecht: verhaal de schade op derden

Als de arbeidsongeschiktheid van een werknemer (geestelijk of lichamelijk) is veroorzaakt door een derde partij, biedt het regresrecht je de mogelijkheid (een deel van) de kosten te verhalen op deze veroorzaker.

Bijvoorbeeld de dronken automobilist die een van jouw medewerkers aanrijdt, waardoor die voor langere tijd niet inzetbaar is. De rechter houdt dan bij de vaststelling van de schadevergoeding waarop de gewonde aanspraak kan maken, ook rekening met het recht op diens loon, aanvullingen op het ziekengeld en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Er zijn maatschappijen die een rechtsbijstandsverzekering aanbieden in combinatie met een ziekteverzuimverzekering, om verzuimschade op de veroorzaker te kunnen verhalen. Met een rechtsbijstandsverzekering heb je de mogelijkheid om rechtskundige hulp in te schakelen bij het hardmaken van de claim. Dat kost aan premie vaak niet meer dan een paar tientjes per jaar.

Tips en aandachtspunten

 • Als het ziekteverzuim in jouw bedrijf toeneemt, ligt het voor de hand dat verzekeraars dan meer premie berekenen. Vraag van tevoren hoe het zit.
 • Het is verstandig voor een verzekering te kiezen met een niet te lange looptijd. Als bijvoorbeeld het ziekteverzuim stijgt, kun je sneller overstappen naar een andere verzekering. Lees ‘de kleine lettertjes’ hierover ook goed.
 • Sommige maatschappijen keren de verzuimkosten wekelijks uit, andere maandelijks, per kwartaal of zelfs een keer per jaar. Controleer dit voordat je iets afsluit!
 • Geef bij het aanvragen van de offerte zoveel mogelijk informatie. Hoe meer gegevens je verstrekt, hoe beter de verzekeraar je situatie kan inschatten. De premie kan daardoor lager uitvallen.
 • Val niet over tien euro meer aan premie. De goedkoopste verzekering is niet per se de beste. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de duurste.
 • Informeer bij jouw branchevereniging. Die kan door het grote aantal leden vaak kortingen bedingen bij de verzekeringsmaatschappijen.
 • Meerdere verzekeringen afsluiten bij één verzekeringsmaatschappij is geen must, maar levert soms wel premiekorting op.

Nieuwsgiering hoeveel jij kan besparen op je autoverzekering? Bereken jouw premie, inclusief korting.

Gerelateerd lezen:

• Regels voor het buitengewoon verlof volgens de wet arbeid en zorg
• Personeel werven na corona, wat werkt en wat niet?
• Personeel inlenen? Pas op de valkuilen
• Ouderschapsverlof of minder werken 

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Logo, company name

Allianz, partner van De Zaak

Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers. Ons doel is de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We helpen onze klanten de juiste keuzes te maken. Zodat ze hun leven kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen. We moedigen iedereen aan om zijn ambities te realiseren en niet bang te zijn om een stap verder te gaan. Allianz is the home for those who dare.

Bekijk alle artikelen van Allianz>

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Lees ook…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als ondernemer te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie…
Thuiswerken is here to stay. Veel werknemers willen na de coronapandemie geen afscheid nemen van hun thuiskantoor, blijkt uit een groot onderzoek. Ruim…
i.s.m.
Jij bent ondernemer. Zodra je (nieuw) personeel wilt aannemen kom je voor de keuze: welke type contract bied ik aan? Veel ondernemers kiezen eerst voor…