In vacatures wordt altijd - áls het genoemd wordt - het brutoloon vermeld. Hoewel dat zeker een goede indicatie is van hoe hoog iemand op de salarisladder is geklommen, is het eigenlijk nog belangrijker om te weten wat er netto overblijft. Want alleen daarmee kan iemand berekenen of een loon genoeg is om van te leven. Hoe zit dat eigenlijk, bruto- en nettoloon?

Wist je dat het slecht bijhouden van je salarisadministratie kan leiden tot hoge boetes? Download de whitepaper met de 7 meest gemaakte fouten en ontdek hoe je deze fouten kunt voorkomen.

Inhoudsopgave

Wat is brutoloon?

Het brutoloon is het loon dat iemand krijgt vóórdat belastingen en premies afgetrokken zijn. Dus niet wat iemand werkelijk krijgt, maar wat iemand voor de belastingdienst krijgt. Over dit loon onderhandel je met een potentiële werknemer. En over dit loon geef je verhoging aan je huidige personeel. Het brutoloon staat in de arbeidsovereenkomst.

Bruto vs. netto: alle inhoudingen op een rij

Het volgende kan allemaal van het brutoloon afgehaald worden voordat iemand uitbetaald krijgt.

Loonbelasting

Dit betaalt iedereen aan de Belastingdienst en is een percentage van je brutoloon (iedereen heeft recht op loonheffingskorting).

Premies volksverzekeringen

Bijvoorbeeld zoals de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet of de Wet langdurige zorg.

Premies werknemersverzekeringen

Bijvoorbeeld de Werkloosheidswet of de Ziektewet. Dit zijn (net zoals de premies volksverzekeringen) verplichte sociale verzekeringen die zorgen voor (tot op zekere hoogte) levenslange financiële zekerheid.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

Deze heffing komt voor rekening van de werkgever, dus zie je meestal niet op je loonstrook staan. Maar soms betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit wordt dan wel genoemd.

Pensioenpremie

Wanneer je via je werkgever pensioen opbouwt.

Andere uitgaven

Heb je een auto van de zaak? Dan wordt deze ook ingehouden voordat je uitbetaald krijgt.

Hoe kun je het brutosalaris uitrekenen?

Hoe je het brutosalaris uitrekent, hangt af van het soort arbeidscontract dat iemand heeft. Als iemand in vaste dienst is, kijk je simpelweg naar het jaarsalaris en deel je dat door 12. Iemand kan ook anders uitbetaald worden, bijvoorbeeld per week. Dat gebeurt bijvoorbeeld veel bij uitzendbureaus. Als iemand vaste uren draait, deel je het jaarsalaris door 52 om het bruto weekloon te krijgen.

Maar als iemand een nulurencontract heeft, zul je dit elke week of maand opnieuw moeten bekijken. Dan neem je het uursalaris en vermenigvuldig je dit met het aantal uren dat iemand in een periode gewerkt heeft. Betaal jij voor overuren iets extra’s? Dan moet je dit natuurlijk ook in je berekening meenemen. Een voorbeeld, waarbij we uitgaan van een 40-urige werkweek, zonder overwerk, met een uursalaris van € 15:

Brutoloon per uur: € 15
Loon per week (40 uur): € 600
Loon (4 weken): € 2.400
Loon per maand: € 2.600
Loon per jaar: € 31.200

Wat is een nettosalaris?

Wanneer van het brutoloon alle bovengenoemde inhoudingen zijn afgehaald, houd je het nettoloon over. Het verschil tussen bruto en netto wordt groter naarmate het salaris hoger is. Want hoe hoger het salaris, hoe meer belasting iemand betaalt. Het nettoloon is wat er uiteindelijk op de bankrekening gestort wordt.

Hoe kun je het nettoloon berekenen?

Dus wat houdt iemand over van het brutoloon? Neem het brutobedrag en haal daar de bovenstaande premies van af. Dat kan een aardig rekenklusje worden, want je moet met veel dingen rekening houden, niet alleen met de standaardinhoudingen zoals we hierboven beschreven. Maar bijvoorbeeld of iemand een auto van de zaak heeft. En of diegene daarmee misschien een verkeersboete heeft gekregen die voor eigen rekening komt. Een voorbeeld in het kort:

Bruto maandloon: € 2.500
Loonheffing: € 302,33
Bijdrage Zvw: € 135,75
Auto van de zaak: € 100

Nettoloon: € 1.961,92

Nu weet je wat het verschil tussen bruto en netto inhoudt. Meer weten over loon? Lees dan eens ons artikel Wat is loon?

Personeel in dienst? Dan is salarisadministratie verplicht. Ontdek de 7 meest gemaakte fouten en vermijd kostbare blunders. Download de gratis whitepaper met concrete tips om deze fouten te voorkomen.

Lees ook…
Wil je personeel aannemen? Dan is het goed om te weten dat personeel meer kost dan alleen het brutoloon. Maar wat kost een werknemer eigenlijk? In dit…
Met een piek van 17,1% noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De hoge inflatie heeft…
i.s.m.
Heb je als ondernemer medewerkers in dienst? Dat betekent dat je een(salaris)administratie moet opzetten, iets wat veel ondernemers onderschatten. Denk…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…
Wat is een cao? Moet jouw bedrijf voldoen aan een cao? En hoe pas je de cao toe binnen je bedrijf? Lees hier de basisregels over de collectieve…
Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden precies en hoe bepaal je ze? Een overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden die je kunt bieden aan je…