In vacatures wordt altijd - áls het genoemd wordt - het brutoloon vermeld. Hoewel dat zeker een goede indicatie is van hoe hoog iemand op de salarisladder is geklommen, is het eigenlijk nog belangrijker om te weten wat er netto overblijft. Want alleen daarmee kan iemand berekenen of een loon genoeg is om van te leven. Hoe zit dat eigenlijk, bruto- en nettoloon?

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Inhoudsopgave

Wat is brutoloon?

Het brutoloon is het loon dat iemand krijgt vóórdat belastingen en premies afgetrokken zijn. Dus niet wat iemand werkelijk krijgt, maar wat iemand voor de belastingdienst krijgt. Over dit loon onderhandel je met een potentiële werknemer. En over dit loon geef je verhoging aan je huidige personeel. Het brutoloon staat in de arbeidsovereenkomst.

Bruto vs. netto: alle inhoudingen op een rij

Het volgende kan allemaal van het brutoloon afgehaald worden voordat iemand uitbetaald krijgt.

Loonbelasting

Dit betaalt iedereen aan de Belastingdienst en is een percentage van je brutoloon (iedereen heeft recht op loonheffingskorting).

Premies volksverzekeringen

Bijvoorbeeld zoals de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet of de Wet langdurige zorg.

Premies werknemersverzekeringen

Bijvoorbeeld de Werkloosheidswet of de Ziektewet. Dit zijn (net zoals de premies volksverzekeringen) verplichte sociale verzekeringen die zorgen voor (tot op zekere hoogte) levenslange financiële zekerheid.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

Deze heffing komt voor rekening van de werkgever, dus zie je meestal niet op je loonstrook staan. Maar soms betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit wordt dan wel genoemd.

Pensioenpremie

Wanneer je via je werkgever pensioen opbouwt.

Andere uitgaven

Heb je een auto van de zaak? Dan wordt deze ook ingehouden voordat je uitbetaald krijgt.

Hoe kun je het brutosalaris uitrekenen?

Hoe je het brutosalaris uitrekent, hangt af van het soort arbeidscontract dat iemand heeft. Als iemand in vaste dienst is, kijk je simpelweg naar het jaarsalaris en deel je dat door 12. Iemand kan ook anders uitbetaald worden, bijvoorbeeld per week. Dat gebeurt bijvoorbeeld veel bij uitzendbureaus. Als iemand vaste uren draait, deel je het jaarsalaris door 52 om het bruto weekloon te krijgen.

Maar als iemand een nulurencontract heeft, zul je dit elke week of maand opnieuw moeten bekijken. Dan neem je het uursalaris en vermenigvuldig je dit met het aantal uren dat iemand in een periode gewerkt heeft. Betaal jij voor overuren iets extra’s? Dan moet je dit natuurlijk ook in je berekening meenemen. Een voorbeeld, waarbij we uitgaan van een 40-urige werkweek, zonder overwerk, met een uursalaris van € 15:

Brutoloon per uur: € 15
Loon per week (40 uur): € 600
Loon (4 weken): € 2.400
Loon per maand: € 2.600
Loon per jaar: € 31.200

Wat is een nettosalaris?

Wanneer van het brutoloon alle bovengenoemde inhoudingen zijn afgehaald, houd je het nettoloon over. Het verschil tussen bruto en netto wordt groter naarmate het salaris hoger is. Want hoe hoger het salaris, hoe meer belasting iemand betaalt. Het nettoloon is wat er uiteindelijk op de bankrekening gestort wordt.

Hoe kun je het nettoloon berekenen?

Dus wat houdt iemand over van het brutoloon? Neem het brutobedrag en haal daar de bovenstaande premies van af. Dat kan een aardig rekenklusje worden, want je moet met veel dingen rekening houden, niet alleen met de standaardinhoudingen zoals we hierboven beschreven. Maar bijvoorbeeld of iemand een auto van de zaak heeft. En of diegene daarmee misschien een verkeersboete heeft gekregen die voor eigen rekening komt. Een voorbeeld in het kort:

Bruto maandloon: € 2.500
Loonheffing: € 302,33
Bijdrage Zvw: € 135,75
Auto van de zaak: € 100

Nettoloon: € 1.961,92

Nu weet je wat het verschil tussen bruto en netto inhoudt. Meer weten over loon? Lees dan eens ons artikel Wat is loon?

Meer over loon:

 

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Lees ook…
Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het betalen van het juiste loon – ook als het gaat om werknemers onder de 21 jaar. Dit is geregeld in het…
i.s.m.
Veel ondernemers met personeel kiezen ervoor om alle administratieve rompslomp van het werkgeverschap uit te besteden middels payroll. Toch zijn er nog…
Het minimumloon is meer een getal op papier. Het is een belangrijke basis onder je personeelsbeleid en het beïnvloedt de tevredenheid je team. En dat…
i.s.m.
In Nederland vinden er jaarlijks zo’n 200.000 bedrijfsongevallen plaats, waarvan 2.300 ernstig en 60 helaas fataal aflopen. Als werkgever wil jij hier…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…