Na een sterke stijging in 2023 gaat het minimumloon 2024 per 1 januari 2024 met 3,75 procent omhoog. Tegelijk voert het kabinet een nieuwe wet in voor het minimumuurloon. Dit heeft gevolgen voor bedrijven. Niet alleen staan loonstijgingen op de planning, ook de salarisadministratie en arbeidscontracten moeten worden aangepast. Ontdek wat dit voor jou als werkgever betekent en hoe je je kunt voorbereiden op deze minimumloon revolutie.

In het kort

  • Het minimumloon geldt voor alle werknemers in Nederland vanaf 21 jaar, met specifieke bedragen voor verschillende leeftijdsgroepen.
  • Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2024 met 3,75 procent verhoogd.
  • Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimumloon per uur geïntroduceerd. Dat heeft – afhankelijk van hun werkweek – effect op de salarisstructuur voor werknemers.

Inhoudsopgave

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Wat is minimumloon?

Het wettelijk minimumloon bestaat in Nederland sinds 1969 en is het laagste bedrag dat een werkgever verplicht is aan loon te betalen. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) regelt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag.

Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers in Nederland moeten zich houden aan de rechten en plichten die hierbij horen. Het wettelijk minimumloon geldt zowel voor vast als tijdelijk personeel. Je mag als werknemer dus niet minder verdienen dan dit bedrag. Sterker nog: personeel beneden het minimumloon betalen is strafbaar.

Het minimumloon geldt voor elke werknemer die 21 jaar of ouder is. Voor jongere werknemers (15 t/m 20 jaar) geldt het wettelijk minimum jeugdloon. Dit is een vastgesteld percentage van het minimumloon en is afhankelijk van iemands leeftijd.

Minimumloon en cao

Het wettelijk minimumloon geldt voor alle werkgevers in Nederland. Dus zowel voor werkgevers waar wel een cao van toepassing als voor werkgevers die geen cao-afspraken hebben.

Elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Als het minimumloon volgens de geldende cao-afspraken lager is dan het wettelijk minimumloon, dan gaat de wet voor op de cao. Dat betekent dat elke werknemer die minder betaald krijgt dan wettelijk minimumloon en hiertegen bezwaar maakt, gelijk krijgt van de rechter.

Hoe zit het met vakantiegeld?

Ook goed om te weten: het wettelijk minimumloon is niet inclusief vakantiegeld. Volgens de WML komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Dit moet je dus apart betalen.

Stijging wettelijk minimumloon 2023

Het minimumloon is per 1 januari 2023 in één keer met maar liefst 10,15 procent gestegen. Gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en Wajong, stegen mee.

De reden hiervoor was dat de koopkracht van mensen met lage inkomens met de sterke inflatie in 2023 snel vergroot moest worden. Vanaf 1 juli 2023 is het minimumloon verder verhoogd met 3,13 procent. 

Stijging wettelijk minimumloon per uur op 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75 procent. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur.

Om mensen met een laag inkomen extra te helpen, hebben GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie voorgesteld om het minimumloon eenmalig extra te verhogen met 1,2 procent. Als het plan doorgaat, zou deze verhoging vanaf 1 juli 2024 ingaan. Het is nog niet 100 procent zeker of dit plan werkelijkheid wordt, maar het is wel een hot topic in de politiek.

Nieuw in 2024: het wettelijk minimum uurloon

Belangrijk nieuws voor jou als ondernemer: het wettelijk minimum uurloon komt eraan. Per 1 januari 2024 worden de wettelijke minimum dag-, week-, en maandlonen vervangen worden door één duidelijk minimum uurloon.

Vanaf 1 januari 2024 betaal je elke werknemer hetzelfde uurloon, ongeacht hoeveel uren iemand werkt. Voorheen kon iemand met een fulltime werkweek van 40 uur per uur minder verdienen dan iemand die 36 uur werkte. Dat is straks verleden tijd. Iedereen krijgt hetzelfde minimumloon verdienen per uur. Door één uniform minimum uurloon aan te bieden levert (extra) werk dus meer op.

Wat heeft dit voor gevolgen voor jou als werkgever?

Volgens het Centraal Planbureau zijn werkgevers zo’n 140 miljoen euro extra kwijt zijn door de invoering van het minimumuurloon. Ook al verdienen minder dan 5 procent van de werkenden het minimumloon, een verhoging ervan raakt meer mensen dan je denkt.

Vooral voor bedrijven met veel werknemers in de lagere loonschalen is dit belangrijk. Denk aan technische bedrijven, de bouwsector, productiebedrijven, transport en distributiecentra. Simpel gezegd: als je de lonen aan de onderkant verhoogt, moet je vaak ook de lonen in de hogere schalen aanpassen.

Met de komst van het nieuwe minimumuurloon, moet je misschien je salarisadministratie, arbeidscontracten en cao’s aanpassen. Gelukkig is er is hulp. Het Kennisdocument Wettelijk Minimumuurloon 2024 staat klaar om werkgevers, salarisadministrateurs en cao-partijen te helpen met de voorbereidingen op deze verandering.

Hoogte minimumloon 2023 (bruto bedragen)

Dit zijn de officiële bedragen van het minimumloon 2023 per 1 juli:

  • Maandloon van minimaal € 1995,00 per maand (vanaf 21 jaar)
  • Uurloon van € 12,79 (bij een fulltime werkweek van 36 uur)


Minimumloon per uur 1 januari 2023

Werkweek21 jaar en ouder20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur€ 12,40€ 9,92€ 7,45€ 6,20€ 4,90€ 4,28€ 3,72
38 uur€ 11,75€ 9,40€ 7,05€ 5,88€ 4,65€ 4,06€ 3,53
40 uur€ 11,16€ 8,93€ 6,70€ 5,58 € 4,41€ 3,85€ 3,35

Minimumloon per uur per 1 juli 2023

Werkweek21 jaar en ouder20 jaar19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 12,79€ 10,24€ 7,68 € 6,40 € 5,06 € 4,42 € 3,84
38 uur € 12,12€ 9,70€ 7,27€ 6,06€ 4,79€ 4,19€ 3,64
40 uur € 11,51€ 9,21 € 6,91 € 5,76 € 4,55€ 3,98 € 3,46

Minimumloon per dag, week en maand per 1 juli 2023

LeeftijdPer maandPer week Per dag
21 jaar en ouder€ 1.995,00€ 460,40€ 92,08
20 jaar€ 1.596,00€ 368,30 € 73,66
19 jaar € 1.197,00€ 276,25€ 55,25
18 jaar € 997,50€ 230,20€ 46,04
17 jaar € 788,05€ 181,85€ 36,37
16 jaar € 688,30€ 158,85€ 31,77
15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

Hoogte minimumloon 2024 (bruto bedragen)

Wettelijk minimumuurloon 2024 per 1 januari

Per 1 januari 2024 moet je elk uur minstens het wettelijk minimumuurloon betalen. Dit geldt voor iedereen van 21 jaar en ouder.

Voor jongere werknemers, onder de 21 jaar, zijn er specifieke minimumjeugdlonen per uur. Deze zijn gebaseerd op het minimumuurloon, net zoals in 2023.

LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar € 3,98

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen over het minimumloon  

Voor wie geldt het minimumloon?

Het minimumloon geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Dus ook voor werknemers met nulurencontracten of min-maxcontracten.

Hoeveel bedraagt het minimumloon per 1 januari 2023 netto?

Het netto wettelijk minimumloon is moeilijk te berekenen. Hierbij moet namelijk rekening gehouden worden met loonheffingen en andere inhoudingen zoals de pensioenpremie.  

Wat is het wettelijk brutominimumloon per uur per 1 januari 2024?

Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Dit is € 13,27 voor mensen van 21 jaar en ouder.

Gaat het minimumloon omhoog met het nieuwe minimumuurloon?

Ja, voor mensen die het huidige minimumloon verdienen en voltijd werken (meer dan 36 uur per week, zoals 37 of 40 uur), gaat hun loon per 1 januari omhoog. Dit komt omdat het nieuwe minimumuurloon gebaseerd is op het huidige minimummaandloon voor een voltijdsbaan van 36 uur.”

Meer over loon:

 

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als werkgever te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie…
Als werkgever moet je belastingen en premies inhouden op het loon van je werknemers. Voor eenmalige beloningen als vakantiegeld en bonussen geldt een…
i.s.m.
Veel ondernemers met personeel kiezen ervoor om alle administratieve rompslomp van het werkgeverschap uit te besteden middels payroll. Toch zijn er nog…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…