Categorieën

Na een sterke stijging in 2023 is het minimumloon per 1 januari 2024 met 3,75 procent verhoogd. Tegelijk is de nieuwe wet voor het minimumuurloon ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor bedrijven. De lonen zijn niet alleen gestegen, ook de salarisadministratie en arbeidscontracten moeten worden aangepast. Ontdek wat dit voor jou als werkgever betekent en hoe je het best kunt omgaan met deze minimumloon revolutie.

In het kort

  • Het minimumloon geldt voor alle werknemers in Nederland vanaf 21 jaar, met specifieke bedragen voor verschillende leeftijdsgroepen.
  • Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2024 met 3,75 procent verhoogd.
  • 1 januari 2024 is het minimumloon per uur geïntroduceerd. Dat heeft – afhankelijk van hun werkweek – effect op de salarisstructuur voor werknemers.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat is minimumloon?

Het wettelijk minimumloon bestaat in Nederland sinds 1969 en is het laagste bedrag dat een werkgever verplicht is aan loon te betalen. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) regelt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag.

Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers in Nederland moeten zich houden aan de rechten en plichten die hierbij horen. Het wettelijk minimumloon geldt zowel voor vast als tijdelijk personeel. Je mag als werknemer dus niet minder verdienen dan dit bedrag. Sterker nog: personeel beneden het minimumloon betalen is strafbaar.

Het minimumloon geldt voor elke werknemer die 21 jaar of ouder is. Voor jongere werknemers (15 t/m 20 jaar) geldt het wettelijk minimum jeugdloon. Dit is een vastgesteld percentage van het minimumloon en is afhankelijk van iemands leeftijd.

Minimumloon en cao

Het wettelijk minimumloon geldt voor alle werkgevers in Nederland. Dus zowel voor werkgevers waar wel een cao van toepassing als voor werkgevers die geen cao-afspraken hebben.

Elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Als het minimumloon volgens de geldende cao-afspraken lager is dan het wettelijk minimumloon, dan gaat de wet voor op de cao. Dat betekent dat elke werknemer die minder betaald krijgt dan wettelijk minimumloon en hiertegen bezwaar maakt, gelijk krijgt van de rechter.

Hoe zit het met vakantiegeld?

Ook goed om te weten: het wettelijk minimumloon is niet inclusief vakantiegeld. Volgens de WML komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Dit moet je dus apart betalen.

Stijging wettelijk minimumloon 2023

Het minimumloon is per 1 januari 2023 in één keer met maar liefst 10,15 procent gestegen. Gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en Wajong, stegen mee.

De reden hiervoor was dat de koopkracht van mensen met lage inkomens met de sterke inflatie in 2023 snel vergroot moest worden. Vanaf 1 juli 2023 is het minimumloon verder verhoogd met 3,13 procent. 

Stijging wettelijk minimumloon per uur op 1 januari 2024

1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 3,75 procent. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur.

Om mensen met een laag inkomen extra te helpen, hebben GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie voorgesteld om het minimumloon eenmalig extra te verhogen met 1,2 procent. Als het plan doorgaat, zou deze verhoging vanaf 1 juli 2024 ingaan. Het is nog niet 100 procent zeker of dit plan werkelijkheid wordt, maar het is wel een hot topic in de politiek.

Nieuw in 2024: het wettelijk minimum uurloon

Belangrijk nieuws voor jou als ondernemer: Per 1 januari 2024 zijn de wettelijke minimum dag-, week-, en maandlonen vervangen door één duidelijk minimum uurloon.

Vanaf 1 januari 2024 betaal je elke werknemer hetzelfde uurloon, ongeacht hoeveel uren iemand werkt. Voorheen kon iemand met een fulltime werkweek van 40 uur per uur minder verdienen dan iemand die 36 uur werkte. Dat is verleden tijd. Iedereen krijgt hetzelfde minimumloon per uur. Door één uniform minimum uurloon aan te bieden levert (extra) werk dus meer op.

Wat heeft dit voor gevolgen voor jou als werkgever?

Volgens het Centraal Planbureau zijn werkgevers zo’n 140 miljoen euro extra kwijt zijn door de invoering van het minimumuurloon. Ook al verdienen minder dan 5 procent van de werkenden het minimumloon, een verhoging ervan raakt meer mensen dan je denkt.

Vooral voor bedrijven met veel werknemers in de lagere loonschalen is dit belangrijk. Denk aan technische bedrijven, de bouwsector, productiebedrijven, transport en distributiecentra. Simpel gezegd: als je de lonen aan de onderkant verhoogt, moet je vaak ook de lonen in de hogere schalen aanpassen.

Met de komst van het nieuwe minimumuurloon, moet je misschien je salarisadministratie, arbeidscontracten en cao’s aanpassen. Gelukkig is er is hulp. Het Kennisdocument Wettelijk Minimumuurloon 2024 staat klaar om werkgevers, salarisadministrateurs en cao-partijen te helpen met de voorbereidingen op deze verandering.

Hoogte minimumloon 2023 (bruto bedragen)

Dit zijn de officiële bedragen van het minimumloon 2023 per 1 juli:

  • Maandloon van minimaal € 1995,00 per maand (vanaf 21 jaar)
  • Uurloon van € 12,79 (bij een fulltime werkweek van 36 uur)


Minimumloon per uur 1 januari 2023

Werkweek21 jaar en ouder20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur€ 12,40€ 9,92€ 7,45€ 6,20€ 4,90€ 4,28€ 3,72
38 uur€ 11,75€ 9,40€ 7,05€ 5,88€ 4,65€ 4,06€ 3,53
40 uur€ 11,16€ 8,93€ 6,70€ 5,58 € 4,41€ 3,85€ 3,35

Minimumloon per uur per 1 juli 2023

Werkweek21 jaar en ouder20 jaar19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 12,79€ 10,24€ 7,68 € 6,40 € 5,06 € 4,42 € 3,84
38 uur € 12,12€ 9,70€ 7,27€ 6,06€ 4,79€ 4,19€ 3,64
40 uur € 11,51€ 9,21 € 6,91 € 5,76 € 4,55€ 3,98 € 3,46

Minimumloon per dag, week en maand per 1 juli 2023

LeeftijdPer maandPer week Per dag
21 jaar en ouder€ 1.995,00€ 460,40€ 92,08
20 jaar€ 1.596,00€ 368,30 € 73,66
19 jaar € 1.197,00€ 276,25€ 55,25
18 jaar € 997,50€ 230,20€ 46,04
17 jaar € 788,05€ 181,85€ 36,37
16 jaar € 688,30€ 158,85€ 31,77
15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

Hoogte minimumloon 2024 (bruto bedragen)

Wettelijk minimumuurloon 2024 per 1 januari

Per 1 januari 2024 moet je elk uur minstens het wettelijk minimumuurloon betalen. Dit geldt voor iedereen van 21 jaar en ouder.

Voor jongere werknemers, onder de 21 jaar, zijn er specifieke minimumjeugdlonen per uur. Deze zijn gebaseerd op het minimumuurloon, net zoals in 2023.

LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar € 3,98

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen over het minimumloon  

Voor wie geldt het minimumloon?

Het minimumloon geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Dus ook voor werknemers met nulurencontracten of min-maxcontracten.

Hoeveel bedraagt het minimumloon per 1 januari 2023 netto?

Het netto wettelijk minimumloon is moeilijk te berekenen. Hierbij moet namelijk rekening gehouden worden met loonheffingen en andere inhoudingen zoals de pensioenpremie.  

Wat is het wettelijk brutominimumloon per uur per 1 januari 2024?

Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Dit is € 13,27 voor mensen van 21 jaar en ouder.

Gaat het minimumloon omhoog met het nieuwe minimumuurloon?

Ja, voor mensen die het huidige minimumloon verdienen en voltijd werken (meer dan 36 uur per week, zoals 37 of 40 uur), gaat hun loon per 1 januari omhoog. Dit komt omdat het nieuwe minimumuurloon gebaseerd is op het huidige minimummaandloon voor een voltijdsbaan van 36 uur.”

Meer over loon:

 

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…
Loon is alles wat je een werknemer geeft als tegenprestatie voor zijn werk en inzet. Er is verschil tussen loon voor personeel, loon voor de…
Thuiswerken is niet langer een trend, maar een blijvende realiteit. Ontdek hoe je als ondernemer jouw team in 2024 kunt ondersteunen met een…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het betalen van het juiste loon – ook als het gaat om werknemers onder de 21 jaar. Dit is geregeld in het…
i.s.m.
Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn waardevolle regelingen voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen hiermee bepaalde…
Als werkgever moet je belastingen en premies inhouden op het loon van je werknemers. Voor eenmalige beloningen als vakantiegeld en bonussen geldt een…