Categorieën

Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren. In dit artikel leggen we de regels rond loondoorbetaling bij ziekte uit.

Inhoudsopgave

Tip: Bespaar gemiddeld €150 – €350 per jaar op je autoverzekering, met de exclusieve korting van De Zaak. Bereken direct jouw besparing en profiteer van onze aanbieding.

Loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel?

Loondoorbetaling bij ziekte is dus verplicht. Maar om hoeveel loon doorbetalen gaat het dan?

In principe is een werkgever verplicht om minimaal 70% van het bruto loon door te betalen. Bovendien moet dit bedrag ook hoger liggen dan het minimumloon.

Hoe lang betaalt de werkgever bij ziekte 70%?

De werkgever betaalt bij ziekte minimaal 2 jaar 70% van je brutoloon. Mogelijk valt deze verplichte loondoorbetaling zelfs nog hoger uit. In de meeste cao’s krijg je in je eerste ziektejaar 100% en in je tweede ziektejaar 70%. Wat er in de cao staat is dan doorslaggevend met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte.

Wie betaalt het loon bij ziekte?

Ben je als werknemer ziek? Dan is je werkgever dus verplicht om je loon minimaal 2 jaar door te betalen. De werknemer krijgt minimaal het wettelijk minimumloon van de werkgever. Na deze 2 jaar krijg je mogelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Als je langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, is ontslag ook een mogelijkheid. Je werkgever kan daarvoor een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is.

Loondoorbetaling bij ziekte verzekeren?

Het maakt niet uit hoe iemand ziek is geworden; door een auto-ongeluk of door een sportblessure, de werkgever moet het loon van de werknemer doorbetalen. Hoe je met dit risico en de loondoorbetaling bij ziekte omgaat, mag je zelf bepalen.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het risico bij loondoorbetaling bij ziekte te verzekeren bij een verzekeraar. Met een verzuimverzekering of ziekteverzuimverzekering krijg je een vergoeding voor het loon van je werknemer, zodra deze voor langere tijd uit de running is door ziekte of een blessure. Daarnaast word je vaak geholpen bij het voorkomen van ziekte binnen je bedrijf en bij de re-integratie van zieke werknemers.

Kleine bedrijven zullen zich sneller voor loondoorbetaling bij ziekte verzekeren dan grote bedrijven, want een paar zieke medewerkers kunnen al leiden tot een ondraaglijke financiële last.

Soorten verzuimverzekeringen

Je kunt kiezen uit een groot aanbod van verzekeringen tegen het risico van loondoorbetaling, maar er zijn twee hoofdvormen:

De conventionele verzekering

Bij de conventionele verzekering wordt de hoogte van de premie vastgesteld op basis van het gemiddelde ziekteverzuim binnen het bedrijf. Voor een van tevoren afgesproken aantal wachtdagen draag je het risico zelf.

Is de werknemer langer ziek, dan keert de verzekeraar je een overeengekomen bedrag uit (70-100% van het door te betalen loon) voor elke verzuimdag van de zieke werknemer. Uiteraard betaal je de laagste premie als je kiest voor het laagste percentage aan doorbetaald loon en het hoogste aantal wachtdagen.

Let op: Als je moet voldoen aan een cao, kan daarin staan dat je niet onder een bepaald percentage mag komen. Kijk dus altijd goed wat je cao voorschrijft over loondoorbetaling bij verzuim.

De ‘stop-loss’-verzekering

Bij de ‘stop-loss’-verzekering draagt de werkgever een eigen risico voor een bepaald bedrag (‘eigen behoud’) en verzekert hij de verzuimkosten die daar bovenuit komen. De verzekering keert dus alleen uit bij overschrijding van het eigenrisicobedrag.

De hoogte van het eigen behoud kun je het beste bepalen aan de hand van het gemiddelde ziekteverzuim van de afgelopen drie jaar. Kies je voor een hoger bedrag aan eigen behoud, dan betaal je minder premie.

Veel brancheorganisaties kunnen voordeel bieden doordat zij door hun omvang vaak gunstige(r) tarieven kunnen bedingen bij hun verzekeraars, bijvoorbeeld via mantelcontracten.

Een klein bedrijf heeft beperkte risicospreiding en is niet goed in staat schades zelf op te vangen. Grofweg geldt dat voor bedrijven vanaf ongeveer 25 medewerkers, de stop-loss-verzekering de beste optie is.

Factoren die de premiehoogte beïnvloeden

Verzekeraars kijken bij het vaststellen van de premies niet alleen naar het actuele ziekteverzuim. Ze gaan ook uit van het te verwachten verzuim en dat van de branche in zijn geheel. In de praktijk spelen deze factoren een rol:

 • verzuim in de bedrijfstak;
 • het ziekteverzuim binnen het bedrijf in het verleden (veelal de afgelopen drie jaren);
 • de gekozen verzekeringsvorm;
 • de hoogte en de aard van een eigen risico;
 • de gemiddelde leeftijd en de verdeling daarvan binnen de organisatie.

Keuze in het aantal wachtdagen

Verzekeringsmaatschappijen bieden veel mogelijkheden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al na twee wachtdagen (de periode die officieel voor rekening van de werknemer komt) een vergoeding te ontvangen, of meer wachtdagen af te spreken.

Hoe meer dagen je voor eigen rekening neemt, hoe lager de premie die de verzekeringsmaatschappij in rekening brengt. De meeste verzekeraars houden het op tien wachtdagen. ‘Normale’ ziektegevallen vang je dan zelf op, maar als iemand langer ziek is, ben je daartegen verzekerd.

Vergoedingspercentage voor het doorbetaalde loon

De hoogte van de uitkeringen die verzekeringsmaatschappijen aanbieden, varieert van 70 tot 100% van het loon. Als je je aan de wettelijke ondergrens houdt, is 70% voldoende.

Ook als je het loon 100% doorbetaalt, kun je een dekking voor 70% nemen. Je loopt dan meer risico, maar bespaart wel op de premie.

Er zijn ook polissen die je voor meer dan 100% verzekeren. In dit geval is niet alleen de loondoorbetaling, maar zijn ook de extra kosten die verzuim met zich meebrengt verzekerd, bijvoorbeeld overwerk van het andere personeel.

Regresrecht: verhaal de schade op derden

Als de arbeidsongeschiktheid van een werknemer (geestelijk of lichamelijk) is veroorzaakt door een derde partij, biedt het regresrecht je de mogelijkheid (een deel van) de kosten te verhalen op deze veroorzaker.

Bijvoorbeeld een dronken automobilist die een van jouw medewerkers aanrijdt, waardoor die voor langere tijd niet inzetbaar is. De rechter houdt dan bij de vaststelling van de schadevergoeding waarop de gewonde aanspraak kan maken, ook rekening met het recht op diens loon, aanvullingen op het ziekengeld en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Er zijn maatschappijen die een rechtsbijstandsverzekering aanbieden in combinatie met een ziekteverzuimverzekering, om verzuimschade op de veroorzaker te kunnen verhalen. Met een rechtsbijstandsverzekering heb je de mogelijkheid om rechtskundige hulp in te schakelen bij het hardmaken van de claim. Dat kost aan premie vaak niet meer dan een paar tientjes per jaar.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen:

Hoe kun je je als zzp’er verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

Als zzp’er ben je redelijk vrij in je keuze voor een verzekering. Je bepaalt dit namelijk zelf. Van loon doorbetalen is wel alleen sprake wanneer je een verzekering afsluit. Doe je dit niet? Dan heb je een probleem wanneer je ziek wordt. Zeker bij een ernstige ziekte. Veel zzp’ers kiezen daarom voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zelfs bij een jaar ziekte zit je met een uitkering nog goed.

Wat is een verzuimverzekering?

Als werkgever kun je niet zomaar alle loon doorbetalen van werknemers die ziek zijn. En dus heeft ook een werkgever hiervoor een verzekering nodig. Dit noemen we een verzuimverzekering. Loon doorbetalen is dan niet een probleem voor de werkgever wanneer een werknemer ziek is. Dit neemt de verzekeraar voor de rekening.

Tips en aandachtspunten

 • Als het ziekteverzuim in jouw bedrijf toeneemt, ligt het voor de hand dat verzekeraars dan meer premie berekenen. Vraag van tevoren hoe dit zit.
 • Het is verstandig voor een verzekering te kiezen met een niet te lange looptijd. Als bijvoorbeeld het ziekteverzuim stijgt, kun je sneller overstappen naar een andere verzekering. Lees ‘de kleine lettertjes’ hierover ook goed.
 • Sommige maatschappijen keren de verzuimkosten wekelijks uit, andere maandelijks, per kwartaal of zelfs één keer per jaar. Controleer dit voordat je iets afsluit!
 • Geef bij het aanvragen van de offerte zoveel mogelijk informatie. Hoe meer gegevens je verstrekt, hoe beter de verzekeraar je situatie kan inschatten. De premie kan daardoor lager uitvallen.
 • Val niet over tien euro meer aan premie. De goedkoopste verzekering is niet per se de beste. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de duurste.
 • Informeer bij jouw branchevereniging. Die kan door het grote aantal leden vaak kortingen bedingen bij de verzekeringsmaatschappijen.
 • Diverse verzekeringen afsluiten bij één verzekeringsmaatschappij is geen must, maar levert soms wel premiekorting op.

Meer over loon:

Betaal jij teveel voor je autoverzekering? Dan is het tijd om ook jaarlijks tot €350 op je autoverzekering te besparen met de exclusieve korting van De Zaak. Bereken hier je premie.

Lees ook…
Stel je voor: tijdens een klus beschadigt een van je medewerkers per ongeluk een kostbaar object van de klant. Of een klant struikelt over een…
Is jouw werknemer langdurig ziek? Misschien heeft deze dan na 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering. Tenminste…als jij je als werkgever aan alle…