Wat staat er allemaal op een balans?

17 oktober 2019

Uitleg en een voorbeeld

Een balans maakt een vast onderdeel uit van een boekhouding. Hieraan kun je aflezen hoe een bedrijf er financieel voor staat. Wat staat er allemaal op een balans en wat betekenen termen als activa en passiva?
Wat staat er allemaal op een balans?

Waarom kiezen ondernemers voor een boekhouder?

Wat is een balans?

Een balans is een overzicht van bezittingen en vorderingen aan de ene kant en van schulden en eigen vermogen aan de andere kant. Aan beide kanten zijn zogenaamde balansposten opgenomen. Deze posten zijn, zoals het woord al zegt, in balans. De linker- en rechterkant van een balans komen opgeteld namelijk op precies hetzelfde bedrag uit.

Een balans geeft altijd een momentopname. Meestal gaat het om de financiële situatie op 31 december.

 

Wat staat er op een balans?

Op een balans kun je de volgende termen tegenkomen:

  • Debet en credit

Debet en credit zijn twee termen die vaak boven een balans staan. Debet staat aan de linkerkant en is afgeleid van het Latijnse woord voor ‘moeten’. Credit staat aan de rechterkant en is afgeleid van het Latijnse woord voor ‘toevertrouwen’.

Debet betekent oorspronkelijk zo veel als ‘hij moet betalen’ en credit zo veel als ‘hij leent uit’. Dit geeft al meteen een hint van de plek van je debiteuren (de partijen van wie je nog geld krijgt) en van je crediteuren (de mensen of organisaties die je nog moet betalen).

  • Activa en passiva

De balansposten aan de linkerkant zijn de activa. Hier staan al jouw bezittingen, zoals geld, goederen en tegoeden. Uitstaande vorderingen bij debiteuren zijn ook een bezitting. Je kunt deze namelijk ooit innen.

De balansposten aan de rechterkant zijn de passiva. Hieronder vallen de financiële verplichtingen, zoals je schulden. Je moet deze ooit betalen.

Het verschil tussen je activa en passiva is je eigen vermogen. Dit kan positief of negatief zijn. Daarbij zet je het eigen vermogen rechts onder je passiva, zodat jouw balans altijd in evenwicht is.

 

Voorbeeld van een balans

Een voorbeeld van simpele balans van een ondernemer:

Debet (activa) Credit (passiva)
Bedrijfspand: € 200.000 Lening van de bank: € 300.000
Inventaris: € 100.000 Salarissen: € 50.000
Voorraden: € 100.000 Crediteuren: € 50.000
Vorderingen bij debiteuren: € 50.000 Eigen vermogen: € 100.000
In kas: € 50.000  
Totaal: € 500.000  Totaal: € 500.000

Ook niet-materiële bezittingen kunnen op de balans worden meegenomen als activa. Bijvoorbeeld een vergunning, goodwill of patent. Het is alleen wel lastig om deze zaken in geld uit te drukken.

 

Resultatenrekening

Bij een resultatenrekening tel je afschrijvingen actief mee. Bij een balans doe je dit niet. Je zet de waarde voor goederen waarop je afschrijft gewoon ieder jaar voor een lager bedrag op de balans.

Stel dat de inventaris van de ondernemer uit het voorbeeld in vijf jaar is afgeschreven. Dan staat de inventaris voor volgend jaar voor € 80.000 op de balans. De € 20.000 kun je aftrekken van je eigen vermogen of je maakt er een pot met reserveringen van die je onder de passiva op je balans plaatst.

 

Soorten activa en passiva

Er zijn twee soorten activa en passiva:

1. Vaste activa

Vaste activa zijn posten die voor langer dan een jaar aan je onderneming zijn gebonden, zoals je bedrijfspand, machines, bedrijfsauto’s en inventaris. Ook je oprichtingskosten, aankoopsommen, deelnemingen en vergunningen vallen onder vaste activa.

2. Vlottende activa

Vlottende activa zijn activa die je binnen een jaar te gelde zou kunnen maken. Dit zijn bijvoorbeeld je voorraden, vorderingen (de wettelijke betalingstermijn is korter dan een jaar) en investeringen voor de korte termijn, zoals effecten en je liquide middelen, oftewel wat je in kas hebt. Ook vooruitbetaalde kosten als btw vallen onder vlottende activa.

 

Passiva zijn onderverdeeld in drie soorten:

1. Eigen vermogen

Eigen vermogen is wat je zelf in het bedrijf hebt gestopt, winst of verlies, reserves en eventuele dochterondernemingen. Als je een bv hebt, vallen ook de waarde van de aandelen en eventuele agio (het verschil in waarde tussen wat is betaald en de huidige koers) onder eigen vermogen.

2. Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen zijn kortlopende schulden die je binnen een jaar moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan salarissen voor je personeel of belastingen.

3. Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen bestaat uit schulden die langer dan een jaar lopen, zoals een zakelijk krediet of een hypotheek.

Overige passiva zijn onder meer het groepsvermogen (het vermogen van een rechtspersoon), achtergestelde leningen en voorzieningen, zoals de reserveringen voor je pensioen of verzekeringen.

 

Lees ook:

Boekhouder: Wat zijn de voordelen, kosten en werkzaamheden?

 

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google

3 Voordelen van een boekhouder

Het is natuurlijk erg handig als iemand ervoor zorgt dat jouw jaarrekening, balans en belastingaangiftes kloppend zijn. Maar iemand die jou op weg helpt om je droom waar te maken is nog veel meer waard.

Lees ook…

Boekhouder
Hoe maak ik een resultatenrekening?
De jaarrekening

Lees ook…