Categorieën

Basiskennis voor je administratie

Je bent ondernemer en de zaken gaan lekker, maar je zit soms met wat vragen. Vragen waar je graag een antwoord op hebt omdat die antwoorden verrassingen kunnen voorkomen. Vragen zoals wat is het verschil tussen omzet winst en cashflow. Want omzet is nog geen winst en bruto bedragen zijn niet hetzelfde als de netto-opbrengsten. Termen als omzet, winst en cashflow zijn termen die door veel ondernemers nogal eens door elkaar worden gehaald en dan is er ook nog eens dat verschil tussen brutowinst, je bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering en de nettowinst. Wil je als ondernemer weten wat je uiteindelijk onder de streep overhoudt? In onderstaand artikel geven we je een duidelijke uitleg van de verschillende termen.

Als ondernemer wil je ongetwijfeld je kosten laag houden. Daarom speciaal voor lezers van De Zaak 15 maanden gratis de boekhoudsoftware van e-Boekhouden.nl uitproberen.

Inhoudsopgave

Wat is omzet?

Omzet is het totaal van de verkopen in een bepaalde periode. De heilige graal voor de meeste ondernemers is een hoge of zelfs hogere omzet. Meer altijd beter, is het adagium. Meer is hartstikke mooi natuurlijk, want het moment dat je als ondernemer je allereerste omzet boekt, is uiteraard een fantastisch moment. Maar dit hoeft niet tot meer winst te leiden. Laten we eerst eens kijken naar wat omzet eigenlijk is. Dit komt eigenlijk op neer op de optelsom (over een bepaalde periode) van alles wat je aan opbrengsten met je bedrijf hebt binnengehaald.

Dit kan over een maand zijn, een kwartaal (voor de aangifte omzetbelasting) of een jaar. Je kunt wat omzet betreft een onderscheid maken tussen:

  • bruto-omzet: het totale bedrag voor wat betreft alle producten en diensten die je hebt verkocht en (overigens is dit iets anders dan brutowinst, dat is de omzet min je directe kosten);
  • netto-omzet: de bruto bedragen waar kortingen, schadevergoedingen en over de omzet geheven belastingen van zijn afgetrokken.

Wat zegt je omzet?

Omzetgroei betekent dat de verkopen stijgen en er dus meer geld binnenkomt. Meer geld betekent ook een grotere kans op continuïteit van je onderneming doordat je uiteindelijk minder afhankelijk zult zijn van die enkele, grote, opdrachtgever.

Bij omzetgroei speelt wel mee dat de kosten voor je bedrijf en jou als ondernemer zullen stijgen. Zo zullen de verkoopkosten, maar ook de operationele kosten stijgen. Het kan dus zijn dat je omzet stijgt, maar je veel geld hebt uitgegeven aan marketing, bepaalde apparatuur of een nieuwe machine. Zaak is om te zorgen dat je winst op peil blijft en daarom moet je ervoor zorgen dat de omzet blijft doorgroeien. Winst is overigens het bedrag dat je uiteindelijk onder streep overhoudt als je alle kosten ervan afgetrokken hebt.

  • Tip! Neem de tijd om na te denken over je bedrijfsvoering. Zoek bijvoorbeeld een deskundig vertrouwenspersoon waarmee de voortgang van je onderneming kunt bespreken. Of vraag eens advies aan een boekhouder (dit kan je ook zeker tijd besparen)

Je omzet wordt overigens altijd exclusief btw berekend.

Voor de volledigheid moeten we hier ook nog het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering aanstippen. Je resultaat uit gewone bedrijfsvoering is de winst of het verlies als gevolg van de productie of dienstverlening die jouw bedrijf verzorgt.

Conclusie

Je omzet is dus het totaal van de verkopen in een bepaalde periode (exclusief btw) maar een hoge omzet is niet zondermeer zaligmakend. Meestal stijgen bij een omzetgroei de kosten mee. Er zullen momenten komen dat je wellicht extra personeel in dienst moet nemen of extra apparatuur nodig hebt. Dan moet de omzet wel doorgroeien, wil de winst op peil blijven. Bedenk daarom al in een eerder stadium een groeistrategie te formuleren en stel een liquiditeitsprognose op.

Wat is winst?

Winst is het bedrag dat je aan het eind van het jaar onder aan de streep overhoudt nadat je alle kosten ervan afgetrokken hebt. Meer winst is beter want dat is wat uiteindelijk onder de streep staat. Je hebt nu echt geld te pakken. Helemaal voor jezelf. Toch? Maar wat is dan winst? Waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

De meest basale definitie van winst is ‘netto-omzet minus de (operationele) kosten’. Dit wordt ook wel de brutowinst genoemd. De brutowinst is de omzet min je directe kosten. Als je de operationele kosten niet in de hand hebt, kan de netto-omzet groeien, terwijl de brutowinst omlaag gaat.

Overigens is de nettowinst ook de winst waarover je uiteindelijk belastingen zult moeten betalen.

Wat zegt je winst?

De winst van je bedrijf bereken je door de kosten van de opbrengsten af te trekken, we weten dat je omzet de opbrengsten inclusief de btw. De kosten zijn dus belangrijk als je de winst van je bedrijf berekent. De nettowinst houdt daarnaast rekening met zaken zoals bijvoorbeeld belasting die je als ondernemer moet betalen. De brutowinst houdt rekening met de directe kosten die je maakt voor een opdracht. Stel dat je voor een opdracht eerst kosten moet maken, laten we zeggen € 100 en voor de opdracht zelf ontvang je € 500, dan heb je dus een bruto winst van € 400. Met behulp van een dergelijk simpel rekensommetje kun je dus je brutowinst berekenen.

Er bestaat overigens ook nog zoiets als indirecte kosten. Indirecte kosten zijn de kosten die niet te maken met je reguliere bedrijfsvoering of je primaire proces. Dergelijke kosten worden ook wel overheadkosten genoemd.

Conclusie

Je winst is het bedrag dat je aan het eind van het jaar onder aan de streep overhoudt nadat je alle kosten ervan afgetrokken hebt. Wat betreft je winst heb je dus te maken met bruto en nettowinst. Je te maken hebt met zaken als afschrijvingen, waardevermindering (incourante voorraad), rentebetalingen en (fiscale) investeringsregelingen daarom wijkt de winst voor belastingen af van de brutowinst. Uiteindelijk is het is de kunst deze fiscale winst zo laag mogelijk te houden ten opzichte van de brutowinst.

Het verschil omzet en winst

Alle opbrengsten van je bedrijf, inclusief de btw, zijn samen je omzet. Winst is wat je overhoud wanneer je de kosten van je bedrijf van de omzet van je bedrijf aftrekt. Je moet dus weten wat de kosten van je bedrijf zijn, om de winst te kunnen berekenen.

Wat is cashflow

Cashflow gaat over je omzet die op je bankrekening wordt gestort en rekeningen die betaald moeten worden. Er wordt dan niet gekeken naar inkomende of uitgaande facturen, maar echt naar het geld dat op je bankrekening staat. De term cashflow wordt ook wel kasstroom genoemd. Wat is cashflow?

Is er sprake van dat er meer geld het bedrijf uitgaat dan dat er uit dan binnenkomt, dan is er een negatieve cashflow. Komt er meer geld binnen dan je uitgeeft, dan is er sprake van een positieve cashflow. Zo kun je er qua winst op papier goed voorstaan, maar moet een deel van je klanten nog betalen. Je cashflow lijkt dan negatief te zijn, maar dat betekent eigenlijk dat er meer geld uit je bedrijf gaat dan dat er binnenkomt.

Er op papier goed voorstaan is dus slechts een deel van het totaal van hoe jij het als ondernemer doet.

Wat zegt je cashflow?

Tot zover is het een vrij simpel verhaal: voldoende cashflow is waar het uiteindelijk om te doen is en de cashflow biedt informatie over jouw liquiditeitspositie. Het geeft een goed beeld van je inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen over een bepaalde periode geeft je meer controle over je toekomstige cashflow. Het verschil tussen het inkomend een uitgaand geld is dus je cashflow.

Een cashflowbegroting is niets anders dan een liquiditeitsbegroting. Het biedt je een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Het voorkomt toekomstige verrassingen. In de begroting kun je de uitgaven zoals de afdracht omzetbelasting, vakantiegeld of dertiende maand meenemen in de liquiditeitsprognose. Dus waarom is cashflow belangrijk? Het geeft inzicht in de te verwachten inkomsten en uitgaven. Het voordeel is goed zicht in je financiën, daarnaast biedt het inzicht in de pieken in de uitgaven en de (seizoens)dalen in de inkomsten. Uiteindelijk heb je een goed onderbouwd investeringsplan waarmee je je beslissingen beter kunt onderbouwen.

  • Tip! Met een cashflowbegroting maak je punten in de bedrijfsvoering inzichtelijk die je moet aanpakken. Bijvoorbeeld de invloed van de gemiddelde betalingstermijn van je debiteuren op jouw financiële ruimte. De cashflowbegroting is een opmaat naar slimmer voorraadbeheer en het opzetten van een gestructureerd debiteurenbeheer.

Conclusie

Je cashflow is het geld dat je bedrijf binnenkomt en uit gaat en staat dus los van de winst en verlies van je onderneming. Ontvang je meer geld dan dat je uitgeeft dan kun je spreken van een positieve cashflow. Terwijl je dan wel verlies kunt maken.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Samenvattend

Winst, verlies, brutowinst, nettowinst en bedrijfsresultaat zijn heel belangrijke items om je bedrijf om een goede manier te laten groeien en levensvatbaar te laten blijven.

Nog even in het kort: de winst is het bedrag dat je aan het eind van het jaar onder aan de streep overhoudt nadat je alle kosten ervan afgetrokken hebt. Je omzet is het totaal van de verkopen in een bepaalde periode (exclusief btw) en je cashflow is het geld dat je bedrijf binnenkomt en uit gaat.

Gerelateerd lezen:

• Wat is de WBSO?
• Voorbereidingen tellen mee voor urencriterium
• Wat is een RSIN-nummer? Zijn een RSIN- en btw-nummer hetzelfde? – De Zaak
• Hoeveel bijtelling moet ik betalen?

Meer over winst:

 

Hoe staat het met jouw boekhouding? Via De Zaak krijg je 15 maanden gratis boekhouden met e-Boekhouden.nl. Ook wanneer je al gebruikmaakt van een boekhoudpakket. Je zet de gegevens van je oude boekhouding in een handomdraai over en je hebt geen dubbele kosten.

Lees ook…
Het succes van je bedrijf valt en staat met een goed debiteurenbeheer. En het goede nieuws is: of je nu van boekhouden houdt of er een hekel aan…
De klus is geklaard. De factuur kan de deur uit. Maar dan… Hoe zorg je ervoor dat de factuur klopt en aan alle wettelijke eisen voldoet? Wat zet je…
Ieder kwartaal is het weer zover. Dan moet elke ondernemer de btw-aangifte (omzetbelasting) doen en betalen. Veel ondernemers zien er als een berg…
Klaar om vaarwel te zeggen tegen administratieve chaos en je bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Ontdek hoe een strak georganiseerde boekhouding…
60% van de zzp’ers maakt al gebruik van online boekhoudprogramma’s. En dat is niet voor niets. Handmatige boekhouding kost niet alleen veel tijd, maar…
Klaar voor een upgrade in je administratie? Ontdek hoe je met een slimme switch naar een nieuw boekhoudpakket niet alleen tijd en geld bespaart, maar…