Categorieën

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn van een factuur voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar.

In het kort

  • Facturen verjaren en zijn niet eeuwig incasseerbaar.
  • De verjaringstermijn voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar, voor consumenten slechts twee jaar.
  • De werking van de verjaringstermijn is vastgelegd in de wet, met verschillende termijnen voor zakelijke en consumentenfacturen.
  • De betalingstermijn op een factuur is anders dan de verjaringstermijn; deze bedraagt wettelijk gezien 30 dagen.

Inhoudsopgave

Als ondernemer wil je ongetwijfeld je kosten laag houden. Daarom speciaal voor lezers van De Zaak 15 maanden gratis de boekhoudsoftware van e-Boekhouden.nl uitproberen.

Wat is de verjaringstermijn van een vordering of factuur?

Heb jij als schuldeiser een vordering op iemand, dan moet je die binnen een bepaalde periode innen. Doe je dit niet, dan verjaart de vordering. Dit betekent dat de vordering niet meer kan worden afgedwongen. Er resteert dan slechts een natuurlijke verbintenis, maar dit is niets meer dan een morele verplichting van de schuldenaar om de vordering alsnog te voldoen.

Met de verjaringstermijn van een factuur wordt bedoeld dat een openstaande factuur na een aantal jaren niet meer te incasseren is. Indien je als ondernemer een factuur verstuurt ná deze verjaringstermijn dan is deze bij wet verjaard en derhalve niet meer af te dwingen.

Hoe werkt de verjaringstermijn precies?

De exacte werking van de verjaringstermijn is vastgelegd in de wet. In artikel 3:306-325 van het Burgerlijk wetboek staat een aantal bepalingen omtrent de verjaringstermijn van een factuur of vordering.

Verjaringstermijn factuur zakelijke klanten

De algemene verjaringstermijn is twintig jaar. Na deze termijn is naar de rechter stappen om betaling af te dwingen niet meer mogelijk. Voor sommige vorderingen geeft de wet een afwijkende verjaringstermijn. De factuur op basis van een vordering op een zakelijke klant verjaart in principe vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Betalingstermijn en verjaringstermijn

Op de factuur staat een betalingstermijn (periode waarin betaald moet worden). Dit is iets anders dan de verjaringstermijn (geldigheid van de factuur).

Wettelijk gezien bedraagt de betalingstermijn van een factuur als er geen betalingstermijn is afgesproken, 30 dagen. Korter of langer kan ook en in de meeste gevallen is een betalingstermijn van 15, 30, 60 of 90 dagen na de factuurdatum gebruikelijk. Als een vordering niet binnen die termijn wordt betaald kan er soms rente worden berekend.

Een vervaldatum kan op twee manieren op een factuur opgenomen worden: in de meeste gevallen wordt een aantal dagen aangehouden, maar sommige juristen adviseren om altijd een expliciete datum te gebruiken (bijvoorbeeld: wij verzoeken u om de factuur uiterlijk te voldoen voor 12 december 2023) zodat er geen verwarring kan ontstaan over wanneer de termijn precies in gaat en wanneer deze eindigt.

Verjaringstermijn en vervaltermijn

Een factuur of vordering heeft dus een verjaringstermijn van in principe vijf jaar. Dat kan echter negatief uitpakken voor het betaalgedrag. Een klant zou een factuur kunnen laten liggen tot de verjaringstermijn is verstreken, en dan niet meer hoeven betalen.

Voorkom verjaring factuur door te ‘stuiten’

Je kunt dat voorkomen dat je openstaande vordering verjaart door te stuiten, wat betekent dat de verjaringstermijn opnieuw ingaat. Dit stuiten doe je door – vóór het einde van de verjaringstermijn – je debiteur eraan te herinneren dat je een vordering op hem hebt. Dat kan bijvoorbeeld via een betalingsherinnering, aanmaning of dagvaarding.

Vergeet niet om dit zowel via een schriftelijke mededeling als aangetekend te doen, zodat je later geen probleem hebt met bewijzen dat je debiteur tijdig de herinnering heeft ontvangen. Het kan overigens ook dat de debiteur de vordering erkent, waarna de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen. Erkenning gebeurt bijvoorbeeld door je debiteur een termijnbetaling doet, of dat deze om uitstel van betaling vraagt.

Tip van De Zaak: “als de debiteur niet reageert op e-mails, of gewone brieven, stuur dan tijdig een schriftelijke aanmaning met de post. Als de debiteur deze niet aanneemt of ophaalt, is dat voor zijn risico en niet voor jou als crediteur.”

Consumentenkoop

In het geval van consumentenkoop – wanneer je als professionele verkoper een koopovereenkomst sluit met een particuliere koper– ligt het anders. Hierbij wordt bij de bepaling of een factuur verjaart onderscheid gemaakt tussen de aanschaf van producten of diensten.

  • Bij producten is de verjaringstermijn twee jaar, ook wel de verkorte verjaringstermijn genoemd. De kortere verjaringstermijn geldt voor consumptiegoederen zoals levensmiddelen en wasmachines, maar bijvoorbeeld ook gas en elektra vallen hieronder.
  • Bij diensten gaat het om een verjaringstermijn van vijf jaar. En met diensten moet je denken aan: een lening aangaan, je huis laten schilderen, een architect inhuren of een bezoekje aan de tandarts of huisarts.


Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen

Wanneer verjaart een factuur of vordering?

De wet maakt onderscheid tussen zakelijke klanten en consumenten. De verjaringstermijn is in principe vijf jaar voor facturen aan zakelijke klanten. Bij consumenten verjaart een factuur na vijf jaar als het gaat om een dienst en na twee jaar als het gaat om een product.

Waarom is er een verjaringstermijn voor facturen?

De reden dat facturen en vorderingen niet eeuwig geldig zijn is dat na verloop van tijd niet meer aantoonbaar is op welke basis de oorspronkelijke overeenkomst is aangegaan. Het bewijs is meestal lastig te achterhalen waardoor er na een aantal jaren onduidelijk is wie nog waar recht op heeft. Bovendien wil de wetgever de debiteur beschermen tegen onverwachte vorderingen.

Gerelateerd lezen:

• Wat is mijn bedrijf waard?
• Wat is goodwill?
• Wanneer kun je wettelijke rente rekenen? Hoeveel rente mag je vragen? – De Zaak

Hoe staat het met jouw boekhouding? Via De Zaak krijg je 15 maanden gratis boekhouden met e-Boekhouden.nl. Ook wanneer je al gebruikmaakt van een boekhoudpakket. Je zet de gegevens van je oude boekhouding in een handomdraai over en je hebt geen dubbele kosten.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Klaar voor een upgrade in je administratie? Ontdek hoe je met een slimme switch naar een nieuw boekhoudpakket niet alleen tijd en geld bespaart, maar…
De klus is geklaard. De factuur kan de deur uit. Maar dan… Hoe zorg je ervoor dat de factuur klopt en aan alle wettelijke eisen voldoet? Wat zet je…
60% van de zzp’ers maakt al gebruik van online boekhoudprogramma’s. En dat is niet voor niets. Handmatige boekhouding kost niet alleen veel tijd, maar…
Heb jij een eigen bedrijf en ben je verantwoordelijk voor de boekhouding? Dan is het cruciaal om deze veelvoorkomende boekhoudfouten te vermijden….
Het succes van je bedrijf valt en staat met een goed debiteurenbeheer. En het goede nieuws is: of je nu van boekhouden houdt of er een hekel aan…
Klaar om vaarwel te zeggen tegen administratieve chaos en je bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Ontdek hoe een strak georganiseerde boekhouding…