Categorieën

Wie, waarom en hoeveel?

Bij het woord belasting staan ondernemers meestal niet direct te juichen. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving. Keert jouw onderneming winst uit aan aandeelhouders? Dan moet je over het uitbetaalde dividend belasting betalen. Maar hoe werkt dat dan? Zijn er uitzonderingen? En kun je ingehouden dividendbelasting verrekenen in je aangifte inkomstenbelasting? In dit artikel geven we antwoord op deze en andere vragen.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is dividendbelasting?

Als een nv of bv winst maakt, kan de vennootschap die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dat uitkeren gebeurt in de vorm van dividend. Keer je dividend uit? Dan moet je hierover dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst.

Hoe werkt de aangifte dividendbelasting?

Betaalt je onderneming dividend? Dan doe je ook de aangifte van dividendbelasting. Let op dat je binnen een maand nadat het dividend beschikbaar is gesteld aangifte doet. Doe je dat niet of betaal je niet op tijd, dan kan de Belastingdienst je een naheffingsaanslag sturen of een boete geven.

Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Het is handig om te weten dat dividendbelasting een zogenaamde voorheffing is. De ontvanger van het dividend kan dit bedrag bij de aangifte van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting aftrekken. Je moet dan in je aangifte aangeven hoeveel dividend je hebt ontvangen en hoeveel dividendbelasting hierop is ingehouden.

Wat is het tarief dividendbelasting in 2023?

Voor 2023 bedraagt het tarief van de dividendbelasting 15 procent. In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor vrijstelling of teruggaaf.

Wie betaalt dividendbelasting?

Dividendbelasting moet worden betaald door natuurlijke personen en rechtspersonen die recht hebben op de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van, of geldleningen aan in Nederland opgerichte vennootschappen.

Ook zogeheten ‘open fondsen’, waarvan de participaties vrij verhandelbaar zijn, vallen hieronder. Veel ondernemers, of dga’s met een aanmerkelijk belang, keren dividend uit aan zichzelf.

Gebruik een apart rekeningnummer

Op het aangifteformulier voor dividendbelasting staat hoe je precies moet betalen. Je dient hiervoor een ander rekeningnummer te gebruiken dan voor andere belastingen. Gebruik dus niet het rekeningnummer waarop je bijvoorbeeld de betalingen doet voor de omzetbelasting of vennootschapsbelasting.

Dividendbelasting inhouden

Keert jouw vennootschap dividend uit aan aandeelhouders? Dan moet je, zoals we al aangaven, zelf de dividendbelasting inhouden. Via een speciaal formulier doe je daarna aangifte van de uitgekeerde dividend bij de Belastingdienst.

Hoe zit het met buitenlandse aandeelhouders?

Is de aandeelhouder van jouw vennootschap geen inwoner van Nederland? Dan hoeft jouw vennootschap in een aantal situaties geen of maar een deel van de dividendbelasting in te houden. Een buitenlandse aandeelhouder betaalt een lager percentage of helemaal geen dividendbelasting.

Dit is geregeld in belastingverdragen via de zogenaamde vrijstellingsmethode. Daarbij wordt het lagere percentage bij de uitbetaling van het dividend toegepast. In andere gevallen wordt de te veel betaalde dividendbelasting achteraf teruggegeven.

Wordt de dividendbelasting afgeschaft?

In een poging het ondernemersklimaat in Nederland aantrekkelijker te maken, zijn pogingen gedaan om de dividendbelasting volledig af te schaffen. Dat wetsvoorstel heeft het nooit gehaald en in 2018 besloot het toenmalige kabinet de dividendbelasting niet af te schaffen.

Aangifte dividendbelasting – dit moet je weten

Heb je een vennootschap en keer je aan je aandeelhouders dividend uit? Dan krijg je ook met dividendbelasting te maken. Dingen om niet te vergeten:

  • Voorkom problemen door op tijd aangifte te doen
  • Reserveer een apart rekeningnummer voor dividendbelasting
  • Aangifte doen kan via een speciaal formulier van de Belastingdienst
  • Voor 2023 is het tarief van de dividendbelasting 15 procent

Het in zeker aan te raden jezelf goed te (laten) informeren en te weten wat je rechten en plichten zijn als je een nv of bv hebt of als je dividend ontvangt. Zo kun je dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Op de site van de Belastingdienst is veel informatie te vinden, maar je boekhouder, belastingadviseur of accountant kan je ook van het juiste advies voorzien.

Gerelateerd lezen:

• Wat is loon? | Loon en belasting, 3 definities
• Wanneer bent u ondernemer voor de omzetbelasting?
• Zijn reiskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting?
Hoe bereken je de overdrachtsbelasting?
• De vennootschapsbelasting

Meer over belastingaangifte:

 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De dividendbelasting is aangepast. Het kabinet heeft voor dit ‘box 2-inkomen’ twee belastingschijven geïntroduceerd. In een stelsel met twee schijven…
Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting…
In januari stuurt de Belastingdienst ondernemers weer de voorlopige aanslagen over 2024. In dit artikel lees je wat die voorlopige aanslag inhoudt,…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Sta jij als ondernemer op het punt om je belastingaangifte te doen? En wil je onnodige extra kosten voorkomen? Lees verder en ontdek hoe je slim omgaat…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…