Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de zogenaamde vennootschapsbelasting. In 2024 blijft het rustig rondom de tarieven in de vennootschapsbelasting (VPB). Net als in 2023 geldt het lage tarief van 19% over een winst tot € 200.000. Boven die grens blijft het hoge tarief van 25,8%. Maar let op de aftrekposten!

In het kort

 • Vennootschapsbelastingtarieven in 2024 blijven onveranderd, met 19% voor winsten tot € 200.000 en 25,8% daarboven, net als in 2023.
 • Let op de aftrekposten om belasting te verlagen, zoals kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek.
 • Aftrekposten voor 2024 worden aangepast, met een verlaging van de Energie-investeringsaftrek naar 40% en beperkte aftrekbaarheid van giften aan ANBI’s en SSBI’s.
 • Ondernemingen kunnen verliezen onbeperkt verrekenen sinds 2022, met een maximumbedrag afhankelijk van de belastbare winst.
 • Aangifte voor de vennootschapsbelasting moet voor 1 juni van het volgende kalenderjaar worden ingediend, met uitzonderingen voor gebroken boekjaren. Voorlopige aanslagen kunnen worden aangepast, maar bezwaar is alleen mogelijk tegen definitieve aanslagen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting (vpb) is de belasting die je als ondernemer moet betalen over de belastbare winst.

Wie moeten vennootschapsbelasting betalen?

De volgende rechtsvormen moeten altijd vennootschapsbelasting betalen:

 • De naamloze vennootschap (nv) en besloten vennootschap (bv)
 • Andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
 • De open commanditaire vennootschap
 • Bepaalde verenigingen zoals de coöperatieve vereniging, andere verenigingen op coöperatieve grondslag en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

Zzp’ers of eenmanszaken betalen belasting via de inkomstenbelasting.

Een voorbeeld

Een slagerij behaalt in een boekjaar een winst van € 56.722,-. Als het een eenmanszaak is, loopt de winst via de loon- en inkomstenbelasting. Is het een bv, dan betaalt de slager vennootschapsbelasting over de winst.

Keert de bv het restant van de winst uit als dividend? Dan betaalt de slager privé over dit bedrag inkomstenbelasting. Wel moet de slager in dat geval dividendbelasting betalen.

Organisaties met beperkte belastingplicht

Sommige organisaties hoeven alleen in bepaalde situaties vennootschapsbelasting te betalen. Dit noemt de Belastingdienst ‘beperkte belastingplicht’.

Dit geldt voor:

 • Culturele instellingen
 • Kerkgenootschappen
 • ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen

Deze organisaties zijn niet geheel vrijgesteld van de vpb. Ook zij moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Bijvoorbeeld als ze voldoen aan de volgende criteria:

 • Er is sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid
 • De organisatie moet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (er is geen sprake van n gesloten kring van afnemers)
 • De organisatie streeft naar winst

Innovatiebox: belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers

De innovatiebox (vroeger octrooibox) is een verlaagd vpb-tarief. De regeling is bedacht om innovatief ondernemerschap te stimuleren en is bedoeld voor iedereen die winst maakt met innovatieve activiteiten. Door een verandering in de schijven van de vpb (zie hieronder) wordt de innovatiebox belangrijker, als middel om minder geld aan de fiscus te betalen.

Wanneer je voor de innovatiebox in aanmerking komt, betaal je minder belasting doordat je over een deel van de winst een lager belastingtarief mag toepassen.

Voor grotere belastingplichtigen gelden aanvullende regels. Bekijk ze hier.

Vennootschapsbelastingtarief

De grens voor de eerste schijf is per 1 januari 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge vpb-tarief van 25,8%. Het opstaptarief over die eerste schijf is omhoog gegaan van 15% naar 19%.

Wat is vennootschapsbelasting in 2023 en 2024

Over het boekjaar 2023 en dus ook 2024 gelden de volgende tarieven:

 • Voor de winst tot € 200.000 is het tarief 19% (eerste schijf)
 • Voor de winst boven € 200.000 is het tarief 25,8% (tweede schijf)


Vennootschapsbelasting 2022

Voor het boekjaar 2022 golden nog andere tarieven:

 • Voor de winst tot € 395.000 is het tarief 15% (eerste schijf)
 • Voor winsten boven € 395.000 is het tarief 25,8% (tweede schijf)

Aftrekposten

Ondernemers kunnen profiteren van verschillende aftrekposten en fiscale regelingen om de fiscale winst te verlagen zodat er minder belasting hoeft te worden betaald.

Zo zijn er bepaalde investeringen die je mag afschrijven:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Aftrekposten 2024

In het nieuwe belastingplan zijn er een aantal aftrekposten die al vanaf 1 januari worden aangepast.

 • De aftrek Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagd naar 40%. Dit was 45,5%. Daarentegen wordt het maximaal investeringsbedrag niet verlaagd.
 • Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingenijn (SSBI’s) zijn vanaf 2024 niet meer aftrekbaar van de winst. In 2023 kun je per jaar tot maximaal 50% van je winst aftrekken, met een maximum van € 100.000.


Verliezen verrekenen

Ook hebben ondernemingen de mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Als je een boekjaar met verlies afsluit, mogen die verliezen worden gecompenseerd door ze te verrekenen met resultaten uit andere jaren. Dit kan op twee manieren:

 • Verrekenen met belastbare winst uit voorgaande jaren (carry back)
 • Verrekenen met verwachte belastbare winsten van toekomstige jaren (carry forward)

Tot 2021 gold hiervoor een tijdslimiet van 6 jaar, maar sinds 2022 mag verlies onbeperkt worden verrekend. Wel is er een maximumbedrag ingesteld. Was de belastbare winst in 2022 € 1.000.000 of minder? Dan kunnen verliezen volledig worden verrekend. Voor hogere winsten geldt dat verrekening mogelijk is tot 50%.

Lees hier meer over aftrekposten.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe verkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Wanneer moet je aangifte doen?

Organisaties die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, doen aangifte over het boekjaar. Als dat gelijk loopt met het kalenderjaar (in de meeste gevallen), dan moet je de aangifte indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Bij een gebroken boekjaar moet de aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar binnen zijn.

Is de onderneming midden in het jaar gestart? Dan kan ervoor gekozen worden om een verlengd boekjaar aan te vragen. Het boekjaar loopt in dat geval tot 31 december van het eerstvolgende jaar.

Voorlopige aanslag

Je ontvangt als ondernemer aan het begin van het boekjaar een voorlopige aanslag. Wanneer je verwacht dat je onderneming meer of minder winst gaat maken, kan een wijziging van de voorlopige aanslag aangevraagd worden. Bezwaar maken kan alleen tegen de definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting. Uitstel aanvragen kan digitaal of via een formulier op de site van de Belastingdienst.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…
Bij een fiscaal partnerschap doe je samen met je fiscale partner gemeenschappelijk belastingaangifte. Voor een zzp’er of DGA kan dat flink wat…
Nieuw jaar, nieuwe belastingplannen. Hier zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…
Het huidige standaard btw-tarief in Nederland is nu 21%. Dat btw-tarief was nog 12% toen het btw-stelsel in 1969 van start ging. In dit overzicht vind…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…