Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet u aanvragen vóór 1 mei in het lopende jaar. Maak hier gebruik van als het niet lukt om de belastingaangifte op tijd in te leveren bij de Belastingdienst. U voorkomt daarmee boetes. Uitstel aanvragen voor de aangifte kan op drie manieren: elektronisch/digitaal, schriftelijk en telefonisch.

Aangifte inleveren vóór 1 april
U moet de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar vóór 1 mei in het lopende jaar inleveren. Bent u te laat, dan riskeert u een boete. Vraag daarom uitstel aan als het niet lukt om op tijd belastingaangifte te doen.

Uitstel tot 1 september
Uitstel wordt verleend voor een periode van 5 maanden, ofwel tot 1 september. Wilt u langer uitstel? Dan moet u uw verzoek om uitstel schriftelijk indienen en ook motiveren.

Uitstel aanvragen: 3 manieren
Uitstel moet u vóór 1 mei aanvragen. U kunt dit op drie manieren doen.

1. ElektronischOndernemer: Vraag digitaal uitstel aan met het formulier voor uitstel inkomstenbelasting. Dat staat tot 1 mei op het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst bij ‘Overige formulieren’. U vraagt dan uitstel aan tot 1 september. Binnen 3 weken krijgt u schriftelijk reactie.

Particulier: Vraag elektronisch uitstel aan met het online formulier uitstel aangifte inkomstenbelasting. Binnen 10 werkdagen krijgt u een schriftelijke reactie. U heeft er wel uw DigiD bij nodig.

2. SchriftelijkVermeld in een schriftelijk verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

  • Naam van de belastingplichtige
  • Burgerservicenummer/sofinummer
  • Telefoonnummer
  • Datum tot wanneer u uitstel wilt
  • Naam ondertekenaar
  • Datum
  • Handtekening

Stuur de brief in een gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2523
6401 DA Heerlen

U krijgt schriftelijk reactie binnen 3 weken nadat uw aanvraag is ontvangen.

Of gebruik de standaardbrief Uitstel aangifte »

3. TelefonischU kunt uitstel ook telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon (0800-0543). Bellen kan van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Binnen 3 weken krijgt u schriftelijk reactie.

4. Uitstelregeling belastingconsulenten
Belastingconsulenten worden verzocht om het volgende formnulier te gebruiken »

Lees ook:
Het aangifteprogramma van de Belastingdienst »
Voldoet uw computer aan de eisen van de fiscus? »
DigiD aanvragen »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…