Categorieën

Voordelen en voorwaarden

Denk je erover om een bestelauto te kopen? Dan is het goed om te weten dat rijden met een grijs kenteken fiscale voordelen heeft. Wel stelt de Belastingdienst een aantal voorwaarden. Hieronder lees je er alles over.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Voordelen van een grijs kenteken

Veel ondernemers – zoals koeriers, loodgieters en schilders – rijden in een bestelauto met een grijs kenteken. Zo’n auto heeft gewoon een gele kentekenplaat, maar het verschil is dat de Belastingdienst het voertuig beschouwt als een bestelauto. Men spreekt dan van een ‘grijs kenteken’.

Dit heeft de volgende fiscale voordelen ten opzichte van een ‘normaal’ kenteken:

  • lagere motorrijtuigenbelasting
  • vrijstelling op de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm)


Wanneer is sprake van een bestelauto?

Een bestelauto krijgt niet zomaar een grijs kenteken. Daarvoor stelt de Belastingdienst een aantal voorwaarden. Een deel van deze voorwaarden heeft betrekking op de bestelauto.

Zo stelt de fiscus onder meer als voorwaarde dat een bestelauto voornamelijk is ingericht voor het vervoeren van goederen. Of, met andere woorden: dat de auto niet (tot amper) geschikt is voor privégebruik. Bovendien mag hij niet zwaarder zijn dan 3.500 kilo. Komt hij boven dit gewicht uit, dan wordt hij beschouwd als vrachtauto.

Daarnaast stelt de Belastingdienst ook aan de inrichting bepaalde eisen. In het algemeen geldt dat er een vaste, vlakke laadvloer moet zijn aangebracht over de hele breedte en lengte van de laadruimte. Die mag bovendien niet over zitplaatsen beschikken.

Overigens gelden er per afzonderlijk type weer specifieke eisen. Bijvoorbeeld voor een bestelauto met een verhoogd dak of open laadbak. Meer vragen? Neem dan contact op met een belastingadviseur.

Voorwaarden voor jou als ondernemer

Voldoet je bestelauto aan de voorwaarden? Dan ben je er nog niet. Ook moet je als ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent ondernemer voor de omzetbelasting en hebt een btw-nummer.
  • De bestelauto staat op je naam, en je bent de (rechts)persoon aan wie het btw-nummer is toegekend.
  • De bestelauto wordt meer dan bijkomstig gebruikt, wat neerkomt op meer dan 10% van de jaarlijks verreden kilometers voor je bedrijf.


Lagere motorrijtuigenbelasting

Op het moment dat je het kentekenbewijs op jouw naam laat zetten, doe je tegelijkertijd aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. Voor ondernemers geldt dat de lagere motorrijtuigenbelasting automatisch wordt toegepast.

Je kunt ervoor kiezen om te betalen per drie maanden of per twaalf maanden. In het laatste geval krijg je korting.

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting

Voor een bestelauto die ouder is dan 40 jaar, hoeft geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald. De datum van eerste toelating is daarbij bepalend. Je krijgt hiervan automatisch bericht van de Belastingdienst. Mocht dit niet gebeuren, dan moet je alsnog zelf een schriftelijk verzoek indienen. 

Ook hoeft geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald voor een bestelauto die uitsluitend wordt aangedreven door een elektromotor en dus geen CO₂-uitstoot. De energie wordt dan geleverd door een batterij, brandstofcel, of verbrandingsmotor op waterstof. In dat geval is het zogeheten nultarief van toepassing. Houd rekening met het feit dat het hier gaat om een tijdelijke maatregel van de overheid om elektrisch rijden te stimuleren. Deze tijdelijke maatregel zou aflopen in 2020, maar is inmiddels verlengd tot 2024. 

Rijd je in Nederland in een bestelauto met een buitenlands kenteken? Dan kun je voor maximaal twee weken vrijstelling krijgen voor de bpm en de motorrijtuigenbelasting. Meer over deze vrijstellingen bij kort gebruik »

Teruggave motorrijtuigenbelasting

Je kunt soms de eerder betaalde motorrijtuigenbelasting terugkrijgen. Dat kan in de volgende gevallen:

Verkoop of inruil: Geef aan de RDW door dat het kenteken niet meer op jouw naam staat. Hiervoor is een vrijwaringsbewijs nodig. Een door de RDW erkende handelaar mag dit direct zelf aan jou afgeven. Een particulier krijgt het als hij de auto op zijn naam zet, en geeft het vervolgens aan jou.

Definitieve uitvoer of demontage: Als je jouw bestelauto uitvoert oftewel exporteert, moet je hem bij de RDW aanmelden voor uitvoer. Laat je hem demonteren, doe dit dan bij een door een autodemontagebedrijf dat is erkend door de RDW. Je ontvangt dan van dat bedrijf een vrijwaringsbewijs.

Schorsing kentekenbewijs: Gebruik je de bestelauto langere tijd niet? Vraag dan op het postkantoor of via internet om een schorsing van het kentekenbewijs. Je mag dan niet meer de weg op met de bestelauto. Verder moet je bij de Belastingdienst aangeven waar het voertuig is gestald.

Geen hogere motorrijtuigenbelasting aanhangwagen

Voorheen betaalde je een hogere motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s met een aanhangwagen. Deze vermeerdering is sinds 2007 vervallen. Dit geldt overigens ook voor personenauto’s en autobussen.

Bpm-vrijstelling

Wie een bestelauto koopt, hoeft sinds 1 januari 2007 de bpm niet langer voor te financieren. De teruggaafregeling is namelijk veranderd in een vrijstelling. Dit is mogelijk op grond van de ondernemersregeling.

De vrijstelling wordt automatisch verleend als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. Je hoeft hiervoor geen formulieren op te sturen, want de Belastingdienst controleert dit zelf. Wel moet je goed blijven opletten of je nog steeds aan alle voorwaarden voldoet. Als dit niet (meer) het geval is, moet het bpm-bedrag alsnog binnen een maand worden betaald.

Zo is een andere voorwaarde voor de bpm-vrijstelling dat je de bestelauto voor meer dan 10% voor de onderneming gebruikt. Dit wordt berekend op basis van het aantal per jaar gereden kilometers. Als hier niet aan wordt voldaan, mag geen gebruik worden gemaakt van de ondernemersregeling. Het gevolg is dat de bpm alsnog moet worden betaald.

Ook in de volgende gevallen moet alsnog bpm worden betaald:

  • de bestelauto wordt omgebouwd tot personenauto
  • de bestelauto is jonger dan vijf jaar en wordt verkocht aan een particulier
  • de onderneming wordt beëindigd


Bpm-doorschuifregeling bij doorverkoop

Wordt de bestelauto binnen vijf jaar doorverkocht aan een ondernemer die eveneens aan de voorwaarden voor de bpm-vrijstelling voldoet? Dan kan de bpm-claim met gesloten beurzen worden ‘doorgeschoven’. Dit betekent dat je als verkopende partij geen rest-bpm hoeft af te dragen. Let echter wel op: je krijgt echter ook geen bpm terug.

Om deze doorschuifregeling officieel vast te leggen, moeten verkoper en koper – voordat de tenaamstelling wijzigt – een schriftelijke verklaring ondertekenen. Beide partijen bewaren hiervan een ondertekend exemplaar.

Veranderingen aan de bestelauto

Als je veranderingen aan de bestelauto aanbrengt, kan dat gevolgen hebben voor zowel de bpm als de motorrijtuigenbelasting. De motorrijtuigenbelasting kan dan hoger of lager uitvallen en de bpm moet je in bepaalde gevallen alsnog betalen.

Dat is bijvoorbeeld mogelijk als de massa van het voertuig of de soort brandstof waarop het rijdt wijzigt. Of als de bestelauto wordt omgebouwd tot een personenauto of kampeerauto.

De bestelauto moet in dergelijke gevallen gekeurd worden door de RDW. Bovendien moet ook het kentekenbewijs worden aangepast. Hiervoor dien je zelf contact opnemen met de RDW.

Investeringsaftrek

Een bestelauto is – als er geen sprake is van operationele leasing – een bedrijfsinvestering en dus geldt de investeringsaftrek, om precies te zijn de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Als je in een jaar meer dan € 2.400,- investeert, kun je een deel daarvan aftrekken van de winst. Van belang is wel dat je de investeringsaftrek aanvraagt in het jaar waarin je de betalingsverplichting aangaat, ook als dit nog niet tot aftrek leidt.

Afschrijven bestelauto

De auto moet op de balans worden gezet voor de aanschafprijs, exclusief btw en de teruggevorderde bpm. Daarna moet worden ingeschat hoe lang de auto meegaat, hoe intensief het gebruik is en wat de restwaarde is. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde wordt vervolgens afgeschreven in gelijke delen over de jaren dat de wagen wordt ingezet.

In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk de afschrijving te versnellen door op basis van een vast percentage van de boekwaarde af te schrijven.

Bijtelling

Voor de bijtelling wordt een bestelauto in principe gezien als een gewone auto. Dat brengt concreet met zich mee dat deze ook zal zorgen voor de nodige bijtelling bij privékilometers. De grens ligt nog altijd op 500 kilometers privé per jaar. Hoeveel bijtelling je zal moeten betalen, zal afhangen van hoe milieuvriendelijk jouw bestelauto is. Voor bestelauto’s die geen CO₂ uitstoten, geldt een lagere bijtelling, mits de cataloguswaarde valt onder het maximum als gesteld door de overheid. 

Gerelateerd lezen:

• De mkb-winstvrijstelling
• De investeringsaftrek
• Automatische kilometerregistratie steeds eenvoudiger
• Auto van de zaak of niet? 8 tips
• Alles wat je moet weten over de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
In januari stuurt de Belastingdienst ondernemers weer de voorlopige aanslagen over 2024. In dit artikel lees je wat die voorlopige aanslag inhoudt,…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op de belasting die het voor ouders aantrekkelijk maakt om werk en zorg voor kinderen tot…
Btw-nummer, btw-identificatienummer, burgerservicenummer en RSIN. Wat is dat? Lees meer over deze nummers, bekijk een voorbeeld en ontdek hoe je een…
Of je nu een gevestigde ondernemer bent met een holding. Een interim-manager op zoek naar flexibele werkarrangementen. Of simpelweg een manier zoekt om…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…