Categorieën

Staat uw bedrijfsauto ongebruikt aan de kant? Laat hem dan schorsen; dat kan ook online. Voordeel van schorsen is dat de zogeheten 'voertuiggebonden verplichtingen', zoals motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK, vervallen. Lees hier hoe u een auto kunt schorsen en wat de voorwaarden zijn.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is schorsen?

Als u een auto een tijdlang niet gebruikt, kunt u hem laten schorsen. In dat geval wordt overigens niet de auto zelf, maar ‘de geldigheid van het kenteken’ geschorst. De RDW registreert dit in het kentekenregister. Jaarlijks worden tegen de 400.000 kentekens geschorst. Voordeel van schorsen is dat de voertuiggebonden verplichtingen vervallen.

Niet op de openbare weg
Let wel: U mag met een geschorst voertuig niet meer op de openbare weg komen – niet in Nederland, maar ook niet in het buitenland. Bovendien mag u hem ook niet langs de openbare weg parkeren.

Schorsing aanvragen

Een schorsing vraagt u aan op een PostNL postkantoor, of bij de balie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch. U kunt dit ook door een gemachtigde laten doen.

Schorsen via internet

U kunt een auto ook via internet schorsen, via de website van de RDW. U logt in met uw DigiD en vraagt de schorsing aan. Daarna betaalt u via iDeal.

Schorsing verlengen
Voordeel van online schorsen is dat u een bestaande schorsing maximaal 6 weken vóór de einddatum met een jaar verlengen. Dit is via het postkantoor niet mogelijk. De nieuwe einddatum moet gelijk zijn aan de einddatum van de oude schorsing, plus één jaar.

Dit heeft u nodig voor het schorsen van een auto

De volgende documenten zijn nodig bij het aanvragen van een schorsing:

  • Het tenaamstellingsbewijs (hierop wordt de schorsingsperiode aangegeven);
  • Het overschrijvingsbewijs van het kentekenbewijs;
  • Een geldig persoonlijk legitimatiebewijs (Nederlands rijbewijs, paspoort of daaraan gelijkgesteld document).
  • DigiD en e/mailadres, indien u het via internet doet.

Kosten van schorsen

Voor het schorsen van een voertuig gelden verschillende tarieven. Het normale tarief is in 2013 bijvoorbeeld € 73,-. Hieronder vallen personenauto’s en bestelauto’s jonger dan 15 jaar.

Er is ook een lager tarief voor de volgende categoriën:

  • Voertuigen van 15 jaar en ouder;
  • Motorfietsen;
  • Aanhangwagens en bedrijfsvoertuigen zwaarder dan 3500 kilo.

Een overzicht van de tarieven staat hier »

Tussentijds opheffen schorsing

Als u de schorsing tussentijds opheft, of het voertuig voor het einde van de schorsingsperiode verkoopt, krijgt u het schorsingsbedrag niet terug. Een schorsing meldt u af bij het postkantoor of de RDW.

Verlengen van een schorsing

Als u het voertuig langer dan een jaar wilt schorsen, dan moet u uiterlijk op de einddatum van de schorsingsperiode verlenging aanvragen. Valt deze datum in een weekend, dan moet u de verlenging vóór dat weekend regelen.

Voor verlengen geldt een lager tarief.

Opnieuw schorsen

Heeft u de schorsing van een voertuig opgeheven, maar laat u het binnen een jaar toch weer schorsen? Dan betaalt u een hoger tarief, namelijk € 119,00. Dit geldt echter niet voor voertuigen die onder het lage tarief vallen.

Einde schorsing

De schorsing vervalt automatisch na een jaar. Als u daarna weer van het voertuig gebruikt wilt maken, moet u eerst het tenaamstellingsbewijs – waarop de schorsingsperiode is aangegeven – laten aanpassen. Dit is overigens gratis.

De schorsing vervalt ook automatisch als het kenteken wordt overgeschreven: ofwel als u het voertuig verkoopt of anderzins overdraagt.

Voertuiggebonden verplichtingen

Voordeel van een schorsing is dat de voertuiggebonden verplichtingen komen te vervallen. Dat zijn:

Motorrijtuigenbelasting
U hoeft gedurende de schorsing geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Hiervoor moet het voertuig echter wel minimaal drie maanden geschorst zijn geweest. Voor bedrijfsauto’s boven de 3500 kilo is dat minimaal één maand.

Als u de schorsing eerder opheft, moet u alsnog over de hele periode belasting betalen.

APK
Het voertuig hoeft tijdens de schorsing niet APK gekeurd te worden, maar na afloop weer wel. Dat betekent dat u het voor het einde van de schorsingsperiode moet laten keuren. Om dan met het geschorste voertuig naar de plaats van de keuring te kunnen gaan, moet u schriftelijk voor één dag vrijstellling voor de motorrijtuigenbelasting aanvragen bij de Belastingdienst.

Verzekering
U hoeft het voertuig tijdens de schorsing niet WA te verzekeren. Het is raadzaam het wel te verzekeren tegen diefstal, brand, beschadiging, en dergelijke.

Lees ook: Auto en verzekering »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Benieuwd naar de laatste tarieven van autobelastingen? In dit artikel lees je alles over kosten, kortingen en toeslagen voor 2024. Of je nu een…
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer. Wat moet jij als ondernemer en/of werkgever weten over de…
Wat is zakelijk rijden? Zakelijk autorijden omvat alle ritten die je maakt voor het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten. Dit varieert van bezoeken…
Voor werknemers is een auto van de zaak een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Voor werkgevers kan het juist een kostenpost zijn met extra…
De populariteit van elektrisch rijden neemt snel toe. Daarmee groeit ook de behoefte aan een laadinfrastructuur – ook bij bedrijven zelf. In dit…
Zakelijk rijden in 2024? Dan kan je niet om de vraag heen of het nu de tijd is om de switch naar elektrisch te maken. Want na dit jaar gaat er veel…