30 March 2016

Dit moet je weten

Voor de MKB-winstvrijstelling kom je in aanmerking als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Je kunt hiermee jouw belastbare winst aanzienlijk verlagen. Lees hier wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden mkb-winstvrijstelling
De mkb-vrijstelling houdt in dat je een bepaald percentage mag aftrekken van jouw fiscale winst, ofwel de winst die overblijft na toepassing van bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de toevoeging aan de oudedagsreserve. Op dit bedrag is het gewone tarief van de inkomstenbelasting van toepassing. De vrijstelling is overigens ook van toepassing op de stakingswinst.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Dit wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria, die betrekking hebben op onder meer je winst, zelfstandigheid en opdrachtgevers.

De eis van het urencriterium is vervallen per 1 januari 2010.

Percentage
Het percentage van de mkb-winstvrijstelling voor 2014, 2015 en 2016 is 14%. 

Enigszins kort door de bocht kan worden gezegd dat hierdoor het tarief voor de inkomstenbelasting omlaag wordt gebracht. Dit is globaal uitgedrukt, omdat het effectieve belastingtarief mede wordt bepaald door zaken als de hypotheekrenteaftrek.

Maar ook verlaging van het belastbare verlies
Het begrip winst moet rekenkundig worden opgevat. Dat betekent dat winst zowel positief als negatief kan zijn. In het laatste geval gaat het dus om verlies, en ook dan moet het resultaat worden verminderd met het percentage van de mkb-winstvrijstelling.

Het ook bij verlies toepassen van de mkb-winstvrijstelling heeft een speciale reden. Zou dit niet gebeuren dan zou winst die per saldo is behaald door een ondernemer met een of meer verliesjaren, effectief tegen een lager tarief worden belast dan dezelfde winst zonder verliesjaren. Dat wordt nu voorkomen.

Voorbeeld

Jan de Wit is een ondernemer met een winst van € 50.000,-. Hij heeft recht op een zelfstandigenaftrek van € 6.300,- en doteert daarnaast € 6.000,- aan de oudedagsreserve. Zijn fiscale winst komt daarmee uit op € 37.700,-. Na toepassing van de mkb-vrijstelling van 14% (€5.278,-) komt de fiscale winst uit op € 32.422.-. 

 


Met dank aan drs Henry J. Meijer van Meijer Fiscale Advies Systemen te Noordwijk

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…