Categorieën

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid innovatie aanmoedigt. Wat de WBSO precies is, wie hiervan gebruik kan maken en hoe je het aanvraagt, lees je in dit artikel.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is de WBSO?

Als je als ondernemer Research & Development (R&D) of speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doet, kun je je kosten hiervoor door middel van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verlagen. De WBSO vergoedt via de belastingaangifte een deel van de kosten die je gemaakt hebt voor Research & Development of jouw speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO vergoedt een deel van je (loon)kosten en uitgaven van je project. Je betaalt hierdoor minder loon- of inkomstenbelasting.

Welke projecten komen voor WBSO in aanmerking?

WBSO ondersteunt twee soorten projecten:

 1. Een ontwikkelingsproject. Hieronder vallen de ontwikkeling van fysieke producten of onderdelen ervan zoals een onderwatermicroscoop of een vliegende auto. Maar ook fysieke productieprocessen of programmatuur.
 2. Technisch wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksprojecten waarmee u nieuwe technische kennis genereert. Technisch betekent dat het onderzoek betrekking heeft op technische gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie. Wetenschappelijk heeft betrekking op het doel en de resultaten van het onderzoek en op de manier waarop het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd.

Welke ondernemers komen in aanmerking voor de WBSO-regeling?

Iedere ondernemer in Nederland die S&O gaat doen kan een WBSO-aanvraag indienen. Het maakt niet uit hoe groot je onderneming is of in welke bedrijfssector je werkt. Ook starters kunnen deze subsidie aanvragen. De WBSO maakt alleen onderscheid tussen inhoudingsplichtige en belastingplichtige ondernemers, als volgt:

 1. Ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en die aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoen. Voorwaarde is dat zij zelf minimaal 500 uren per kalenderjaar besteden aan hun onderzoek of project. Als je als zelfstandige meerdere ondernemingen hebt, waarin S&O wordt verricht, kan je meerdere aanvragen indienen.
 2. Ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en medewerkers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingsonderzoek doen.
 3. Ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen en werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingsonderzoek doen.

Voorwaarden voor projecten om WBSO te krijgen

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je project moet voldoen om in aanmerking te komen voor de WBSO. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

 • Je ontwikkelt zelf een nieuw product, productieproces of nieuwe technisch programmatuur of je doet technisch wetenschappelijk onderzoek.
 • Bij een ontwikkelingsproject ontwikkel je iets wat technisch nieuw is.
 • Je onderzoek of innovatie gebeurt binnen de EU.
 • Je lost technische problemen zelf op of vindt een verklaring voor een verschijnsel als je technisch wetenschappelijk onderzoek doet.

Alle voorwaarden lees je hier.

Tot slot goed om te weten: ook als het project niet succesvol is, krijg je WBSO.

WBSO-voordeel

Het voordeel dat je ontvangt via de WBSO is afhankelijk van je situatie. Procentueel ziet het voordeel er als volgt uit: 32% over de R&D kosten tot € 350.000 (1e schijf). 16% over de R&D kosten hoger dan € 350.000 (2e schijf).

Vaste aftrek voor ondernemingen zonder personeel

Voor zelfstandigen zonder personeel die meer dan 500 uren besteden aan R&D werk is er een vaste aftrek. Ben je bovendien een starter, dan kun je ook nog profiteren van startersaftrek.

De vaste aftrek voor zelfstandigen is € 14.202 en voor starters € 21.308.

Ondernemingen met personeel

Heeft u werknemers in dienst die S&O verrichten? Dan kunt u via de WBSO in aanmerking komen voor een vermindering van de afdracht loonheffing. De berekening wordt gemaakt op basis van andere het aantal S&O-uren, het S&O-uurloon en de kosten en uitgaven van het S&O project. Meer over de berekening van je fiscale voordeel via de WSBO lees je op de website van de rvo.

Kosten declareren

Er zijn kosten die de WBSO voor een deel vergoedt. Zo is dat allereerst een deel van de loonkosten die je maakt voor jouw S&O-project. Ook voor de kosten van proeven, prototypes of investeringen in een nieuw laboratorium, kun je WBSO aanvragen.

Kosten die niet vergoed worden

Je kunt geen WBSO aanvragen voor kosten die je maakt voor marktonderzoek, cursussen en scholingen, afschrijvingskosten, aanvragen van een octrooi, inhuur van arbeid of werkzaamheden die buiten de EU worden verricht.

Betaal minder belasting over de winst

Als je winst behaalt met activiteiten waarvoor een S&O verklaring is afgegeven, vallen deze onder de innovatiebox. Het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is slechts 9% (in plaats van maximaal 25,8 % vennootschapsbelasting) Lees hier meer over de innovatiebox.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Geen wijzigingen WBSO in 2023

Voor 2023 zal de WBSO inhoudelijk niet wijzigen, dat betekent dat de subsidiepercentages en schijven gelijk blijven:

 • 32% over de R&D kosten tot € 350.000 (1e schijf).
 • 16% over de R&D kosten hoger dan € 350.000 (2e schijf).
 • Voor technostarters  (bedrijven die minder dan 5 jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en maximaal 3 jaar WBSO subsidie hebben ontvangen) zijn die percentages respectievelijk 40% en 16%.

Wel zal het totale beschikbare budget verhoogd worden ten opzichte van 2022. In 2023 is een budget beschikbaar van € 1.370 miljoen.

 • Net als in 2022 mogen de aanvraagperiodes elkaar nu overlappen waardoor je meerdere aanvragen naast elkaar kunt doen. Hierdoor kun je makkelijker inspelen op de ontwikkelingen binnen je bedrijf.
 • Je mag per jaar maximaal vier aanvragen doen. De aanvraag start op de eerste van de maand die volgt op de maand waarin je de aanvraag indient.
 • Je bepaalt zelf welk deel van het toegekende WSBO-voordeel je in welk aangiftetijdvak verrekent. Dit zorgt voor minder administratieve rompslomp.

 

Hoe vraag ik WBSO aan?

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je WBSO aanvragen. WBSO vraag je vooraf aan voor je werkzaamheden in de toekomst. Als je aan de eisen en voorwaarden voldoet krijg je een verklaring van de RVO die je vervolgens weer aan de Belastingdienst moet geven. Hiermee toon je aan dat je in aanmerking komt voor de WBSO en dat je het WBSO-voordeel kunt verrekenen in je belastingaangifte.

Gerelateerd lezen:

Voorbereidingen tellen mee voor urencriterium
• Wat is een RSIN-nummer? Zijn een RSIN- en btw-nummer hetzelfde? – De Zaak
• Hoeveel bijtelling moet ik betalen?
• Het verschil tussen omzet, winst en cashflow

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…