Categorieën

Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het privégebruik te tellen. Er is dan geen zogeheten bijtelling. Maar hoe lang geldt de verklaring geen privégebruik auto en hoe geeft een werknemer via een rittenregistratie aan dat hij niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden? We leggen het hier uit.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is de verklaring geen privégebruik auto van de zaak?

Dit is een verklaring die aangeeft dat een auto van de zaak niet voor privédoeleinden wordt gebruikt. Het is bedoeld om aan te tonen dat je als werkgever verantwoordelijk is voor de kosten van de auto en om te voorkomen dat er fiscale gevolgen zijn voor de werknemer die de auto gebruikt. De verklaring moet worden ondertekend door zowel de werknemer als de werkgever.

Hoe lang geldt de verklaring geen privégebruik auto?

Een verklaring geen privégebruik auto geldt in principe voor onbepaalde tijd. Bepaalde wijzigingen in de situatie van uw werknemer zorgen er echter voor dat hij moet worden ingetrokken.

 • Je werknemer gaat in het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijden;
 • Je werknemer heeft niet langer een auto tot zijn beschikking;
 • Je werknemer gaat in een bestelauto rijden die hij buiten werktijd niet kan gebruiken;
 • Je werknemer gaat in een bestelauto rijden waarvoor een schriftelijk verbod op privégebruik geldt;
 • Je werknemer gebruikt een bestelauto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen;
 • Je werknemer gaat in een bestelauto rijden waarvoor eindheffing geldt;
 • Je werknemer gaat in een (bestel)auto rijden waarvoor een (collectieve) afspraak voor het privégebruik is gemaakt.

Wanneer wordt de verklaring niet ingetrokken?

Dat gebeurt in de volgende gevallen:

 • Je werknemer geeft een verandering van het kenteken op;
 • Je werknemer geeft het kenteken op dat nog niet bekend was toen hij de verklaring aanvroeg.

Hoe geef je aan dat je niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden?

Een werknemer kan via een rittenregistratie aantonen dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden. Bij deze rittenregistratie moet een groot aantal gegevens worden ingevuld, zoals de datum van de zakelijke rit, de route en de begin- en eindstand van de kilometerteller.

Als de rittenregistratie niet voldoet aan de gestelde eisen of als je geen rittenregistratie hebt bijgehouden, dan moet je de bijtelling privégebruik auto verrekenen met de autokosten van je onderneming.

Het doorgeven van wijzigingen

Je werknemer moet alle wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst met het formulier ‘wijzigen of intrekken verklaring geen privégebruik auto’. Dit kan hij downloaden via de site van de Belastingdienst of aanvragen via de BelastingTelefoon.

Binnen 8 weken na ontvangst krijgt hij bericht van de Belastingdienst over de wijziging of intrekking van de verklaring. Bij intrekken van de verklaring moet je werknemer je zo spoedig mogelijk informeren. Je ontvangt ook een brief over de intrekking met informatie die voor jou als werkgever belangrijk is.

Veelgestelde vragen

Wat is de verklaring geen privégebruik bedrijfsauto?

In deze verklaring wordt bevestigd dat een auto van de zaak niet voor privégebruik ter beschikking staat. Dit betekent dat de werknemer de auto uitsluitend mag gebruiken voor werkgerelateerde activiteiten en niet voor persoonlijke doeleinden.

Deze verklaring wordt vaak gebruikt om te voorkomen dat de werknemer de auto aanmerkt als een belastbaar voordeel in natura, wat betekent dat hij belast wordt over de waardevermeerdering van de auto. Als er geen verklaring geen privégebruik is, dan moet de werknemer aangifte doen bij de Belastingdienst en belasting betalen over het privégebruik van de auto. De verklaring geen privégebruik auto van de zaak moet schriftelijk worden vastgelegd en door zowel de werkgever als de werknemer ondertekend worden.

Hoeveel bedraagt de bijtelling bij privégebruik van een auto van de zaak?

De hoogte van de bijtelling bij privégebruik van een auto van de zaak is afhankelijk van de waarde van de auto en het aantal privékilometers.

 • Voor elektrische auto’s is het bijtellingspercentage 16% voor het deel van de catalogusprijs tot en met € 30.000.
 • Voor brandstofauto’s geldt een bijtelling van 22% van de cataloguswaarde boven € 30.000.

 Waaruit bestaat de rittenregistratie bij privégebruik van een bedrijfsauto?

Rittenregistratie is het proces waarbij de ritten die met een bedrijfsauto gemaakt worden vastgelegd. Dit omvat zowel zakelijke ritten als privéritten.

Als je als werknemer privékilometers maakt met een bedrijfsauto is het belangrijk om deze ritten apart te registreren, zodat er duidelijk is hoeveel van het gebruik privé en hoeveel zakelijk is. Hierdoor kan bepaald worden of er fiscale gevolgen zijn en in hoeverre je als werkgever de kosten hiervan moet vergoeden. Een werknemer kan via een rittenregistratie aantonen dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Wat voor stappen moet je als werkgever bij een verklaring geen privégebruik auto van de zaak zetten?

Als werkgever moet je, bij een verklaring geen privégebruik auto van de zaak, de volgende stappen ondernemen:

 • Bepaal of het voertuig daadwerkelijk voor 100% zakelijk wordt gebruikt.
 • Informeer de werknemer over de verklaring geen privégebruik en vraag hem of hij hiermee akkoord gaat.
 • Maak de verklaring schriftelijk vast en laat deze door beide partijen ondertekenen.
 • Bewaar de verklaring goed en houd deze aan als bewijs in geval van controle door de Belastingdienst.
 • Zorg dat er geen vergoedingen of verstrekkingen aan de werknemer plaatsvinden voor privégebruik van het voertuig.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Benieuwd naar de laatste tarieven van autobelastingen? In dit artikel lees je alles over kosten, kortingen en toeslagen voor 2024. Of je nu een…
Ondernemers die een auto van 15 jaar of ouder rijden, kunnen gebruikmaken van een gunstige regeling. In dit artikel onderzoeken we de redenen waarom…
De populariteit van elektrisch rijden neemt snel toe. Daarmee groeit ook de behoefte aan een laadinfrastructuur – ook bij bedrijven zelf. In dit…
Op vakantie met je auto van de zaak? Dat kan, maar er zijn wat regels waar je rekening mee moet houden. Van bijtelling tot btw en…
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer. Wat moet jij als ondernemer en/of werkgever weten over de…
Een auto kost geld. Niet alleen als erin gereden wordt, ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed? Of zijn deze kosten…