Categorieën

Wanneer je personeel hebt, ben je wettelijk verplicht om premies te behalen voor de Werkhervattingskas (Whk) en de WGA (Werkhervatting Arbeidsongeschikten). Deze premies kunnen een groot deel van je arbeidskosten bepalen. Maar wat houden ze precies in, hoe worden ze berekend en hoe kun je ze beïnvloeden? We leggen het je uit.

In het kort

 • De Whk en de WGA  premies zijn verplicht voor werkgevers en bepalen een groot deel van de arbeidskosten.
 • De Whk-premie bestaat uit de WGA-premie voor arbeidsongeschikte werknemers en de Ziektewet -premie voor tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers.
 • De hoogte van de premies wordt bepaald door de grootte van het bedrijf, de uitkeringslasten en het risicoprofiel.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat is de Werkhervattingskas (Whk)?

De Werkhervattingskas (Whk) maakt deel uit van de verzekeringen die werknemers beschermen. Hiervoor betaal jij als werkgever een premie: de gedifferentieerde premie werkhervattingskas.

Met het geld hiervan worden de loonkosten betaald van werknemers die betaald ziek zijn of niet kunnen werken door een handicap. Ook financiert de Whk scholing en begeleiding van zieke werknemers. Het UWV berekent de premie, de Belastingdienst int de premie Whk.

De Whk premie bestaat uit twee onderdelen. Die vind je ook terugvind op je Whk-beschikking:

De WGA-premie

Dit is een premie voor werknemers met een vast contract die arbeidsongeschikt worden en voor medewerkers met een tijdelijk contract die na twee jaar Ziektewet een WGA-uitkering krijgen. Je betaalt een deel WGA voor vaste dienstbetrekkingen en een deel WGA voor flexibele dienstbetrekkingen.

De Ziektewet (ZW)

Dit is een premie voor werknemers met een tijdelijk contract die arbeidsongeschikt worden en maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering krijgen.

Hoe hoog deze premies zijn, hangt af van de grootte van je bedrijf en de uitkeringslasten. Kleine bedrijven betalen een lagere premie dan grote bedrijven en bedrijven met veel zieke werknemers betalen een hogere premie dan bedrijven met weinig zieke werknemers.

Gedifferentieerde premie Whk

Je komt de term ‘gedifferentieerde premie Whk’ vaak tegen rondom de werkhervattingskas (Whk). De premie verschilt per bedrijf, omdat de hoogte van de Whk-premie afhangt verschillende factoren. Dit heet de gedifferentieerde premie-systematiek.

Kleine bedrijven met een lage uitkeringslast, betalen een vaste premie Whk. Grotere bedrijven met een hogere uitkeringslast betalen een gedifferentieerde premie Whk. De gemiddelde premie voor 2024 ligt voor de WGA op 0,77 procent en voor de ZW op 0,45 procent.

Wat is de WGA-premie?

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Dit is een uitkering die je werknemer krijgt als hij of zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Jij betaalt WGA-premie om bij te dragen aan de financiering van de WGA-uitkeringen.

Je mag maximaal de helft van de premie inhouden op het loon van je werknemer. Dit is dan een netto-inhouding op het SV-loon. Of je werknemers laat meebetalen, beslis je zelf. De WGA is iets anders dan de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die bedoeld is voor volledig arbeidsongeschikte werknemers met weinig of geen kans op herstel.

Hoe kun je de WGA-premie berekenen?

Het UWV berekent de hoogte van de individuele premie per bedrijf, vervolgens int de Belastingdienst de premie en dan controleert het UWV de premiebetalingen. De Belastingdienst stuurt aan het einde van het jaar een beschikking met de premies.

De gemiddelde premiepercentages zijn in 2024 voor het eerst in jaren gedaald. Het gemiddeld premieniveau WGA daalde van 0,87 procent in 2023 naar 0,77 procent in 2024. Hoe hoog jouw premie is, hangt zoals gezegd af van de grootte van je bedrijf. Het wordt bepaald op basis van je totale loonsom, je uitkeringslast van de afgelopen jaren en het risicoprofiel van je bedrijf.

Grootte van je bedrijf voor de Whk-premie

 • Kleine werkgever: loonsom is minder of gelijk aan 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Startende ondernemers vallen in 2024 altijd onder de categorie kleine werkgevers.
 • Middelgrote werkgever: loonsom is meer dan 25 keer, maar minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer.
 • Grote werkgever: loonsom is meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer.


Met de premiewijzer gedifferentieerde premie Whk op de website van het UWV kun je zelf je WGA-premie berekenen. Hiervoor moet je weten in welke sector je bedrijf valt, hoe groot je bedrijf is en wat je totale loonsom is.

Hoe kun je jouw Whk-premie beïnvloeden?

De Werkhervattingskas (Whk) en de WGA-premie hebben een directe impact op je arbeidskosten en vormen een groot deel van je financiële lasten. Hoe groot deze impact is, kun je voor een deel zelf beïnvloeden. Je kunt maatregelen nemen om de Whk-premie en de WGA-premie te verlagen. Deze richten zich op preventie, re-integratie en bezwaar maken tegen beschikkingen.

 • Verlaag het ziekteverzuim. Door te investeren in gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op werkplek, programma’s voor gezondheidsverbetering en preventieve zorg, kun je het ziekteverzuim onder werknemers verminderen. Minder zieke werknemers betekent minder aanspraak op uitkeringen en daardoor een verlaging van de Whk-premie.
 • Goede verzuimbegeleiding. Met goede verzuimbegeleiding in de eerste twee jaar ziekte van je werknemer, kun je ervoor zorgen dat iemand sneller weer aan het werk kan. Dit voorkomt langdurige uitkeringen.
 • Effectieve re-integratieprogramma’s. Door zieke of arbeidsongeschikte werknemers actief te ondersteunen in hun re-integratie, bijvoorbeeld met een reintegratieprogramma, kun je de duur van het verzuim verkorten. Ook verminder je hierdoor vaak het aantal werknemers met een WGA-uitkering. Omdat je minder uitkeringslasten hebt, kan het een lagere WGA-premie als resultaat opleveren. En meer succesvolle re-integraties.
 • Beïnvloeden van arbeidsongeschiktheidslasten. De Belastingdienst kijkt in het bepalen van je premie ook naar de arbeidsongeschiktheidslasten. Hoeveel werknemers zijn er ziek geweest of arbeidsongeschikt geraakt? Investeer jij in manieren om ongevallen te voorkomen, in hulp aan werknemers die niet volledig kunnen werken door blessure of ziekte of help je medewerkers die ziek zijn snel weer aan passend werk? Dan kan het zijn dat je minder premie hoeft te betalen.
 • Risicomanagement. Als je weet waar de risico’s op ziekte en ongevallen in het werk zitten, dan kun je daar beter op inspelen.
 • Bezwaar maken. Je mag kritisch zijn op de berekening van het UWV. Ben je het niet eens met de beschikking gedifferentieerde premie Whk? Bijvoorbeeld omdat er oud-medewerkers op de loonlijst staan? Daar kun je bezwaar tegen aantekenen.


Je premie verlagen als eigenrisicodrager Whk

Je kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dan spreken we van eigenrisicodragerschap WGA en ZW. Normaal gesproken betaalt het UWV-uitkeringen aan zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Als je eigenrisicodrager bent, betaal je de uitkeringen zelf. Je kunt het risico zelf verzekeren bij een private verzekeraar. Je betaalt nog wel een premie aan het UWV, maar deze is lager dan de premie die je via UWV betaalt voor de WGA en het ZW.

Wil je hiervoor kiezen? Dan moet je een borgstelling afgeven aan het UWV. Dit is een bedrag dat je moet betalen als de premies niet meer kunt betalen. Ook moet je de kennis en expertise hebben over verzuimbegeleiding en arbeidsongeschiktheid. Verder moet je rekening houden met meer administratieve werkzaamheden, dan wanneer je bij het UWV verzekerd bent voor de WGA en ZW.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen over de Whk en WGA-premie

Wat is het verschil tussen de WGA en ZW-component binnen de Whk?

De Werkhervattingskas, ook bekend als de Whk, heeft twee onderdelen: de WGA-premie en de ZW-premie. De WGA-premie betaalt de uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid, langer dan twee jaar.

Hoe hoog deze premie is, hangt af van de grootte van je bedrijf, de uitkeringslast van de afgelopen jaren en het risicoprofiel van je bedrijf. Daarom noemen ze dit deel vaak de gedifferentieerde premie Whk. De ZW-premie helpt bij het betalen van de loonkosten tijdens de eerste twee jaar van het ziekteverzuim. Deze premie is vast voor alle bedrijven.

Hoe wordt de hoogte van de gedifferentieerde premie WGA bepaald?

Hoe hoog de premie WGA is, hangt af van drie factoren: de grootte van je bedrijf, de uitkeringslasten van de afgelopen jaren en het risicoprofiel. De individuele premie wordt voor elk bedrijf berekend door het UWV. Hiervoor gebruiken ze een formule, die rekening houdt met deze drie factoren. Op de website van het UWV kun je jouw gedifferentieerde premie Whk berekenen. In deze berekening wordt de gedifferentieerde premie WGA en de sectorale premie, het deel van de premie dat afhangt van de sector waarin je bedrijf actie is, ook meegenomen.

Kan ik als kleine ondernemer invloed uitoefenen op de WHL-premie

Je kunt invloed uitoefenen op het risico-afhankelijke deel van de premie. Hoe lager je uitkeringslasten zijn, hoe lager de risico-afhankelijke premie. Om de risico-afhankelijke premie te verlagen kun je investeren in preventie, in re-integratie en door samen te werken met een goede arbodienstverlener.

Wat zijn de voordelen van het eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW?

Wanneer je eigenrisicodrager bent, betaal je een lagere premie en heb je meer controle over hoe je de verzuimbegeleiding van je medewerkers invult. Bedrijven met een eigenrisicodragerschap hebben vaak een kortere verzuimduur dan bedrijven die zich bij het UWV verzekeren. Het risico was je als eigenrisicodrager hebt, kun je eventueel wel verzekeren bij een private verzekeraar.

Hoe kan ik controleren of de door Belastingdienst vastgestelde premie klopt?

Elk jaar stuurt de Belastingdienst je een beschikking gedifferentieerde premie Whk bij middelgrote en grote werkgevers. Als kleine werkgever krijg je een beschikking met de sectorale premie. In de beschikking staat de hoogte van je premie. Controleer of de informatie op je beschikking klopt, kijk naar naam van je bedrijf, het loonsombedrag en de premiepercentages. Is je loonsom kleiner geworden of ga je zelf het risico dragen? Dan kan de beschikking niet kloppen. Is er niets veranderd, maar twijfel je toch? Met de online rekentool van het UWV kun je berekenen hoeveel Whk-premie je moet betalen. Dit geeft een indicatie van de premie. Ook kan je een accountant of fiscalist de beschikking laten controleren. Wil je bezwaar maken? Dan kun je contact opnemen met de Belastingdienst.

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Picture of Lian de Snoo van Zon

Lian de Snoo van Zon

Als ondernemer heb je het druk genoeg. Daarom vind ik het belangrijk om ingewikkelde informatie om te zetten in praktische, makkelijk leesbare artikelen, zodat jij snel weer verder kunt.
Lees ook…
In vacatures wordt altijd – áls het genoemd wordt – het brutoloon vermeld. Hoewel dat zeker een goede indicatie is van hoe hoog iemand op de…
i.s.m.
Heb je als ondernemer medewerkers in dienst? Dat betekent dat je een(salaris)administratie moet opzetten, iets wat veel ondernemers onderschatten. Denk…
Heb of krijg je als ondernemer mensen in dienst? Dan krijg je te maken met salarisadministratie. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke gegevens moet…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…
Als ondernemer wil je goed voorbereid zijn op alles wat op je pad komt. Ook als gaat om de regels rondom ontslag. In dit artikel gaan we in op de…
Soms mogen een opdrachtgever en een freelance opdrachtnemer een arbeidsrelatie aanmerken als een (fictieve) dienstbetrekking. Dit noemen we opting-in….