Categorieën

Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten, want bhv is cruciaal om je personeel tegen en bij ongevallen te beschermen. In dit artikel leggen we de basis uit. Wat houdt bhv in? En welke verplichtingen en wettelijke eisen zijn er voor jou als ondernemer? Plus: tips om direct aan de slag gaan.

In het kort

  • Bhv omvat de hulp die mensen binnen een organisatie bieden bij calamiteiten om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen.
  • Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn speciaal opgeleide werknemers die direct in actie kunnen komen bij noodsituaties.
  • De Arbowet verplicht werkgevers om bhv te organiseren en bedrijfshulpverleners aan te wijzen, afhankelijk van de bedrijfsgrootte en risico’s.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

200.000 bedrijfsongevallen per jaar

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een brand, een ongeval met een machine en ga zo maar door. Jaarlijks zijn volgens de Algemene Rekenkamer ongeveer 200.000 werknemers slachtoffer van een bedrijfsongeval. Een bedrijfshulpverlener kan bij zo’n ongeval het verschil betekenen tussen leven en dood.

Wat is bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverlening is de hulp die mensen binnen een organisatie geven bij een calamiteit. In zo’n situatie moet snel opgetreden worden om de veiligheid of gezondheid van werknemers en andere personen binnen het bedrijf te beschermen. Als je bhv goed regelt, verklein je de kans op schade of letsel door een calamiteit.

Wat zijn bhv’ers?

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfshulpverlening. Dit zijn werknemers die een opleiding krijgen om in geval van nood direct in actie te komen. Zij kunnen de gevolgen van een ongeval aanzienlijk beperken.

Wat doen bedrijfshulpverleners?

De bhv’ers verlenen de eerste hulp als er iets op de werkvloer gebeurt. Omdat de bedrijfshulpverlener een van de werknemers is, kan hij of zij snel ter plaatse zijn. Een paar voorbeelden van dingen die zij kunnen doen:

  • Mensen reanimeren
  • Een beginnende brand bestrijden
  • Hulpdiensten bij noodsituaties alarmeren
  • Eerste hulp verlenen
  • Ontruiming regelen
  • Schade beperken


Wat zegt de wet over bedrijfshulpverlening?

De wet geeft aan dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het beginpunt hierbij is de Arbowet. Volgens de Arbowet moet het bedrijf maatregelen nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Je moet als werkgever een of meerdere bedrijfshulpverleners aanwijzen.

Hoeveel bedrijfshulpverleners heb je nodig?

Of je één of meerdere bedrijfshulpverleners binnen je bedrijf nodig hebt, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte en de risico’s die op jouw bedrijf gelden. Heb je goed rekening gehouden met die factoren? Dan heb je het juiste aantal.

Aantal bhv’ers berekenen

Vroeger gold de regel: 1 bhv’er per 50 medewerkers. Nu geldt: het aantal bhv’ers dat nodig is om de veiligheid van je bedrijf te garanderen.

Je kunt dit aantal voor jouw bedrijf berekenen op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER). Goed om te weten: als werkgever mag je bedrijfshulpverlener zijn, maar houd er rekening mee dat iemand je moet kunnen vervangen als je afwezig bent.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Eerste hulp bij bedrijfshulpverlening

Zoals gezegd: je bent verplicht om de bedrijfshulpverlening binnen jouw bedrijf te organiseren. De vraag is: hoe pak je het aan?

Arbowet

Het beginpunt van je bedrijfshulpverlening is de Arbeidsomstandighedenwet. Je moet namelijk een arbobeleid hebben voor je bedrijf, waarmee je je werknemers een veilige werkplek garandeert.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een belangrijk onderdeel van je arbobeleid. Hiermee breng je de risico’s binnen jouw bedrijf in kaart. Zoals gezegd: afhankelijk van de risico’s bepaal je het aantal bedrijfshulpverleners.

Plan van aanpak

Vervolgens maak je een plan van aanpak om vast te stellen hoe je de risico’s gaat bestrijden. Het organiseren van bhv is hierbij een belangrijke en verplichte stap. Bij bedrijven groter dan 25 werknemers moet dit plan getoetst worden door een arbodienst of -deskundige.

Bhv’ers uitkiezen

Wie wil je opleiden om bhv’er te worden? Het is beter een werknemer niet te verplichten om deze rol op zich te nemen. Vrijwillige betrokkenheid werkt meestal beter. De kans is groot dat er meerdere werknemers zijn die in geval van nood graag hulp verlenen aan een collega. Je kunt bhv’ers extra stimuleren door een jaarlijkse vergoeding voor de extra taken aan te bieden.

Nog iets wat je kan helpen bij je keus: zorg dat ze niet allemaal op één afdeling werken, maar dat ze verspreid zijn over je bedrijf. Zo kunnen ze in een noodsituatie snel ter plaatse zijn en goed helpen bij een ontruiming.

Bhv-cursus

Zorg dat je bhv’ers een bhv-cursus krijgen. Bij zo’n cursus leren de bedrijfshulpverleners verschillende vaardigheden. Ze worden bijvoorbeeld opgeleid om een beginnende brand te blussen en iemand in een stabiele zijligging te leggen. Maar ook eerste hulp verlenen, een ontruiming doen en andere maatregelen voor de veiligheid horen erbij.

Bhv’ers leren ook om potentiële gevaren te herkennen en snel in actie te komen bij nood. Ze leren de vaardigheden om steeds op de juiste wijze op te treden en zo nodig hulpdiensten te alarmeren.

Contact met externe hulpverleningsorganisaties

Het is belangrijk dat een bedrijfshulpverlener niet alleen opereert. Hij of zij moet bij een ongeval ook contact hebben met externe hulpverleners. Neem dus maatregelen om dit soepel te laten verlopen.

Ontruimingsoefeningen

De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie. Daarom kiezen veel werkgevers ervoor regelmatig een ontruiming te oefenen. Hierbij komt aan het licht wat er nog verbeterd kan worden en krijgen bhv’ers de kans om hun aangeleerde vaardigheden in praktijk te brengen. En natuurlijk is het ook handig om ze regelmatig (elk jaar) een opfriscursus te laten doen.

Bhv, aan de slag ermee

Het is de moeite waard om met bhv aan de slag te gaan. Niet alleen omdat het verplicht is, maar ook omdat het de veiligheid van je bedrijf en van je werknemers ten goede komt. Bhv’ers zorgen voor sneller optreden in geval van nood. De bedrijfshulpverlener kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Job Jansen

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij onder andere De Zaak elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.
Lees ook…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit je een unieke positie binnen het bedrijfslandschap. Deze rol combineert het directeurschap met…
Ben je wel eens onverwacht getrakteerd op een parkeerboete tijdens het laden en lossen? Die frustratie kennen veel ondernemers. Maar wanneer is…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…
Sinds 2024 moeten grote bedrijven hun impact op mens en klimaat rapporteren volgens de CSRD-richtlijn. Dit heeft ook gevolgen voor mkb-ondernemers. Ben…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…