Categorieën

De gezondheid en het welzijn van werknemers zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Een arbo-arts speelt hierin een sleutelrol. Dit is een erkend medisch specialist die niet alleen helpt bij het beheersen van ziekteverzuim en het bevorderen van een gezonde werkomgeving, maar ook bijdraagt aan de algehele productiviteit en tevredenheid binnen een organisatie. Iedere ondernemer heeft daarom baat bij het inschakelen van een arbo-arts.

In het kort

 • Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een contract af te sluiten met een arbo arts of gecertificeerde arbodienst.
 • Een arbo arts heeft een medisch beroepsgeheim en mag geen vertrouwelijke gezondheidsinformatie delen met de werkgever.
 • Het inschakelen van een arbo-arts kan leiden tot minder ziekteverzuim, een gezondere levensstijl onder werknemers en betere re-integratie.

Inhoudsopgave

Wat is de beste arbodienst voor jouw organisatie? Vergelijk gratis meer dan 45 arbodiensten

Wettelijke verplichting

Volgens de Nederlands wetgeving is elke werkgever wettelijk verplicht om een contract af te sluiten met een arbo-arts of gecertificeerde arbodienst. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet. Het doel van deze wet is om werknemers te beschermen en te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De arbo-arts speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van werkgerelateerde gezondheidsproblemen en het begeleiden van werknemers na langdurig verzuim.

Medisch beroepsgeheim

Een belangrijk aspect van de werkzaamheden van een arbo-arts is het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat de arbo-arts vertrouwelijke informatie over de gezondheid van werknemers niet mag delen met de werkgever. Dit beroepsgeheim beschermt de privacy van de werknemer en zorgt ervoor dat deze open kan zijn over zijn of haar gezondheid, zonder angst voor consequenties op de werkvloer. Communiceer als werkgever altijd over het medisch beroepsgeheim richting werknemers.

Wat doet een arbo-arts?

Een arbo-arts heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Denk aan het beoordelen van de gezondheid van werknemers, adviseren over werkgerelateerde gezondheidsrisico’s, begeleiden van een zieke werknemer, helpen bij de re-integratie nadat een werknemer langdurig ziek is geweest, en bijdragen aan het creëren van een gezonde werkomgeving.

Behalve dat je als bedrijf aan de wettelijke verplichtingen voldoet door een arbo-arts in te schakelen, levert het ook een aantal andere voordelen op:

 • Verminderen van het ziekteverzuim onder werknemers.
 • Bevorderen van een gezonde levensstijl onder werknemers.
 • Betere re-integratie van werknemers die langdurig ziek waren.


Verschil tussen bedrijfsarts of arbo-arts

Hoewel de termen bedrijfsarts en arbo-arts vaak door elkaar worden gebruikt, is er een verschil tussen een bedrijfsarts en arbo-arts:

 • Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en de arts heeft altijd een opleiding tot basisarts afgerond, gevolgd door een specialisatie. Een geregistreerde bedrijfsarts kan een preventief medisch onderzoek uitvoeren, probleemanalyse opstellen en werknemers met fysieke of psychische klachten helpen.
 • Een arbo-arts heeft geen specialisatie gevolgd. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet de arbo-arts bij opstellen van een probleemanalyse ook een bedrijfsarts inschakelen en een second opinion aanvragen. Een arbo-arts heeft ook een adviserende rol in het verbeteren van de werkomstandigheden binnen een bedrijf.


Wanneer wordt de arbo-arts ingeschakeld?

Het is belangrijk dat werkgevers weten wanneer en hoe ze een arbo-arts kunnen inschakelen. Een arbo-arts zorgt namelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Als werkgever heb je zelf ook veel baat bij het inschakelen van deze deskundige, aangezien een arbo-arts voor minder ziekteverzuim kan zorgen.

Er zijn verschillende situaties waarin een arbo-arts wordt ingeschakeld, waaronder bij langdurig verzuim door ziekte, preventieve gezondheidscontroles, en het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van werknemers.

Dit zijn een aantal situaties waar een arbo-arts vaak wordt ingeschakeld:

 • Langdurig verzuim als een werknemer ziek is.
 • Regelmatig kortdurend verzuim.
 • Werkgerelateerde gezondheidsklachten.
 • Het re-integratieproces na langdurig verzuim.
 • Preventieve medische onderzoeken bij werknemers.
 • Advies over arbeidsomstandigheden en ergonomie.


Een arbo-arts aannemen: hier moet je op letten

Bij het aannemen van een arbo-arts is het belangrijk om te letten op de kwalificaties, kosten, en ervaring van de arts. Ook is het essentieel om duidelijke afspraken te maken over de rol en verantwoordelijkheden van de arbo-arts binnen het bedrijf. Hierbij speelt goede communicatie tussen de arbo-arts, werknemers en directie een sleutelrol.

Zorg ervoor dat je een arbo-arts kiest die ervaring heeft in de specifieke sector waarin jouw bedrijf actief is. De arts is dan beter op de hoogte van de (gezondheids)risico’s die binnen de sector spelen en kan in daardoor betere adviezen geven. Behalve dat de arbo-arts ervaring binnen de sector moet hebben, is het voor een goede samenwerking cruciaal dat de arts past bij de cultuur en behoeften van je bedrijf.

Door de juiste arbo-arts in te schakelen voldoe je niet alleen aan wettelijke verplichtingen, maar lever je ook een positieve bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van de werknemers.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen

Waarom schakelt een werkgever een bedrijfsarts in?

Een werkgever schakelt een bedrijfsarts in om de gezondheid van werknemers te waarborgen, vooral in het geval van ziekte. De bedrijfsarts geeft onafhankelijk advies over de werkgeschiktheid en kan helpen bij het re-integreren na afwezigheid door ziekte.

Kan een werkgever je verplichten om naar de bedrijfsarts te gaan?

Een werkgever kan een werknemer verplichten om naar de bedrijfsarts te gaan, bijvoorbeeld in het geval van ziekteverzuim. Weigeren om naar de bedrijfsarts te gaan kan gevolgen hebben voor de ziektewetuitkering.

Wie schakelt de bedrijfsarts in?

Meestal kiest een werkgever ervoor een bedrijfsarts in te schakelen. Dit kan zowel een vaste als een zelfstandige bedrijfsarts zijn. In sommige gevallen kan een werknemer om een consult bij de bedrijfsarts vragen.

Wie bepaalt: bedrijfsarts of werkgever?

Een bedrijfsarts werkt als medische professional en geeft onafhankelijk advies over de gezondheid en werkgeschiktheid van werknemers. De werkgever neemt uiteindelijk de beslissingen, rekening houdend met het advies van de bedrijfsarts.

Hoe vind je een geschikte arbodienstverlener uit 45 aanbieders? Vergelijk eenvoudig online de beste arbodiensten.

Picture of Matt Timmermans

Matt Timmermans

Als gepassioneerd ondernemer met een interesse in vastgoed en financiën, combineer ik mijn expertise met mijn liefde voor schrijven. Zo deel ik inzichten en ervaringen die mede-ondernemers kunnen inspireren en ondersteunen.
Lees ook…
Heb je personeel in dienst? Dan is het cruciaal om te weten wat te doen bij een bedrijfsongeval. Elk jaar gebeuren er honderden bedrijfsongevallen op…
In het arbeidscontract staan beknopt alle arbeidsvoorwaarden op een rij. Maar weet jij waar je op moet letten? Met deze checklist vermijd je de…
Het begrip dienstbetrekking speelt een belangrijke rol voor de loonbelasting. Wanneer is er sprake van een echt…