Antwoord op de 5 meest gestelde vragen

In samenwerking met
Jij bent ondernemer. Zodra je (nieuw) personeel wilt aannemen kom je voor de keuze: welke type contract bied ik aan? Veel ondernemers kiezen eerst voor een tijdelijk contract. Zo kunnen jij en de werknemer rustig kijken of er een match én voldoende werk is. Maar wist je dat er verschillende soorten tijdelijke contracten zijn? En ben je eigenlijk wel op de hoogte van jouw rechten en plichten wanneer je een tijdelijk contract aanbiedt aan een medewerker? In dit artikel geven we antwoord op de 5 meest gestelde vragen over tijdelijke contracten.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat is een tijdelijk contract?

Met een tijdelijk contract, ook wel arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd genoemd, bedoelen we een contract met een vooraf bepaalde start- en einddatum. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de afgesproken datum. Vaak is de duur van een contract voor bepaalde tijd een aantal maanden of specifiek om een piekperiode of ziekte op te vangen.

Welke soorten tijdelijke contracten zijn er?

In principe is een contract altijd voor bepaalde of ónbepaalde tijd, dus tijdelijk of vast. Echter kun je hierin nog onderscheid maken, namelijk;

  • Contract met urenomvang
  • Nulurencontract
  • Min-max contract
  • Oproepcontract met voorovereenkomst
  • Payrollcontract
  • Contract met uitzendbeding (via uitzendconstructie)
  • 4 wekencontract (via uitzendconstructie)
  • Vakantiewerkerscontract (via uitzendconstructie)

Let wel, een payrollcontract, contract met uitzendbeding, 4 wekencontract of vakantiewerkerscontract kun je niet zelf aanbieden. Dit kan alleen via een externe partij zoals een uitzender, payroller of werkgeverspartner.

Een overeenkomst van opdracht is ook een tijdelijk arbeidscontract, speciaal voor ZZP’ers, alleen is er hier geen sprake van loondienst of een gezagsverhouding.

Hoeveel tijdelijke contracten mag je bieden?

In Nederland geldt de zogenaamde ketenbepaling. De ketenbepaling bepaalt dat een werkgever maximaal 3 contracten in 3 jaar mag bieden. Na 3 tijdelijke contracten volgt direct een vast contract (contract voor onbepaalde tijd). Om de ketenbepaling te doorbreken moet een werknemer minimaal 6 maanden uit dienst zijn geweest. Pas dan mag je weer een tijdelijk contract bieden.

De enige uitzondering op de ketenbepaling is wanneer de cao hiervan afwijkt, bijvoorbeeld volgens de cao voor uitzendkrachten (ABU of NBBU). In dit geval kun je tot wel 4 jaar flexibele contracten aanbieden.

Mag je een proeftijd opnemen in een tijdelijk contract?

Ja, dat mag, mits het contract langer duurt dan 6 maanden én de proeftijd schriftelijk is opgenomen in het contract. Voor contracten van 6 maanden of korter mag je geen proeftijd opnemen. Is er dan geen match, dan mag alleen de werknemer het contract tussentijds opzeggen. Hij/zij moet dan wel voldoen aan de aanzegtermijn.

Als werkgever mag je een tijdelijk contract niet zomaar tussentijds opzeggen. Daarvoor heb je expliciet toestemming nodig van het UWV of de rechter.

Tip! Wil jij een proeftijd opnemen in een contract? Zorg dan dat je de overeenkomst aangaat voor minimaal 6 maanden en 1 dag.

Wat zijn de grootste voor- en nadelen van een tijdelijk contract?

Het grootste voordeel van een tijdelijk contract is dat het meer flexibiliteit biedt dan een vast contract. Zo kun je perfect tijdelijk extra drukte opvangen of kijken of de nieuwe werknemer wel goed past in zijn of haar functie.

Een nadeel van tijdelijke contracten is dat het wellicht zorgt voor minder binding met het bedrijf. Daarnaast hebben veel ondernemers niet in de gaten dat een tijdelijk contract steeds stilzwijgend verlengd wordt, mits je de aanzegtermijn respecteert. Want, voor contracten die langer duren dan 6 maanden geldt een aanzegtermijn van uiterlijk 1 maand. Wil je het tijdelijk contract beëindigen, dan moet je dit dus uiterlijk 1 maand voor de afgesproken einddatum schriftelijk kenbaar maken aan de werknemer.

Een derde nadeel van een tijdelijk contract is de hoge WW-premie die je betaalt. Alleen bij vaste contracten met een vaste arbeidsomvang betaal je de lage WW-premie.

Tip! Wil je automatische verlening van een tijdelijk contract voorkomen? Neem dat dan op in de arbeidsovereenkomst. Dan voldoe je wel aan de aanzegtermijn.


Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Please

Please, partner van De Zaak

Ondernemer worden is een keuze. Maar voel je je ook thuis in de rol van werkgever? De bijkomende taken en verantwoordelijkheden staan misschien ver van je vak af. Alle personeelszaken zelf doen is dan ook nergens voor nodig. Please is dé werkgeverspartner voor het MKB die jou door de uitdagende wereld van werkgeven navigeert. Met uitzenden, payroll, salarisadministratie, interim HR professionals, digitale tools of een combinatie daarvan. Groei als werkgever én als ondernemer met een partner als Please. Samen vergroten we je werkgeverskracht, op de manier die past bij jou en je bedrijf.

Bekijk alle artikelen van Please>

Lees ook…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…
i.s.m.
Veel ondernemers met personeel kiezen ervoor om alle administratieve rompslomp van het werkgeverschap uit te besteden middels payroll. Toch zijn er nog…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…
Het minimumloon is meer een getal op papier. Het is een belangrijke basis onder je personeelsbeleid en het beïnvloedt de tevredenheid je team. En dat…